Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom een positieve impact investering belangrijk is

Evy Mercie, Fund Analyst bij Bank Nagelmackers en Stacey Notteboom, Sales Director bij M&G Belux

Er is een groeiende interesse vanuit de markt én de samenleving om te beleggen met een positieve impact. Vermogensbeheerder M&G hanteert daarbij een doorgedreven strategie en meet die impact op bedrijfsniveau. ‘Dat is een van de redenen waarom wij voor onze klanten rotsvast geloven in deze duurzame beleggingsvorm’, zegt ook Evy Mercie Fund Analyst bij Bank Nagelmackers.

Naast een financieel rendement streven almaar meer beleggers via hun investeringen ook een positieve impact na op mens, milieu en maatschappij. Maar om die impact daadwerkelijk te verwezenlijken, is er meer nodig dan sociale en ecologische ambities en beloftes van bedrijven. ‘In onze benadering van impact investing moet élk bedrijf meetbare voordelen kunnen aantonen’, verduidelijkt Stacey Notteboom, Sales Director bij fondsenhuis M&G Belux.

Meetbare impact

Advertentie

Bij vertical farming – het telen van gewassen in een gesloten installatie in meerdere lagen boven elkaar – is een manier om impact te meten bijvoorbeeld het aantal liter water dat door deze techniek uitgespaard wordt ten opzichte van klassieke landbouw. ‘We kunnen evenzeer meten hoeveel CO₂ we reduceren door in bepaalde bedrijven te beleggen. Of hoeveel mensen we van een allergie kunnen afhelpen of toegang geven tot internet: die impact kan heel divers zijn.’

‘Onze beleggers stimuleren via hun investeringen ondernemingen om duurzamere praktijken in te voeren’

Evy Mercie
Fund Analyst bij Bank Nagelmackers

Als bij een bedrijf die positieve impact niet berekend kan worden via duidelijke en objectieve parameters, dan investeert M&G er volgens deze filosofie niet in. ‘Wij zien een grote meerwaarde voor onze klanten in deze sterk doorgedreven duurzame beleggingsstrategie. In veel financiële producten waarin wij beleggen zit duurzaamheid in bepaalde mate al vervat. Maar deze aanpak gaat veel verder’, vertelt Evy Mercie, of Bank Nagelmackers, Fund Analyst bij Bank Nagelmackers.

Veel verder dan ESG criteria (Milieu, Maatschappij en Governance) en SRI (Maatschappelijk verantwoord investeren)

Fondsen met ESG-integratie kaderen milieu-, sociale en bestuurscriteria in een risicobeleid. ‘Bij impactfondsen selecteert de beheerder bedrijven die specifieke antwoorden bieden op wereldproblemen, zoals de klimaatopwarming’, vertelt Evy Mercie.

‘In onze benadering van impact investing moet élk bedrijf meetbare voordelen kunnen aantonen’

Stacey Notteboom
Sales Director bij M&G Belux

Nagelmackers is al lang bekend als fondsenspecialist en beheert ook zijn eigen beleggingsfondsen, zoals duurzame fondsen van fondsen. Cruciaal hierbij is ook de selectie van beleggingsfondsen van derde partijen, waarbij telkens nagegaan wordt in hoeverre de beheerder belang hecht aan duurzaam en sociaal verantwoord beleggen bij de selectie van aandelen en obligaties’ zegt Evy Mercie.

Analyseren, bijsturen, stimuleren

M&G biedt klanten ook jaarlijks een gedetailleerd rapport. Daarin staat welke concrete impact er gegenereerd werd met de geïnvesteerde bedragen op bedrijfsniveau. Stacey Notteboom: ‘Voor alle bedrijven analyseren we heel nauwkeurig en detaillistisch welke impact ze het voorbije jaar geleverd hebben, alsook wat ze de komende jaren willen realiseren. Als er te weinig impact gegenereerd wordt, sturen we bij.’

Om die positieve impact te vergroten, treedt M&G waar nodig in dialoog met  bedrijven. ‘Onze beleggers stimuleren via hun investeringen ondernemingen om duurzamere praktijken in te voeren’, besluit Evy Mercie. ‘Bedrijven creëren door duurzaam te werken bovendien een concurrentievoordeel. Daardoor hebben ze op de langere termijn een grotere kans op succes. Met andere woorden: wanneer een positieve investeringsimpact wordt gerealiseerd, kunnen ondernemingen, investeerders en de samenleving daar allemaal potentieel van profiteren.

De waarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Ook de waarde van uw belegging kan dus zowel dalen als stijgen. De kans bestaat ook dat u niet uw volledige initiële inleg terugwint. Wij hebben geen toestemming om financieel advies te verlenen. Indien u twijfelt of uw belegging voor u geschikt is, vragen wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. De standpunten vervat in dit document, kunnen in geen geval beschouwd worden als aanbevelingen, adviezen of voorspellingen. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.