Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Veel kmo’s zijn verbaasd hoe duurzaam ze al werken’

Vanessa Daelman, Moore

De timeline lijkt krap. In 2026 moeten ook veel middelgrote bedrijven rapporteren over de duurzaamheid van hun activiteiten. Maar als je het als bedrijf goed aanpakt, betalen de inspanningen zichzelf terug. ‘Niet alles hoeft in een jaar tijd te gebeuren.’

Een pak meer bedrijven moeten binnenkort rapporteren over hun inspanningen op vlak van ESG, volgens de nieuwe Europese standaarden (ESRS). Een berg werk, maar ze kunnen er ook veel bij winnen, zo zegt Vanessa Daelman, Senior Principal ESG Business Consulting bij Moore Belgium.

‘Bedrijven kunnen het zien als een nieuwe verplichting, een wet om aan te voldoen. Wetgeving is maar één van de drivers naar meer duurzaamheid, ook bij de consument en in de bredere maatschappij leeft deze topic. Naast aandacht voor klimaatsverandering, onder meer voelbaar door de recente meer extreme weersomstandigheden, is er zeker ook aandacht voor meer sociale aspecten zoals diversiteit en inclusie.’

Checklist voor duurzaamheid

De CSRD-rapportering is niet bedoeld als een af te werken checklist. Vanuit een ander standpunt naar je onderneming kijken, kan een scharniermoment zijn om zaken in beweging te zetten en kan bovendien je bedrijf weerbaarder maken.

Veel bedrijven komen tot de conclusie, na de oefening, dat ze toch al goed scoren op bepaalde ESG-thema’s, ook al wordt het nog niet als dusdanig gecommuniceerd.

Vanessa Daelman
Senior Principal ESG Business Consulting bij Moore Belgium

Duurzamer werken maakt je aantrekkelijker voor banken, klanten, leveranciers en potentiële werknemers.

‘Een kritische blik op de complete waardeketen vanuit een andere optiek kan nieuwe inzichten leveren, zeker als je op langere termijn moet kijken. Zo kan water en waterverbruik voor verschillende regio’s en sectoren een belangrijk thema worden. Stel vragen zoals: ‘Welke innovatie is niet alleen duurzamer, maar levert ook een competitief voordeel op? Welke waarde zit in ons afval? Wat is er belangrijk om talent te blijven aantrekken?’

Niet enkel risico’s komen zo aan de oppervlakte, ook mogelijkheden tot kostenefficiëntie, nieuwe kansen en businessmodellen.

Plan van aanpak
Daarnaast laat Europa wel degelijk toe dat je stapsgewijs te werk gaat. ‘Vandaag is het vooral belangrijk om de foto van je bedrijf te maken. Om samen met je stakeholders de belangrijkste duurzaamheidstopics vast te leggen waar je de komende tijd gaat op focussen en doelstellingen te zetten.

Een kritische blik op de complete waardeketen vanuit een andere optiek kan nieuwe inzichten leveren, zeker als je op langere termijn moet kijken.

Vanessa Daelman
Senior Principal ESG Business Consulting bij Moore Belgium

‘Je mag gerust aanhalen dat je op bepaalde vlakken slechts aan het begin staat, maar wel een plan van aanpak hebt. Het CSRD-rapport focust in eerste instantie op de aanwezigheid van een ESG-visie en -beleid in het bedrijf, de methodiek van het correct uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse, interactie met de verschillende stakeholders en hoe de doelstellingen bepaald zijn.’

Groeien in ESG

De verankering van duurzaamheid als deel van de bedrijfsstrategie is een groeiproces. Gedreven door het opvolgen van gezette KPI’s, beter inzicht, meer beschikbare en meetbare gegevens zal duurzaamheid zijn meerwaarde kunnen bevestigen. ‘Uiteindelijk streven we naar een geïntegreerde strategische visie (financieel en ESG) die waarde creëert door alternatieve businessmodellen.

Duurzaam aankopen is een voorbeeld van een strategische keuze. Hierbij wordt de leverancier niet enkel meer geselecteerd op economische en kwalitatieve eisen, maar ook op ESG-criteria, zoals respect voor de mensenrechten, goed ondernemingsgedrag, …

Groene claims hard maken

Veel bedrijven komen tot de conclusie, na de oefening, dat ze toch al goed scoren op bepaalde ESG-thema’s, ook al wordt het nog niet als dusdanig gecommuniceerd. Soms gebeurt dat vanuit een buikgevoel, vanuit de normen en waarden binnen het bedrijf of vanuit het Belgisch wettelijk kader.

Communicatie over duurzaamheid blijft een uitdaging: veel kmo’s blijven soms te stil over ESG, waardoor het lijkt alsof het bedrijf er helemaal niet mee bezig is (greenhushing). Anderzijds is het ook geen goed idee om je duurzaamheidsacties te ‘groen’ in de verf te zetten (greenwashing).

Europa heeft net een nieuwe wetgeving goedgekeurd die niet-onderbouwde groene claims en labels zal verbieden.

Nochtans is communicatie één van de pijlers van CSRD. Dus als de claims met data gestaafd worden, dan kan daar zeker voordeel uitgehaald worden.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.