Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleggen in toekomstgerichte infrastructuur is een langetermijnverhaal

M&G Investments - Beleggen in infrastructuur

We leven steeds meer in een diensteneconomie, maar achter al die diensten gaat doorgaans ook een indrukwekkende fysieke infrastructuur schuil. ‘En precies in al die gebouwen, telecomverbindingen, windmolens of spoorverbindingen zit vandaag ook heel wat potentieel voor langetermijnbeleggers’, stelt Stacey Notteboom van M&G International Investments.

’s Ochtends douchen, op de trein naar het werk door mails scrollen of voor het slapengaan nog een Netflix-serie meepikken? Altijd draait er op de achtergrond ook infrastructuur mee. Van de waterleiding of het waterzuiveringsstation over zendmasten en hoogspanningslijnen tot glasvezelnetwerken en datacentra. Infrastructuur is alomtegenwoordig. En heel vaak blijft die verscholen achter de steeds innovatievere en groenere diensten waarop onze economie draait. ‘In zowat alle economische sectoren zijn er tal van spelers actief die de noodzakelijke fysieke infrastructuur bouwen, moderniseren en onderhouden’, geeft Stacey Notteboom aan, Sales Director BeLux bij M&G International Investments.

‘Precies die fysieke activa zijn om verschillende redenen ook bijzonder interessant voor beleggers. In eerste instantie – en dat geldt dan vooral voor Europa en de VS – is een stevig gedeelte van onze infrastructuur behoorlijk verouderd, om niet te zeggen ouderwets. En dus staan we voor een stevige investeringsgolf. Denk aan vervallen tunnels, instortende bruggen of totaal versleten autosnelwegen. Maar net zo goed aan datacentra of stroomnetwerken die vanwege de razendsnelle technologische evolutie moeten worden aangepast en gemoderniseerd, bijvoorbeeld voor het nieuwe 5G-netwerk.’

Daarnaast heeft de coronapandemie ook voor een trendbreuk gezorgd, weet Notteboom. ‘Overheden zijn de voorbije maanden gaan inzien dat ze de komende jaren volop moeten investeren in openbare infrastructuur. Ze beseffen dat net deze investeringen tot meer werkgelegenheid en economische groei kunnen leiden. Een aantal van die investeringen wordt door de overheid gedragen, andere zullen in partnerships of integraal door beursgenoteerde privébedrijven worden uitgevoerd.’

'In zowat alle economische sectoren zijn er tal van spelers actief die de noodzakelijke fysieke infrastructuur bouwen, moderniseren en onderhouden’,

Stacey Notteboom
Sales Director BeLux bij M&G International Investments

Last but not least is er uiteraard de Europese green deal – Europa moet tegen 2050 volledig CO2-neutraal worden. ‘Dat zal een belangrijke trigger vormen voor groene infrastructuurinvesteringen. Denk maar aan de massale uitbouw van windmolenparken op zee of aan de ambitieuze plannen voor nieuwe internationale spoorverbindingen in Europa.’

Langetermijnbeleggingen

Beleggen in infrastructuur is om meerdere redenen interessant. De bedrijven die in deze markt actief zijn, hebben doorgaans niet alleen activa met een zeer lange levensduur in portefeuille, almaar vaker krijgen privé-investeerders in cruciale infrastructuur vaak ook zeer lange concessies toegewezen. ‘Het gaat dus de facto altijd om langetermijnbeleggingen’, benadrukt Notteboom. ‘Bovendien gaan wij bij de samenstelling van onze portefeuilles ook op zoek naar bedrijven die vandaag al zeer goed scoren op een aantal duurzaamheidscriteria, zoals de CO2-uitstoot.’

‘Vergelijk onze Brusselse metro met die in Hongkong of Singapore, en dan weet je welke richting we uitmoeten’

Stacey Notteboom
Sales Director BeLux bij M&G International Investments

Stacey Notteboom, Sales Director BeLux bij M&G International Investments

‘We beleggen dus alleen in toekomstgerichte infrastructuurspelers, die ook de energietransitie voluit ondersteunen’, zegt Notteboom. Vertaald naar specifieke sectoren ziet hij onder meer veel potentieel in duurzame en efficiënte mobiliteit, net zoals in de brede energietransitie. ‘Vergelijk onze metrolijnen in Brussel of Parijs met die in Hongkong of Singapore, en dan weet je welke richting Europa ook uit moet. Dat vraagt dus forse nieuwe investeringen. Of neem de plannen om alle bedrijfswagens tegen 2026 elektrisch te maken. Ook daarvoor zijn zware investeringen nodig in duizenden oplaadpunten en in een stroomnetwerk met flink wat meer capaciteit. Om nog te zwijgen van de vergroening van dat hele netwerk. Wij mikken voor onze portefeuille dus niet op de aanbieders van al die nieuwe diensten, maar wel op de bedrijven die de assets bouwen en in bezit hebben.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.