Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe laat u uw kapitaal groeien?

Olivier Pepi, specialist customer journey expert bij ING ©Studio Dann

Income investing – beleggingsoplossingen die een inkomen genereren – biedt een alternatief voor de dalende rentevoeten en de kapitaalerosie die daarvan het gevolg is. Wat zijn de voor- en nadelen?

Cash brengt niets meer op. Waar kunnen spaarders dan wel naartoe om hun kapitaal te laten renderen? ‘De inkomsten die je met cash genereert, overstijgen bijna nooit de inflatie’, nuanceert Olivier Pepi, specialist customer journey expert bij ING. ‘Obligaties zouden daarentegen in theorie een positief reëel rendement moeten opleveren en dus meer moeten opbrengen dan de inflatie.’ Een investering in obligaties brengt een hoger risico met zich mee dan cash. Een obligatiebelegging zal in waarde fluctueren.

Cash brengt niets meer op. Waar kunnen spaarders dan wel naartoe om hun kapitaal te laten renderen?

Door de lage rente is dat niet langer het geval, zelfs nu de inflatie laag is. De moeilijkheid bestaat er wel in de risico’s eigen aan die combinatie goed te beheren. ‘Om voor beleggers aantrekkelijk te blijven, keren sommige bedrijven bijvoorbeeld hoge dividenden uit. Ook al kan dat op lange termijn ten koste gaan van hun businessmodel. Het komt er dus op aan die waarden er zorgvuldig uit te pikken.’

Een oogje in het zeil houden

‘Sommige bedrijven bieden hoge dividenden. Ook al kan dat op lange termijn ten koste gaan van hun businessmodel.’
Olivier Pepi
Specialist customer journey expert bij ING

‘Aan de andere kant zien we dat bedrijven die een regelmatig stijgende dividend bieden, blijk geven van een management dat focust op financiële stabiliteit en gedisciplineerd kapitaalbeheer. Op die manier kiezen wij financieel solide ondernemingen’, gaat Kelly Hébert voort, Head of BeLux bij M&G Investments. ‘Dividenden zijn nooit gegarandeerd. Bedrijven beslissen zelf of ze al dan niet een deel van hun  winsten uitkeren.’

‘Bij een obligatie is de coupon daarentegen wettelijk en contractueel, tenzij in het geval van een faillissement. We weten ook dat hoe hoger de coupon, hoe lager we de kwaliteit van de uitgever ervan inschatten. Ook daar is de coupon nooit volledig gegarandeerd. M&G Investments beschikt over analisten die een oogje in het zeil houden voor bedrijven met een management dat zich richt op een stijgende dividenduitkering.

Belangrijke informatie

De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.