Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

5 aandachtspunten voor uw pensioen

‘mypension.be verkleint de kans op onaangename pensioenverrassingen’ - Sarina Bouchez, teamverantwoordelijke bij contactcenter Betalingen van de Federale Pensioendienst

Soms neemt uw leven een andere wending: u verhuist, of uw partner moet noodgedwongen verhuizen. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen met u mee verandert en aangepast is aan uw noden, kan u op voorhand al een aantal zaken bekijken. Sarina Bouchez, teamverantwoordelijke bij het contactcenter Betalingen van de Federale Pensioendienst, schetst vijf mogelijke scenario’s en geeft praktische tips

1. Verhuizen kan uw pensioenuitbetaling beïnvloeden

‘Veel mensen krijgen vandaag nog altijd hun pensioen uitbetaald via een assignatie, die ze per post ontvangen. Dat gebeurt op hun domicilieadres. Als mensen verhuizen, moeten we wachten tot we hun nieuwe adresgegevens via het Rijksregister ontvangen. Soms gebeurt dat pas nadat mensen verhuisd zijn, zodat ze enkele weken zonder pensioen kunnen zitten.

Een verhuis kan meteen ook een ideale gelegenheid zijn om de overstap naar een bankoverschrijving te overwegen. Want zo lang de gepensioneerde in goede gezondheid verkeert, is het voor hem of haar geen probleem om het pensioen via de postbode aan de deur te ontvangen. Maar bij een ziekenhuisopname is dat al moeilijker, omdat niemand anders dan zijzelf die assignatie in ontvangst kunnen nemen, ook niet via een volmacht.’ 

2. In het buitenland wonen vereist extra aandachtspunten

‘Wanneer pensioengerechtigden naar het buitenland verhuizen, geven ze dit best samen met hun toekomstige domicilieadres aan ons door. Dat kan perfect via mypension.be. Als dat één of twee maanden voor de verhuis gebeurt en wij de exacte verhuisdatum kennen, dan kunnen we de pensioenuitbetaling tijdig in orde brengen. Vervolgens kunnen we het pensioen over bijna de hele wereld uitbetalen. Dus informeer u voor u vertrekt of raadpleeg onze website. Bij een bankoverschrijving krijgen mensen de keuze voor de uitbetaling via een Belgisch of een buitenlands rekeningnummer. Er is ook de optie voor een uitbetaling via een buitenlandse cheque, op voorwaarde dat die aanvaard wordt in het land waar ze naar verhuizen. Ook moeten gepensioneerden die in het buitenland wonen jaarlijks door de plaatselijke autoriteiten een bewijs laten invullen dat ze nog in leven zijn. De Federale Pensioendienst werkt samen met almaar meer buitenlandse overheden om de verzending van die levensbewijzen te automatiseren. Wanneer u vandaag bijvoorbeeld in Nederland, Italië, Frankrijk of Duitsland woont, dan ontvangen wij die documenten digitaal.’

3. Waak mee over verouderde fiscale gegevens

‘Fiscale gegevens kunnen verouderd zijn en niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid. Dat kan een impact hebben op uw pensioenbedrag of belastingen. Er kan bijvoorbeeld nog iemand ten laste geregistreerd staan, terwijl dat vandaag niet langer het geval is. Die gegevens kunnen perfect via mypension.be aan ons gemeld worden. Wie verouderde fiscale data ontdekt, kan die via het contactformulier aan ons doorspelen.’

4. Uw partner verhuist naar een woon-zorgcentrum

‘Als uw man of vrouw verhuist naar een woon-zorgcentrum en u blijft nog thuis wonen, dan dient de adreswijziging van de partner aangegeven te worden bij de gemeente. Als mensen ieder afzonderlijk hun pensioen uitbetaald krijgen, wijzigt er aan dat systeem niets. Maar sommigen ontvangen een gezinspensioen, omdat iemand bijvoorbeeld weinig tot nooit gewerkt heeft. Wanneer een van de partners dan op een ander adres gedomicilieerd staat, wordt dat aanzien als een feitelijke scheiding. Het gezinspensioen wordt dan in twee gelijke delen gesplitst. We hebben dan ook de uitbetalingsgegevens, zoals een rekeningnummer, van beide partners nodig. In sommige gevallen kan ook bekeken worden of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) relevant is. Dat is een extra uitkering voor 65-plussers met onvoldoende financiële middelen.’

5. Vraag om raad

‘Er zijn nog een aantal situaties die gepensioneerden of hun familie soms uit het oog verliezen. We worden bijvoorbeeld vaak benaderd door (klein)kinderen van iemand die lijdt aan dementie. Ze vragen dan of zij de pensioenzaken van hun familielid kunnen regelen. We mogen daar echter niet op basis van een telefoontje of een mail op ingaan. In dat geval moeten zij een zorgvolmacht aanvragen via het vredegerecht. Sowieso raad ik iedereen aan om bij vragen, ongerustheden of problemen contact op te nemen met onze diensten. Weet ook dat mypension.be de kans op onaangename pensioenverrassingen verkleint. Want mensen verkrijgen zo inzicht in hun pensioendossier, uitbetalingen en actuele gegevens. Met mypension.be nemen ze hun pensioen mee in handen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.