Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wie minder bekende activa negeert, laat een stabiele bron van rendement aan zich voorbijgaan

Kelly Hébert, Country Head van M&G Belux

Er bestaan ontzettend veel ‘door activa gedekte effecten’ of ABS (asset-backed securities), maar toch zijn ze nog grotendeels onbekend. Kelly Hébert en Stacey Notteboom van M&G Belux vinden dat jammer. Want deze activaklasse kan potentieel een uitstekende verhouding rendement versus risico voorleggen. Zeker in de huidige context loont het voor beleggers op middellange en lange termijn de moeite om meer interesse te tonen in deze instrumenten en de kenmerken ervan grondiger te bestuderen.

'Asset-backed securities worden soms ook wel ‘illiquide activa’ genoemd', aldus Kelly Hébert en Stacey Notteboom, respectievelijk Country Head en Sales Director bij M&G Belux. 'In tegenstelling tot beursgenoteerde activa zoals aandelen en obligaties, vind je van deze ABS geen realtimenotering gebaseerd op de wet van vraag en aanbod. Ze dienen als onderpand voor activa zoals gebouwen, infrastructuur, privéschulden,… Hun waardering is dus ‘op maat’ en vergt een zeer specifieke kennis. Volgens ons is het ook erg makkelijk om in de waardering van deze activa welbepaalde, gedetailleerde criteria rond milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) op te nemen.'

Stacey Notteboom, Sales Director van M&G Belux

'Een bank kan bijvoorbeeld beslissen om een deel of het totaal van de hypotheken die ze heeft toegekend, te hergroeperen in een specifiek vehikel. We spreken in dat geval van MBS (mortgage-backed security). Dit proces noemen we securitisering of ook effectisering. Deze twee woorden hebben geen al te beste naam sinds de subprimecrisis van 2007. Maar dit uiterst negatieve beeld staat ver af van de realiteit', benadrukt Kelly Hébert. 'Op de markten waar wij actief zijn, meer bepaald Europa en het Verenigd Koninkrijk, is de toegang tot hypothecair krediet sterk gereglementeerd, met doorgedreven controles op de situatie van de potentiële ontleners. Dit in tegenstelling tot wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Voor MBS zijn we meer bepaald op zoek naar leningen met een quotiteit van maximaal 80 procent. Deze gestructureerde effecten zijn volgens ons zeer gezond. Tot vandaag is trouwens nog geen enkele Europese ABS met AAA-rating in gebreke gebleven. Iets wat niet kan worden gezegd van zijn tegenhangers aan de andere kant van de oceaan.'

Advertentie

Beperkte volatiliteit en premie voor illiquiditeit

Niet-beursgenoteerde effecten worden als risicovoller beschouwd omwille van de zwakke controles en hun lage liquiditeit ten opzichte van klassieke bedrijfsobligaties. Maar ze bieden beleggers ook twee specifieke voordelen. Naast de hogere risicopremie vergeleken met beursgenoteerde effecten, bevat de vergoeding van de ABS een premie voor de illiquiditeit. Die komt bovenop het basisrendement. 'Die premie compenseert het feit dat je die activa niet zomaar van de ene dag op de andere van de hand kunt doen. ABS worden ook gedekt door activa die als onderpand dienen in geval van wanbetaling, en bieden bijgevolg meer bescherming dan de klassieke obligaties', verduidelijkt Kelly Hébert.

'De illiquiditeitspremie van de ABS compenseert het feit dat je die activa niet zomaar van de ene dag op de andere van de hand kunt doen.'

Kelly Hébert
Country Head M&G Belux

En net door die zwakkere liquiditeit, ontsnapt de belegger vaak ook nog eens volledig aan de irrationaliteit en volatiliteit die op de financiële markt alomtegenwoordig is. 'Volgens ons zijn de weinig liquide ABS net bijzonder geschikt voor beleggingsstrategieën op lange termijn', vervolgt Stacey Notteboom. 'Daarom trouwens zijn heel wat banken en verzekeringsmaatschappijen er zo sterk in vertegenwoordigd – ook al is er volgens ons nog heel wat ruimte voor progressie.'

Bovendien injecteren de centrale banken en de overheden massaal geld in de economie. In die context zien we dat activa die over het algemeen als zeker worden beschouwd, zoals staatsobligaties, in prijs stegen … met als gevolg dat hun rendementen daalden.

'De weinig liquide ABS zijn net bijzonder geschikt voor beleggingsstrategieën op de lange termijn.'

Stacey Notteboom
Sales Director M&G Belux

Institutionele beleggers zijn in de wereld van de ABS op zoek naar betere returns. 'Wij vinden dat die beleggers te weinig gebruikmaken van deze activaklasse die, bij een vergelijkbare rating, het potentieel bezit om beter te vergoeden dan obligaties', zegt Stacey Notteboom.

'Het ABS-universum (asset-backed securities) bevat een stevig aanbod aan ratings gaande van triple A tot equity (mezzanine). Als je staatsobligaties in portefeuille hebt, ben ik ervan overtuigd dat ABS een interessante risicospreiding kan betekenen. Ze bieden daarenboven ook een hele reeks mogelijkheden om te voldoen aan de solvabiliteitsregels en tegelijk ook rendement te geven. Door de negatieve rentes verliezen de Europese verzekeraars jaarlijks 900 miljoen euro, los van de inflatie.'

 

ABS (asset-backed securities) zijn obligaties (effecten met een vaste rente) gedekt door activa die zorgen voor liquiditeitsstromen. Voorbeelden zijn hypothecaire leningen, schuldvorderingen op kredietkaarten en autoleningen.

Een kredietrating is een evaluatie die een ratingbureau geeft over het vermogen van de ontlener om zijn schulden terug te betalen. Een hoge rating (meestal aangeduid met de letters A geeft aan dat de uitgever volgens het ratingbureau een laag risico tot niet-betaling heeft.

Het rendement op de eindvervaldag van een obligatie is de intrestvoet die gebruikt wordt om alle geldstromen te actualiseren die een belegger die een obligatie aanhoudt tot de eindvervaldag zou moeten ontvangen. Daarbij worden de actuele waardes bijgeteld bij de prijs waaraan de obligatie momenteel op de markt wordt verhandeld. Daarom evolueren de prijzen van obligaties ook in de tegenovergestelde richting als de rendementen van obligaties.

De netto-inventariswaarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Ook de waarde van uw belegging kan dus zowel dalen als stijgen. De kans bestaat ook dat u niet uw volledige inleg terugwint. Wij hebben geen toestemming om financieel advies te verlenen. Indien u twijfelt of uw belegging voor u geschikt is, vragen wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. De standpunten vervat in dit document kunnen in geen geval beschouwd worden als aanbevelingen, adviezen of voorspellingen. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie op toekomstige prestaties. Dit financieel document is bedoeld voor promotionele doeleinden en wordt gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxemburg.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.