Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Rendement is evenzeer belangrijk bij investeren met een positieve impact'

Evy Mercie, Fund Analyst bij Bank Nagelmackers en Stacey Notteboom, Sales Director bij M&G Belux

Fondsenhuis M&G focust met zijn kenmerkende positieve impactstrategie op investeringen binnen twee grote domeinen: milieu en sociaal. ‘Uiteraard beogen we via onze aanpak ook een positief financieel rendement’, beklemtoont Stacey Notteboom van M&G.

Binnen zijn impactinvesteringsfilosofie belegt vermogensbeheerder M&G in bedrijven die meetbare voordelen voor onze wereld kunnen aantonen. ‘We focussen daarbij op pioniers, enablers en leiders binnen twee grote domeinen: milieu en sociaal’, verduidelijkt Stacey Notteboom, Sales Director bij M&G Belux. En dat gaat zeer ruim. Binnen ‘milieu’ kunnen dat bedrijven zijn die inzetten op klimaatoplossingen, schone lucht en oplossingen binnen de circulaire economie. Bij ‘sociaal’ kunnen dat organisaties zijn die focussen op onderwijs, inclusie, gezondheid en betere arbeidsomstandigheden.

Meerdere domeinen

Advertentie

‘We toetsen alles uiteraard af tegen onze interne lijst met weinig duurzame bedrijven en sectoractiviteiten waarin we per definitie niet willen investeren’

Evy Mercie
Fund Analyst bij Bank Nagelmackers

‘Net omdat deze investeringsstrategie een positieve impact nastreeft binnen verschillende thema’s, vinden wij ze voor onze cliënten zeer interessant’, getuigt Evy Mercie, Fund Analyst bij Bank Nagelmackers. ‘Daarin vertrouwen we M&G als externe manager. Wij vinden het heel uitdagend om binnen deze domeinen zelf in te staan voor de samenstelling en de selectie van de bedrijven dat positieve impact nastreeft. Al toetsen we alles uiteraard af tegen onze interne lijst met weinig duurzame bedrijven en sectoractiviteiten waarin we binnen onze duurzame strategieën niet willen investeren.’

SFDR-pionier

Sinds 2019 hanteert M&G een aanpak waarbij het de positieve impact van bedrijven via duidelijke en objectieve parameters berekent. Daarmee loopt de vermogensbeheerder voor op de nieuwe SFDR-regelgeving die in maart van dit jaar van kracht is gegaan. De Sustainable Finance Disclosure Regulations helpt beleggers te bepalen wat de duurzaamheid van een belegging is, op basis van duidelijke informatie aangeleverd door de betrokken bedrijven. ‘Ook dat pionierschap vinden wij een absolute meerwaarde. Wel overwegen we met de bank om in de toekomst via een eigen policy ook nog zelf extra klemtonen te leggen’, zegt Evy Mercie.  

Gedetailleerde en betrokken investeringskennis

‘Onze strategie streeft ernaar een maatschappelijk én financieel rendement’

Stacey Notteboom
Sales Director bij M&G Belux

‘We willen de ondernemingen waarin we investeren door en door kennen’, vertelt Stacey Notteboom. ‘Met hen voeren we een constante dialoog wat betreft hun geambieerde en daadwerkelijk gerealiseerde impact.’ M&G geeft de bedrijven ook aanbevelingen over hoe ze hun doelstellingen optimaler kunnen bereiken. ‘En we laten onze stem ook horen bij keuzes en evoluties waar we niet mee akkoord zijn, inclusief bepaalde overnames en dergelijke.’

Groeiende marktinteresse

Bank Nagelmackers merkt een duidelijk groeiende marktinteresse voor investeringen met een positieve impact. Evy Mercie: ‘Enkele jaren geleden boden we dergelijke investeringsmogelijkheden proactief aan bij onze cliënten. Vandaag zijn zij ook almaar meer zélf vragende partij.’ Dat is absoluut het geval bij institutionele beleggers. Bij retailcliënten groeit de interesse. Ook daar helpt de nieuwe regelgeving bij. ‘Duurzaam investeren komt vaak in het nieuws, waardoor de interesse van privébeleggers nu aangewakkerd wordt.’

Focus op impact én rendement

Tot slot benadrukt Stacey Notteboom dat rendement even belangrijk is als het nastreven van een positieve impact. ‘Het ene sluit het andere niet uit. Integendeel: wij beschouwen ze als evenwaardig. We beogen een maatschappelijk én financieel rendement.’ M&G vindt impact investing dus niet alleen een zuivere en eerlijke oplossing voor doelgerichte beleggers, maar meent ook dat een dergelijke benadering potentieel aantrekkelijke beleggingsrendementen kan opleveren.

De waarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Ook de waarde van uw belegging kan dus zowel dalen als stijgen. De kans bestaat ook dat u niet uw volledige initiële inleg terugwint. Wij hebben geen toestemming om financieel advies te verlenen. Indien u twijfelt of uw belegging voor u geschikt is, vragen wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. De standpunten vervat in dit document, kunnen in geen geval beschouwd worden als aanbevelingen, adviezen of voorspellingen. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.