Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Investeren met meetbare duurzame en sociale impact

Impact investing wordt steeds populairder bij beleggers, die naast een financieel rendement ook een positieve sociale of ecologische impact nastreven.

Impact investing wordt steeds populairder bij beleggers, die naast een financieel rendement ook een positieve sociale of ecologische impact nastreven. ‘In onze benadering moet élk bedrijf meetbare voordelen aantonen’, vertelt investeringsspecialist M&G.

De interesse om te beleggen met een positieve impact groeit vandaag sterk. Volgens Kelly Hébert, CFA, Country Head BeLux & Global Head of ESG bij M&G komt dat vooral door het concrete karakter van deze strategie. ‘Hiermee investeren we in bedrijven en organisaties die met ál hun activiteiten een netto positieve impact kunnen en willen genereren op sociaal of ecologisch vlak.’ Denk aan bedrijven met oplossingen voor het klimaat, schone lucht en circulaire economie, of organisaties die focussen op onderwijs, inclusie, gezondheid en betere arbeidsomstandigheden.

M&G meet bijvoorbeeld hoeveel CO₂ er gereduceerd wordt door in bepaalde bedrijven te beleggen. Of hoeveel mensen er via een organisatie toegang krijgen tot internet. ‘Die impact kan heel divers zijn’, zegt Kelly Hébert. Zo investeert M&G onder meer in een digitaal opleidingsplatform in Brazilië. De mensen die de opleidingen succesvol doorlopen, verdienen nadien gemiddeld tweemaal zoveel. Ook dát is meetbaar. ‘Impact investing is krachtig én broodnodig in een wereld waar de helft van de bevolking in armoede leeft met minder dan 2 dollar per dag.’

‘We streven met onze investeringsstrategie een maatschappelijk én financieel rendement na’

Kelly Hébert
CFA, Country Head Belux & Head of ESG Distribution

Overheden, bedrijven én de financiële sector

Kristel Cools, Chief Business Development bij Belfius Investment Partners meent dat niet alleen overheden en bedrijven, maar ook de financiële sector en beleggers een sleutelrol vervullen in het duurzamer maken van onze wereld. ‘Investeringen hebben de kracht om kapitaal weg te houden van onethische of schadelijke bedrijfsactiviteiten en geld te injecteren in organisaties die inzetten op duurzaamheid: vanaf hun transitiefase tot en met het genereren van impact.’ Belfius wil daarbij inspirerend zijn. ‘In bedrijven die vandaag niet focussen op duurzaamheid investeren we niet’, klinkt het resoluut.

M&G benadrukt dat impact investing niet hetzelfde is als liefdadigheid of filantropie. ‘We streven met onze investeringsstrategie immers een maatschappelijk én financieel rendement na.’ De 'impact' bedrijven waarin M&G investeert, bevinden zich bovendien niet langer in een transitiefase. Met hun oplossingen veranderen ze vandaag al de wereld.

‘Investeringen hebben de kracht om kapitaal weg te houden van onethische of schadelijke bedrijfsactiviteiten’

Kristel Cools
Chief Business Development bij Belfius Investment Partners

Duurzamere wereld + oog op financieel rendement

‘Bij impact investing is duurzaam investeren en financieel rendement een en-enverhaal’, zegt Kristel Cools. ‘Het ene sluit het andere niet uit. Impact genereren is een nobel einddoel, maar het blijft cruciaal om bedrijven te ondersteunen die net gestart zijn of al iets verder staan in hun transitie.’ Impact genereren is immers het resultaat van duurzaamheidsambities die stapsgewijs waargemaakt zijn.

‘We voeren met de bedrijven waarin we investeren voortdurend een dialoog over hun gerealiseerde impact’, besluit Kelly Hébert. M&G geeft de bedrijven ook aanbevelingen over hoe ze hun doelstellingen kunnen bereiken. ‘En we laten onze stem horen bij keuzes en evoluties waar we niet mee akkoord zijn. In dialoog treden met het bedrijf is essentieel.’

Zie onze woordenlijst voor meer informatie over de gebruikte financiële termen: Glossaire (mandg.com)

De waarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Ook de waarde van uw belegging kan dus zowel dalen als stijgen. De kans bestaat ook dat u niet uw volledige initiële inleg terugwint. Wij hebben geen toestemming om financieel advies te verlenen. Indien u twijfelt of uw belegging voor u geschikt is, vragen wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. De standpunten vervat in dit document, kunnen in geen geval beschouwd worden als aanbevelingen, adviezen of voorspellingen. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.