Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Impact investing: het verlengstuk van maatschappelijk verantwoord beleggen

Kelly Hébert, M&G Investments

Waarvoor dient mijn geld precies? Steeds meer beleggers, en vooral millennials, stellen zich die vraag. Impact investing, het verlengstuk van maatschappelijk verantwoord beleggen, geeft daarop het antwoord. Volgens Kelly Hébert (M&G Investments) en Jean-François Masure (Belfius Investment Partners) gaat impact investing exponentieel toenemen.

‘Almaar meer beleggers willen dat hun beleggingen de maatschappij concreet vooruithelpen. Ze vragen ons: als ik mijn geld daarin investeer, waarvoor gaat het dan precies gebruikt worden’, zegt Kelly Hébert, Head of Belux and ESG Distribution bij M&G Investments. ‘Die nood aan transparantie is gegrond. En impact investing biedt daarop een antwoord. Het doel van impact investing is tweeledig: een meetbare maatschappelijke impact enerzijds en een aantrekkelijk financieel rendement anderzijds. Het omvat alle beleggingen die het milieu en de maatschappij ten goede komen en de criteria voor deugdelijk bestuur naleven. Daarnaast voegt het er nog het aspect meetbaarheid aan toe.’

‘De zoektocht naar impact investing kun je niet automatiseren. Je moet op zoek gaan naar informatie en die vervolgens cross checken en authenticeren Daarvoor moet je menselijk kapitaal inzetten.’
Kelly Hébert
M&G Investments Belux

Een van de moeilijkheden bestaat er in prestatiegegevens te definiëren. Koolstofintensiteit meten, is eenvoudig. Maar hoe meet je bijvoorbeeld de impact op de gezondheid of op de maatschappij? Dat is een van de expertises van M&G Investments. ‘Impact investing is wellicht het segment dat in de toekomst het sterkst gaat groeien. De financiële sector moet fondsen opnieuw toewijzen en managers zoeken. Er verschijnen geleidelijk aan spelers op het toneel, maar ze zijn nog met weinig.’

Jean-François Masure, Belfius Investment Partners

Impact investing verliest uiteraard de rendabiliteit niet uit het oog. ‘Die blijft in lijn met die van vergelijkbare activa’, zegt Jean-François Masure, Head of Investment Solutions & Fund Selection bij Belfius Investment Partners. In zijn verslag over 2019 spreekt het Global Impact Investing Network, een internationale non-profit organisatie gespecialiseerd in zulke beleggingen, over een enquête* onder beleggers. 77 procent van de beleggers vond dat de prestaties van hun beleggingen in impact investing overeen stemden met hun verwachtingen. Bij 14 procent overtroffen ze die zelfs. 82 procent van de respondenten gaf aan dat de effectieve impact op de maatschappij beantwoordde aan hun verwachtingen. Voor 16 procent onder hen was de impact groter dan wat ze verwacht hadden.  

Menselijk kapitaal

‘Wij gaan zelfs nog een stap verder door een deel van de beheerskosten aan te wenden voor zeer specifieke projecten’, voegt Jean-François Masure eraan toe. ‘Zo ondersteunden we de Stichting tegen kanker en ook verschillende initiatieven van de Koning Boudewijnstichting.’

‘Impact investing verliest de rendabiliteit niet uit het oog. Die blijft in lijn met die van vergelijkbare activa.’
Jean-François Masure
Belfius Investment Partners

‘Sommige verantwoordelijke banken besteden een deel van hun beheerskosten aan liefdadigheidswerk’, bevestigt Kelly Hébert. ‘Het totale bedrag aan giften is vandaag globaal gezien goed voor 1 procent van de behoeften van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Dat aandeel kan alleen maar stijgen als partners-beheerders, zoals wij, de kans bieden om dit in de strategie op te nemen. En dit authentiek, zonder dat er sprake is van greenwashing. Daarvoor hoef je alleen het nodige menselijk kapitaal in te zetten!’

Impact investing maakt geen deel uit van de standaard databases. Er zijn dus experten nodig die bedrijven kunnen researchen, de bedrijfscultuur kunnen analyseren, met het management kunnen overleggen, enzovoort. ‘Die processen kan je niet automatiseren. Je moet op zoek gaan naar informatie en die vervolgens cross checken en authenticeren. Wij hebben tien mensen in dienst die zich daarin verdiepen. Ze doen er soms zes maanden over om een bedrijf te bestuderen!’

 

De waarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Ook de waarde van uw belegging kan dus zowel dalen als stijgen. De kans bestaat ook dat u niet uw volledige initiële inleg terugwint. Wij hebben geen toestemming om financieel advies te verlenen. Indien u twijfelt of uw belegging voor u geschikt is, vragen wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. De standpunten vervat in dit document, kunnen in geen geval beschouwd worden als aanbevelingen, adviezen of voorspellingen. Dit financieel document is bedoeld voor promotionele doeleinden en wordt gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.