Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleggen als inkomen

Kelly Hébert (Head of BeLux bij M&G Investments), Peter Kruyniers (Chapter lead bij ING) en Olivier Pepi, specialist customer journey expert bij ING ©Studio Dann

Zoals de naam doet vermoeden, gaat income investing om beleggingen waarmee u een inkomen kunt genereren. Voor particulieren die hun spaargeld graag regelmatig inkomsten zien opbrengen, biedt het een alternatief voor de lage rente op obligaties en spaarrekeningen.

‘In het verleden keerden we roerend inkomen uit met obligaties’, vertelt Kelly Hébert, Head of BeLux bij M&G Investments. ‘In afwachting van de terugbetaling van het uitgeleende kapitaal ontving de belegger een coupon. Op het ogenblik van de aankoop had hij een duidelijk zicht op het rendement dat zijn belegging doorheen de volledige looptijd zou opbrengen.’

Hij kon er ook voor kiezen om in aandelen te beleggen en afhankelijk te zijn van de goodwill van de ondernemingen die al dan niet een deel van hun winsten deelden met hun aandeelhouders.

De rentevoeten zijn ingestort en ook de rendementen op obligaties namen in de loop van de jaren sterk af

De rentevoeten daarentegen zijn ingestort en ook de rendementen op obligaties namen in de loop van de jaren sterk af. ‘Voor de veiligste obligaties was de rente zelfs negatief, wat haaks staat op de doelstelling om inkomsten te verwerven’, benadrukt Olivier Pepi, specialist customer journey expert bij ING. ‘Op elke vervaldag ben je daardoor bijna verplicht om een hoger bedrag te beleggen als je voldoende inkomen wil behouden zonder je kapitaal aan te tasten. Je ontvangt met andere woorden minder inkomsten voor hetzelfde belegd kapitaal.’

Een succesvolle combinatie

Peter Kruyniers, chapter lead bij ING ©Studio Dann

‘Om vandaag nog voldoende inkomen te genereren, moeten we ons ook richten op aandelendividenden. Aandelen geven vaak een hoger rendement en laten toe de belegging beter te spreiden’, voegt Olivier Pepi daaraan toe. ‘Maar aandelen bieden geen enkele kapitaalgarantie en ook bepaalde obligatietypes houden specifieke risico’s in. Daarom moet je de kunst van het samenstellen van zulke portefeuilles goed beheersen.’

De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

‘Als we kijken naar de totale prestatie van een belegging, wordt die enerzijds bepaald door de waardering van het kapitaal en anderzijds door de coupon of het dividend.'
Peter Kruyniers
Chapter lead bij ING

‘Er is ook een structurele reden om in een belegging te stappen die een inkomen genereert’, zegt Peter Kruyniers, chapter lead bij ING. ‘Als we kijken naar de totale prestatie van een belegging, wordt die enerzijds bepaald door de waardering van het kapitaal en anderzijds door de coupon of het dividend. In de toekomst is het best mogelijk dat die tweede dimensie meer gaat bijdragen tot de globale prestatie dan de eerste.’

Belangrijke informatie

De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.