Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleg in uw persoonlijke overtuiging

©Shutterstock

Met thematische beleggingsfondsen kunt u eigen accenten leggen binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Gelooft u heel sterk in technologieaandelen? Of wilt u met een deel van uw portefeuille voluit de kaart trekken van hernieuwbare energie? Dat is perfect mogelijk als u ook themafondsen opneemt in uw portefeuille. ‘Steeds meer beleggers gebruiken themafondsen om aan hun beleggingsportefeuille ook persoonlijke overtuigingen toe te voegen’, zegt Gilles Coens, beleggingsexpert van MeDirect België.

Themafondsen focussen zich op een bepaald thema, dat doorgaans gelinkt is aan een specifieke trend met groeivooruitzichten op de lange termijn. Beleggingsthema’s zijn er in overvloed. Robotisering, gezondheidszorg, vergrijzing, waterschaarste, digitalisering, gendergelijkheid of klimaatopwarming zijn maar enkele van de populaire thema’s.

Steeds meer beleggers gebruiken themafondsen om aan hun beleggingsportefeuille ook persoonlijke overtuigingen toe te voegen.
Gilles Coens
beleggingsexpert van MeDirect België

Spreiding

Themafondsen zijn niet bepaald gebonden aan één sector. Ze investeren vaak in uiteenlopende sectoren die elk op hun eigen manier een bijdrage leveren aan een maatschappelijke of economische trend. Zo zal een themafonds rond de klimaatopwarming investeren in een brede waaier van bedrijven die elke op hun eigen manier de CO2-uitstoot verminderen. Dat kan gaan over producenten van hernieuwbare energie, maar ook over de bouwers of toeleveranciers van elektrische wagens of ontwikkelaars van onderdelen die energie-efficiëntie bevorderen voor de industrie.

Ondanks die sectorale spreiding is diversificatie toch een aandachtspunt bij themafondsen. Als een klimaatfonds het grootste deel van de portefeuille investeert in hernieuwbare energie, dan is het rendement van het fonds ook grotendeels afhankelijk van die ene sector. Coens: ‘Om de risico’s te spreiden kan u kiezen voor een zo breed mogelijk themafonds, dit kan u bijvoorbeeld nakijken door naar de sectorallocatie van het fonds te kijken.’ We zien ook als alternatief de opkomst van “Megatrends”-fondsen, die verschillende tendensen verzamelen in één fonds, wat een globalere oplossing biedt.

Om de risico’s te spreiden kan u kiezen voor een zo breed mogelijk themafonds, dit kan u bijvoorbeeld nakijken door naar de sectorallocatie van het fonds te kijken.
Gilles Coens
beleggingsexpert van MeDirect België

Satellieten

Themafondsen worden vaak gebruikt als aanvulling op een breed gespreide beleggingsportefeuille. De kernportefeuille zorgt voor de basisdiversificatie, terwijl de themafondsen daar als satellieten rondzweven. Als stelregel geldt dat u niet meer dan 10% van de beleggingsportefeuille toespitst op één thema. ‘Beleggers moeten wel beseffen dat thematisch beleggen hoofdzakelijk iets is voor aandelenbeleggers. Themafondsen zijn doorgaans pure aandelenfondsen, al zien we dat er stelselmatig obligatie- en gemengde  fondsen ook thematisch objectieven hebben’, zegt Coens.

Themafondsen zijn overigens niet noodzakelijk duurzame fondsen. Denk maar aan fondsen die gebaseerd zijn op demografische veranderingen, of op FinTech of Robotics. Hoewel ze heel vaak wél rekening zullen houden met duurzaamheidscriteria, is dit niet noodzakelijk het geval. ‘Het klopt dat steeds meer themafondsen duurzaamheidscriteria toevoegen aan hun beleggingsstrategie. Maar de essentie van een themafonds draait in eerste instantie toch rond een selectie binnen specifieke sectoren of sectoren die inspelen op economische tendensen’, zegt Coens.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.