Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Staar u niet blind op één belegging

©Shutterstock

Er zijn onvermijdelijk risico’s verbonden aan beleggen. Toch zijn die beheersbaar, zolang uw beleggingsportefeuille voldoende gespreid is over verschillende activaklassen.

Diversificatie is het basisbeginsel van beleggen. Het komt erop neer dat de samenstelling van uw beleggingsportefeuille voldoende breed is. Zo vermijdt u dat het rendement afhankelijk is van slechts één belegging.

Beleggers zijn heel kwetsbaar als ze al hun spaarcenten in één aandeel stoppen. Als dat aandeel onderuitgaat, gaan al hun spaarcenten in rook op. Beleggers die investeren in 20 verschillende aandelen, moeten ’s nachts niet wakker liggen als de koers van een enkel aandeel keldert.

Meerdere activaklassen

Maar diversificatie gaat verder dan dat. ‘Het komt er ook op aan een beleggingsportefeuille samen te stellen met verschillende activaklassen die onderling een lage of zelfs negatieve correlatie hebben’, zegt Gilles Coens, beleggingsexpert van MeDirect België.

Concreet: het is niet omdat een belegger in enkele verschillende aandelen belegt, dat hij daarom immuun is voor een correctie. Als de aandelenbeurzen crashen, dan zullen doorgaans de meeste aandelen in de portefeuille naar beneden duiken. Je kan dan wel het risico op een bepaald bedrijf spreiden, en eventueel ook het risico gebonden aan een specifieke sector of land, maar het marktrisico zelf, bijvoorbeeld tijdens grote beurscorrecties, niet.

‘Diversifiëren doe je niet om rijk te worden, maar wel om het vermogen volgens een gezond evenwicht tussen rendement en risico te laten aangroeien’
Gilles Coens
Beleggingsexpert van MeDirect België

Beleggers die naast hun aandelenbeleggingen ook een portefeuille opbouwen met kwaliteitsvolle obligaties, schermen een deel van hun vermogen tot op zekere hoogte af van wat er op de aandelenmarkten gebeurt. Deze obligaties kunnen in  periodes van risicoaversie dan fungeren als “veilige havens” en hebben dan vaak een negatieve correlatie met aandelen.

Beleggers die daarnaast ook in goud investeren, hebben een activaklasse in hun portefeuille waarvan de prijs nog kan stijgen op het moment dat er zich een aandelencrash voordoet (wat overigens geen wetmatigheid is).

Coens: ‘Diversifiëren doe je niet om rijk te worden, maar wel om het vermogen volgens een gezond evenwicht tussen rendement en risico te laten aangroeien.’

Gemengde fondsen

De samenstelling van een gediversifieerde beleggingsportefeuille kan voor een belegger een grote opgave lijken. Beleggingsfondsen bieden in dat opzicht een gemakkelijke uitweg. Met een kleine investering in een aandelenfonds belegt u meteen in een groot aantal aandelen.

‘Multi Asset of gemengde fondsen zijn voor veel Belgen een populaire oplossing: ze bieden het voordeel om deze keuze en het beheer ervan over te laten aan professionele beheerders die de markten dag op dag opvolgen'
Gilles Coens
Beleggingsexpert van MeDirect België

Idem voor een obligatiefonds. Maar wanneer belegt u nu in obligaties of aandelen en hoe beheert u die allocatie? ‘Multi Asset of gemengde fondsen zijn voor veel Belgen een populaire oplossing: ze bieden het voordeel om deze keuze en het beheer ervan over te laten aan professionele beheerders die de markten dag op dag opvolgen. Gemengde fondsen beleggen zowel in aandelen als in obligaties beleggen, wat een spreiding over verschillende activaklassen garandeert’, legt Coens uit.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.