Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Incofin cvso helpt boeren in Nicaragua na klimaatrampen

©Incofin cvso

Vorig jaar besliste Incofin, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvso), om het budget voor Technical Assistance (TA) te verdubbelen tot 100.000 euro. De resultaten liegen er niet om: de combinatie met microfinanciering wérkt.

De TA-faciliteit van Incofin cvso werd opgericht in 2011. Het doel? De algemene ontwikkeling van microfinancieringsinstellingen verbeteren via ondersteuning op maat. Deze ondersteuning situeert zich bij kleinere microfinancieringsinstellingen die anders nauwelijks toegang zouden krijgen tot experts. De experts voorzien training op specifieke vlakken zoals risico management, productontwikkeling en Social Performance Management. De combinatie van financiering met deze technische ondersteuning vormt de basis van onze Capital Plus aanpak, verduidelijkt Loïc De Cannière, CEO Incofin. ‘We zaaien voor de toekomst, ook buiten de traditionele microfinanciering.’

Extra Technische Assistentie
Incofin cvso tekende vorig jaar een groei op van 23 procent. Met een gediversifieerde aanpak wil het zijn groeiscenario de komende jaren nog verder voeden. Een verdubbeling van het jaarbudget voor

Technische Assistentie naar 100.000 euro helpt om dat doel te bereiken. Sinds het betreden van dit segment werden al 17 projecten technisch ondersteund voor een totaalbedrag van bijna 500.000 euro. Met de verdubbeling van het TA-budget vergroot Incofin cvso die impact, door nog meer projecten op die manier te ondersteunen.

Nicaragua worstelt met klimaatverandering
Een van de recente praktijkvoorbeelden situeert zich in Nicaragua. Dat land behoort tot de delen van Midden-Amerika waar het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwt voor het hoogste risico op honger. 2 miljoen mensen in die regio worden bedreigd door slechte oogsten, veroorzaakt door droogte, tropische stormen, het effect van El Niño en overstromingen. Dat vergroot ook het risico op hongersnoden. Nicaragua dreigt, samen met Honduras, Haïti en Myanmar, op lange termijn het sterkst de klimaatsverandering te voelen, aldus de Global Climate Risk Index (CRI).

‘We zaaien voor de toekomst, ook buiten de traditionele microfinanciering’
Loïc De Cannière
CEO Incofin

Om deze zelfvoorzienende boeren in Nicaragua te ondersteunen in deze uitdagingen is Incofin cvso een TA-samenwerking gestart met twee lokale microfinancieringsinstellingen: Fundenuse en MiCrédito. Concreet gaat het over een landbouwverzekering op basis van satellietwaarnemingen. Deze beschermt microfinancieringsinstellingen én hun klanten tegen klimaatrampen. Zo verhoogt de veerkracht van kleine landbouwers, en zijn ze beter gewapend tegen de klimaatverandering. De dekking zal ongeveer 6.000 koffie- en graanboeren helpen beschermen, waarvan meer dan 90% minder dan 10 hectaren land bezit.

Verzekeringsreserves beperken schadelijke gevolgen
Bij een ramp leggen de microfinancieringsinstellingen een reserve aan met de gelden die ze uitbetaald krijgen van de verzekering, na de analyse van een kredietcomité en risicomanager. Met dat geld helpen ze vervolgens de getroffen boeren. Dat kan bijvoorbeeld met aflossingsvrije perioden of de vrijstelling van rentebetalingen voor een specifieke periode. Of door het verlengen van de looptijd van landbouwersleningen.

Deze oplossing zou voorkomen dat landbouwproducenten uitrusting, dieren of land moeten verkopen om hun leningen terug te betalen na een klimaatramp. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan bijzonder kwetsbare groepen zoals vrouwelijke producenten, pachters of eigenaars van kleine gronden.

Nu al een grote hulp
De droogte in Nicaragua heeft ondertussen geleid tot de eerste aanzienlijke uitbetalingen van het verzekeringsproduct. De MFI’s zullen deze uitbetalingen gebruiken om de last voor de boeren in de getroffen regio’s te verlichten.

Het product heeft al meteen tijdens het eerste seizoen voor uitbetalingen gezorgd, en dat toont de nood én de doeltreffendheid aan. Uiteraard zal Incofin cvso deze aanpak de volgende jaren voortzetten.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie