Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Infrastructuurinvesteringen zijn onmisbaar bij duurzame ontwikkelingen

Kelly Hébert, Country Head BeLux & Global Head of ESG Distribution bij M&G Investments

Wie investeert in infrastructuur zoals bruggen, transport, wegen en hernieuwbare energieoplossingen, stimuleert daarmee rechtstreeks de economie én maakt de samenleving duurzamer. ‘Die investeringen zijn cruciaal om een onderbouwde groei op de lange termijn mogelijk te maken’, zegt Kelly Hébert, Country Head van M&G Belux.

Het is geen toeval dat politici en overheden wereldwijd nieuwe plannen aankondigen om de infrastructuur in hun land of regio op verschillende manieren te moderniseren. Een sterkere infrastructuur verstevigt immers de handel en de werkgelegenheid, en creëert nieuwe economische groeikansen na rampen zoals de coronapandemie. ‘Volgens een studie van McKinsey Global Institute kunnen landen hun bruto binnenlands product tot 1,5 procent* verhogen door te investeren in infrastructuur’, weet Kelly Hébert.

Infrastructuur bij klimaatuitdagingen

‘Dat geldt nog sterker voor landen waarbij de infrastructuurnoden veel groter zijn dan het huidige aanbod, of de investeringen erin.’ Naast die economische voordelen kan investeren in infrastructuur ook helpen om duurzame milieu- en sociale doelstellingen te bereiken. Een sprekend voorbeeld is de energietransitie. Om over te schakelen naar koolstofarme en hernieuwbare energie zijn er nieuwe infrastructuren nodig. ‘Infrastructuurinvesteringen spelen een sleutelrol in het oplossen van milieu- en klimaatuitdagingen’, benadrukt Kelly Hébert. 

Sociaal versterkend

Daarnaast kan investeren in infrastructuur ook de cohesie binnen de samenleving helpen versterken, zowel in ontwikkelingsgebieden als in onze moderne westerse wereld. ‘Wie investeert in onder meer gezondheidsdiensten, opleidingsfaciliteiten, waterzuivering, openbaar vervoer of bruggen en wegen die letterlijk steden met elkaar verbinden, versterkt in veel gevallen ook in één adem gemeenschappen en bevolkingsgroepen’, zegt Kelly Hébert.

'Infrastructuur en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.'
Kelly Hébert
Country Head BeLux & Global Head of ESG Distribution bij M&G Investments

Impactmeting

Om de impact van investeringen in duurzame infrastructuuroplossingen te meten, gebruikt M&G Investments de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties1 als kompas. Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) verwijst bijvoorbeeld rechtstreeks naar het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, die inclusieve en duurzame industrialisering bevordert en innovatie aanwakkert. Maar de impact van infrastructuurinvesteringen gaan veel verder.

SDG’s bij infrastructuurinvesteringen

‘Omdat infrastructuur nauw verweven zit met ons dagelijkse leven, focussen we binnen onze investeringsfilosofie ook nog op drie andere SDG’s’, gaat Kelly Hébert verder. ‘Zo is er betaalbare en duurzame energie (SDG 7), waarmee de vermogensbeheerder belegt in bedrijven die infrastructuuroplossingen aanbieden rond hernieuwbare energie in de strijd tegen de klimaatverandering. Via waardig werk en economische groei (SDG 8) investeert M&G in bedrijven die jobcreatie stimuleren en economische groei faciliteren en versnellen.’

De enige manier

Tot slot is er ook de doelstelling over duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11). ‘Daarbij focussen we op bedrijven die inzetten op infrastructuur die de samenleving bevordert’, verduidelijkt Kelly Hébert. ‘Denk onder meer aan voorzieningen voor proper water, recyclageoplossingen, ziekenhuizen, transport en mobiliteit.’ De SDG’s 7, 8 en 11 mogen dan niet het woord infrastructuur in hun benaming hebben, maar ik denk de énige manier om die doelstellingen te bereiken is door te investeren in bijbehorende infrastructuur. ‘Infrastructuur en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’, besluit Kelly Hébert.

1: 'We steunen de SDG’s, maar we hebben geen banden met de VN en onze fondsen worden niet gesteund of goedgekeurd door de VN.'

* McKinsey Global Institute, Bridging global infrastructure gaps, June 2016.

 

De waarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Ook de waarde van uw belegging kan dus zowel dalen als stijgen. De kans bestaat ook dat u niet uw volledige initiële inleg terugwint. Wij hebben geen toestemming om financieel advies te verlenen. Indien u twijfelt of uw belegging voor u geschikt is, vragen wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur. De standpunten vervat in dit document, kunnen in geen geval beschouwd worden als aanbevelingen, adviezen of voorspellingen. Dit financieel document is bedoeld voor promotionele doeleinden en wordt gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.