Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe digitale infrastructuur beleggers extra kansen biedt

Stacey Notteboom (Sales Director BeLux bij M&G International Investments), Riet Vijgen (Portfolio Manager bij Leo Stevens & Cie Vermogensbeheer) en Knuy Huys (Senior Fund Manager bij Deutsche Bank)

De digitalisering is de voorbije jaren uitgegroeid tot dé groeimotor van onze economie, over alle sectorgrenzen heen. ‘De coronacrisis heeft deze trend nog een stuk versneld’, stelt Stacey Notteboom, Sales Director BeLux bij M&G International Investments.

Van Fintech - dat vandaag een heel gamma aan financiële diensten omvat – over cybersecurity tot robotisering en automatisering in alle mogelijke sectoren: haast altijd leidt digitalisering tot een efficiënter productieproces. Dat vertaalt zich in lagere operationele kosten en leidt op termijn tot een grotere output en dito winst. ‘Net omdat die digitalisering een hele brede en algemene trend is, is het uitermate belangrijk dat beleggers zich laten begeleiden door specialisten’, onderstreept Knut Huys, Senior Fund Manager bij Deutsche Bank. ‘Zowat elk bedrijf zet vandaag in op digitalisering, maar welk bedrijf of welke sector biedt op langere termijn de beste perspectieven?’

‘De coronacrisis heeft de digitalisering nog een stuk versneld.’

Stacey Notteboom
Sales Director BeLux bij M&G International Investments

Stacey Notteboom zit op dezelfde golflengte. ‘Een speler als Tesla heeft bijvoorbeeld het pad geëffend voor de grote doorbraak van de elektrische wagen en is natuurlijk een schitterend bedrijf. Maar is Tesla vandaag nog altijd de allerbeste optie als je wilt investeren in de verdere groei van die specifieke sector? Ik spreek me daar uiteraard nu niet over uit, maar in zo’n geval is het extreem belangrijk om bij specialisten te rade te gaan die het volledige plaatje zien en de evolutie op lange termijn kunnen inschatten. Klanten zien doorgaans wel de grote trend, maar ze zien niet altijd in detail wat die trend juist allemaal omvat. Precies daar zit de toegevoegde waarde van specialisten.’

‘Bij M&G focussen we niet zozeer op de digitale reuzen die iedereen kent – genre Netflix of Google – maar eerder op de bedrijven die de onderliggende infrastructuur aanleveren. Zij zorgen ervoor dat Netflix vlotjes tot in jouw woonkamer raakt, of dat je smartphone via je bank-app toegang biedt tot steeds meer diensten. Op die grote infrastructuurspelers hebben beleggers doorgaans weinig of geen zicht, maar ook zij vallen natuurlijk onder die grote digitale paraplu.’

‘Precies omdat digitalisering een hele brede en algemene trend is, is het belangrijk dat beleggers zich laten begeleiden door specialisten.’

Knut Huys
Senior Fund Manager bij Deutsche Bank

Concreet denkt Notteboom bijvoorbeeld aan de grote datacenters die het fundament vormen voor de meest uiteenlopende digitale diensten. ‘Of de grote digitale zendmasten die alle data tot bij de consument brengen. De meeste consumenten zijn zich vandaag niet meer bewust van wat er onder de motorkap van hun smartphone schuilgaat.’

Overheid

Digitaal mag dan zowat overal het nieuwe normaal worden, heel wat investeringen hangen deels af van overheidsbeslissingen. Houdt die onzekerheid geen extra risico in voor beleggers die op de langere termijn mikken? ‘Dat klopt: de overheid speelt hier een niet te onderschatten rol’, bevestigt Riet Vijgen, Portfolio Manager bij Leo Stevens & Cie Vermogensbeheer.

‘Politici hadden al jarenlang de mond vol van de transitie richting een koolstofarme economie, maar in de praktijk primeerde toch vooral het financiële plaatje.’

Riet Vijgen
Portfolio Manager bij Leo Stevens & Cie Vermogensbeheer

De nieuwe, fors versterkte focus op duurzaamheid is daarvan een perfecte illustratie. ‘Politici hadden al jarenlang de mond vol van de transitie richting een koolstofarme economie, maar in de praktijk primeerde toch vooral het financiële plaatje. Waarbij diezelfde politici de grootschalige investeringen in nieuwe, duurzame infrastructuur vaak op de lange baan schoven omdat koken nu eenmaal ook geld kost. Toch heb ik het gevoel dat de coronapandemie op dat vlak een gamechanger kan zijn: het besef dat we van deze periode gebruik moeten maken om fors te investeren, is nu echt wel gegroeid.’

‘In de relancepakketten zien we nu wereldwijd twee grote thema’s naar voren komen: enerzijds de vergroening en anderzijds de digitalisering’, zegt ook Knut Huys. ‘En het goede nieuws voor beleggers: infrastructuur kan mogelijks van beide genieten.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.