Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Income investing: een extra inkomen tijdens uw pensioen

Kelly Hébert, Head of Belux bij M&G Investments ©Studio Dann

Door de lage rentes moeten Europese spaarders op zoek naar alternatieven voor een regelmatig en stabiel inkomen tijdens hun pensioen. Income investing – of beleggingen die een inkomen genereren – is dan een interessante optie.

‘De financiële levenscyclus van een gezin bestaat uit twee fases’, zegt Kelly Hébert, Head of BeLux bij M&G Investments. ‘Eerst is er de accumulatiefase. Die komt ongeveer overeen met de duur van de beroepsloopbaan. Het gezin bouwt hier op lange termijn een portefeuille met activa op. Dat kan bijvoorbeeld via pensioensparen. De bedoeling is om het kapitaal te doen groeien.’

‘Als je het spaargeld aanspreekt dat je tijdens de accumulatiefase hebt opgebouwd, loop je het risico dat je kapitaal opgebruikt raakt.’
Kelly Hébert
Head of BeLux bij M&G Investments

Daarna komt de uitkeringsfase. Die valt na de pensionering, het ogenblik waarop de spaarder zijn pensioensparen omzet in een inkomen. ‘Die fase is vandaag moeilijk te beheren, omdat we allemaal langer leven. Als je het spaargeld aanspreekt dat je tijdens de accumulatiefase hebt opgebouwd, loop je het risico dat je kapitaal opgebruikt raakt.’

Rente genereren

Hier brengt income investing een interessant alternatief. ‘Je laat het kapitaal onaangeroerd, terwijl je toch over een inkomstenstroom beschikt om zo je levensstandaard te onderhouden of om onvoorziene kosten te dekken’, verduidelijkt Kelly Hébert. ‘Deze roerende belegging is bovendien makkelijker over te dragen naar de volgende generaties.’ En u hoeft zich bijvoorbeeld niet te bekommeren over verhuur of verkoop van een onroerend goed, zoals bij een onroerende belegging.

‘Heel wat klanten die op zoek zijn naar inkomsten kennen de obligatiemarkt al, die vaste coupons genereert die op regelmatige basis worden uitgekeerd.'

Kapitalisatie of distributie

‘De financiële levenscyclus van een gezin bestaat uit twee fases: de accumulatiefase en de uitkeringsfase'
Kelly Hébert
Head of BeLux bij M&G Investments

 ‘Een deel van ons fonds beleggen wij in ondernemingen die regelmatig dividenden uitkeren. Zo profiteren we van de kracht van de samengestelde interest. Want die doet de investeerbare beleggingsbasis toenemen’, vervolgt Kelly Hébert. ‘Tijdens de accumulatiefase of als je niet onmiddellijk geld nodig hebt, kan het dividend herbelegd worden zodat het kapitaal aangroeit.’

Dat aandeel wordt wel verminderd met de roerende voorheffing. Olivier Pepi: ‘Je kunt, met het oog op kapitalisatie, het portefeuillebeheer richten op aandelenfondsen met stijgende dividenden. Onze formule omvat zulke beleggingen. Daarmee keren we uit wat de belegging genereert, in plaats van het te bewaren. Maar je belegt het best in een fonds dat kapitaliseert tijdens de opbouw van het vermogen en uitkeert tijdens de fase dat je van je kapitaal geniet.’ Dat geldt alleszins voor een deel van het kapitaal, in functie van de doelstellingen die u vooropgesteld heeft.

Belangrijke informatie

Een investering in obligaties brengt een hoger risico met zich mee dan cash. Een obligatiebelegging zal in waarde fluctueren. De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. M&G verstrekt geen financieel advies. Als u twijfelt of deze belegging geschikt is voor u, neem dan contact op met uw financieel adviseur. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.