Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘ESG is een teamsport’

Johan Carton, Partner Business Consulting bij Moore Belgium

In veel bedrijven wordt ESG-rapportering gemakshalve in het mandje van de CFO gelegd. Maar nu de eisen op vlak van duurzaamheid steeds hoger worden, volstaat die aanpak niet meer. ‘Je hebt een team nodig met mensen uit alle lagen van het bedrijf.’

De komende jaren worden de vereisten voor bedrijven rond de rapportering van ESG (environmental, social, governance) alleen maar strenger. Veel ondernemingen duiden dus iemand aan die verantwoordelijk is voor het verzamelen en publiceren van de data.

‘Niet zelden is dat de CFO, want die stelt ook al de financiële jaarverslagen samen’, vertelt Johan Carton, Partner Business Consulting bij Moore Belgium. ‘Die persoon krijgt dan van alle afdelingen – supply chain, R&D, HR,… – de data binnen. Maar daardoor blijven teams in hun silo zitten, en is het resultaat van de inspanningen beperkt.’

Sommige bedrijven zien ESG nog altijd als een verplicht nummertje. Snel een rapportje schrijven en klaar, denken ze. Maar daarmee kom je steeds minder makkelijk weg.

Johan Carton
Partner Business Consulting bij Moore Belgium

Want de uitdagingen op vlak van ESG en rapportage overstijgen de teams, zegt Carton. ‘De wetgeving moet opgevolgd worden, je moet je waardeketen in kaart brengen, je HR-beleid onder de loep nemen, risicoanalyses uitvoeren, de kwaliteit van je data bewaken, en je strategie bepalen zodat je duurzaamheidsbeleid een competitief voordeel oplevert. Dat vraagt een geïntegreerde aanpak.’

‘Sommige bedrijven zien ESG nog altijd als een verplicht nummertje. Snel een rapportje schrijven en klaar, denken ze. Maar daarmee kom je steeds minder makkelijk weg’, vertelt hij.

Strategie bepalen
ESG is dus maar beter niet de verantwoordelijkheid van één persoon. De beste aanpak is om een bedrijfsbreed ESG-team samen te stellen, met afvaardigingen uit alle lagen en afdelingen van de organisatie. 

‘Eigenlijk moet je duurzaamheidsbeleid functioneren zoals je gewone bedrijfsvoering. Experts uit je verschillende afdelingen bepalen samen de strategie en de prioriteiten op vlak van duurzaamheid. Waarin wil je investeren, waar wil je staan over drie jaar? Dat kan gaan over een vergroening van je transportmiddelen, maar ook over alternatieve energiebronnen, andere grondstoffen, of meer diversiteit in je personeelsbestand.’

Je duurzaamheidsbeleid moet functioneren zoals je gewone bedrijfsvoering. Experts uit je verschillende afdelingen bepalen samen de strategie en de prioriteiten op vlak van duurzaamheid.

Johan Carton
Partner Business Consulting bij Moore Belgium

‘Vervolgens vertaal je dat beleid naar afdelingsdoelen, verspreid over een cluster van afdelingen. IT gaat op zoek naar de beste software om je inspanningen te meten, HR zorgt voor de juiste profielen, enzovoort.’

ESG kan daardoor de dagelijkse werking van een onderneming ingrijpend veranderen. Mensen van heel verschillende afdelingen – boekhouding, operationeel, IT, HR… - werken intensief samen in één team en verschaffen elkaar advies en data.

‘ESG is een teamsport’, legt Carton uit. ‘Je moet iedereen meekrijgen. Vaak heb je in de eerste fase enkele non-believers. Maar als je hen kan laten inzien hoe groot de impact van duurzaamheid is op de waardering van het bedrijf, krijg je hen wel mee.’

Moore Belgium kan bedrijven helpen hun ESG-team samen te stellen, zegt Johan Carton. ‘Vaak start het als een onderneming door klanten of leveranciers uitgedaagd wordt om te rapporteren. Wij kunnen voor het bedrijf mee identificeren wat de prioriteiten zijn, welke afdelingen je moet betrekken en welke competenties je nodig hebt. Op basis daarvan stel je een team samen met mensen die er echt in geloven.’

‘Ook als we een bedrijf bijstaan bij een veranderingstraject, kunnen we helpen bij het opzetten van een echt ESG-beleid. Op het moment dat functie-inhouden toch al veranderen, staan medewerkers er vaker voor open om een rol in een ESG-team op te nemen.’

Storytelling
Ten slotte is ook de marketing- en communicatieafdeling van cruciaal belang. ‘Veel bedrijven grijpen ESG-rapportering aan om aan storytelling te doen en stakeholders te informeren. Want bijvoorbeeld ook nieuwe sollicitanten lezen deze verslagen. En vaak hechten zij belang aan het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf, of het nu gaat over groenere bedrijfswagens of het genderevenwicht op de werkvloer.’

Een bedrijfsbreed ESG-team sluit overigens niet uit dat je uiteindelijk één eindverantwoordelijke hebt. ‘In kleinere bedrijven is dat vaak de algemeen directeur, in grotere ondernemingen kan dat een aparte functie zijn. Een ambassadeur voor de duurzaamheidsstrategie van de organisatie, die de cultuur bewaakt, de neuzen in dezelfde richting houdt en zorgt voor blijvend engagement van de directie en de raad van bestuur.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.