Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom thematisch beleggen het nieuwe normaal wordt

Riet Vijgen (Portfolio Manager bij Leo Stevens & Cie Vermogensbeheer), Knut Huys (Senior Fund Manager bij Deutsche Bank) en Stacey Notteboom (Sales Director BeLux bij M&G International Investments)

Thematisch beleggen heeft de wind in de zeilen. ‘Dat heeft alles te maken met de opkomst van een aantal grote, globale trends die onze samenleving de komende jaren ingrijpend zullen veranderen’, stelt Stacey Notteboom, Sales Director BeLux bij M&G International Investments. Knut Huys (Senior Fund Manager bij Deutsche Bank) en Riet Vijgen (Portfolio Manager bij Leo Stevens & Cie Vermogensbeheer) zitten op dezelfde golflengte.

Waarin verschilt thematisch beleggen precies van andere, meer klassieke, beleggingsstrategieën?

Riet Vijgen: We stelden de voorbije jaren een geleidelijke verschuiving vast: aanvankelijk hadden Belgische beleggers voornamelijk oog voor Belgische bedrijven, later verschoof de focus in de richting van een aantal welbepaalde sectoren. Anno 2020 is onze samenleving steeds meer onderhevig aan grote, globale trends, die over de klassieke sectorgrenzen heen gaan. Die trends zetten zich ook op langere termijn door, waardoor thematische beleggingen bij uitstek ook op de langere termijn mikken.

Knut Huys: Van grote demografische ontwikkelingen over robotisering of automatisering tot de klimaatverandering: onze maatschappij verandert razendsnel, en thematisch beleggen volgt deze grote trends. We stellen vast dat beleggers op korte termijn vaak iets te sterk reageren, terwijl ze het belang van grote trends op veel langere termijn dan weer dikwijls net onderschatten.

Leent elke wereldwijde trend die vandaag prominent op de maatschappelijke agenda staat zich ook tot thematisch beleggen?

Riet Vijgen: Ik denk het wel, net omdat stilaan alle sectoren af te rekenen krijgen met die grote, sectoroverstijgende trends.

Knut Huys: Wie thematisch wil beleggen, moet zich vooraf drie vragen stellen. Gaat het daadwerkelijk om een trend op langere termijn, of spreken we eerder over een tijdelijke hype? Denk aan de cannabishype: toen de Canadese overheid cannabis regulariseerde, stortten de beleggers zich plots massaal op dat product. Intussen zijn al die aandelen wel spectaculair in waarde gedaald. Daarnaast moet je nagaan of het beleggingsuniversum voor een bepaalde trend groot genoeg is om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Last but not least: ben je als belegger ook bereid om het risico te nemen? Een lange termijn trend vergt een navenante lange investeringshorizon.

'Veel beleggers reageren iets te sterk op korte termijn, terwijl ze het belang van grote trends op veel langere termijn dan weer dikwijls net onderschatten.'

Knut Huys
Senior Fund Manager bij Deutsche Bank

Stacey Notteboom: Ik geef een voorbeeld uit de voedingssector. Enkele jaren geleden was er plots heel wat te doen over enkele bedrijven die kweekvlees op de markt brachten. Die aandelen schoten de lucht in, voornamelijk omdat iedereen wel besefte dat er door de almaar stijgende wereldbevolking hiervoor ook een grotere markt zou ontstaan. Alleen werd daarbij te weinig gekeken naar het potentieel van die specifieke bedrijven. Voor mij ging dat dus eerder over een hype, terwijl de brede voedingssector in het algemeen uiteraard wél een interessant thema is.

Hoe zit het met het risico bij thematisch beleggen? Betekent een bredere spreiding ook een betere spreiding van dat risico?

Riet Vijgen: Inderdaad. Een van onze thema’s is bijvoorbeeld vrije tijd en luxe. Dankzij de opkomende middenklasse verwachten we in dat domein een mooie groei. En dat thema is zeer breed (van handtassen en luxewagens tot huisdieren, gaming en streaming) waardoor je dus beleggingsmogelijkheden in overvloed hebt om zo je risico te spreiden.

'In het brede thema infrastructuur hebben bepaalde segmenten klappen gekregen door corona – denk maar aan de luchthavens of de tolwegen – terwijl de datacentra dan weer net een stevige boost kregen.'

Stacey Notteboom
Sales Director BeLux bij M&G International Investments

Stacey Notteboom: De coronapandemie illustreert dat ook perfect. In het brede thema infrastructuur hebben bepaalde segmenten klappen gekregen – denk maar aan de luchthavens of de tolwegen – terwijl de datacentra die de hele digitale revolutie ondersteunen net een stevige boost kregen. Maar luchthavens hebben een unieke eigenschap, je kan deze niet zomaar vervangen, dus op lange termijn blijft dit van strategisch belang. De tolwegen doen het nu trouwens terug beter omdat mensen de wagen verkiezen en het openbaar vervoer vermijden.

Wat zijn voor jullie ogen toekomstgerichte thema’s waar er nog muziek in zit?

Knut Huys: Die liggen min of meer voor de hand: van robotisering en artificiële intelligentie over gezondheidszorg en veiligheid tot infrastructuur, dat min of meer als een overkoepelend thema beschouwd kan worden.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.