Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Het begrip pensioen laat zich niet voor iedereen in één woord samenvatten'

‘Vandaag handelen we tien procent van alle pensioendossiers volledig automatisch af’ - Stijn De Wilde, adviseur-generaal Managementondersteuning bij de Federale Pensioendienst (FPD) ©Dann

‘Veel twintigers en dertigers zijn vandaag niet of nauwelijks met hun financiële toekomst bezig. Ze leven vooral hier en nu. Dat is logisch en daar is ook niets verkeerds mee. Toch is het raadzaam om ook al op die leeftijd even na te denken over morgen.’ Stijn De Wilde, adviseur-generaal Managementondersteuning vertelt hoe de Federale Pensioendienst de pensioenuitdagingen van vandaag en morgen aanpakt.

‘Hoe zou uw leven er kunnen uitzien als zestig- of zeventigjarige? Dát bewustzijn wakkeren we vandaag aan bij werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Dat doen we in de eerste plaats door hen een totaalbeeld te bieden op hun pensioen. Via mypension.be krijgen burgers onder meer de datum te zien waarop hun wettelijk pensioen ingaat of een vervroegd pensioen mogelijk is. Ze kunnen ook verschillende simulaties maken van bijvoorbeeld de impact op hun pensioen van het stopzetten van hun beroepsactiviteit op een bepaalde leeftijd of het regulariseren van studiejaren. Nieuwe simulatiescenario’s zullen uitgebreider en duidelijker rekening houden met de impact op de pensioendatum en het pensioenbedrag van bepaalde carrièrebewegingen, zoals het opnemen van bijvoorbeeld tijdskrediet, een omschakeling van werknemer naar zelfstandige en andere levensgebeurtenissen.’

Complexe materie

‘Het begrip pensioen laat zich niet voor iedereen in één woord samenvatten. Het is voor ons een enorme uitdaging om pensioendossiers volledig en betrouwbaar te beheren én te vertalen naar de burger. Zeker omdat daar vaak heel wat complexiteit en cijferwerk achter schuilt. Zo houden we onder meer rekening met de impact van gemengde loopbanen op het wettelijk pensioen van wie in eender welke combinatie als werknemer, zelfstandige of ambtenaar gewerkt heeft. Of met burgers die een tijdje in het buitenland actief waren. Samen met onze partner Sigedis bewaren we het overzicht op de tweede pensioenpijler, met onder meer pensioenfondsen via de werkgever en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Naast dit overzicht willen we ook meer inzicht geven in de link tussen een eerste en een tweede pensioenpijler. En we bekijken mogelijkheden met de derde pijler, waaronder pensioensparen.’

‘Wij bieden burgers inzicht in hun financiële toekomst’

Stijn De Wilde
adviseur-generaal Managementondersteuning bij de Federale Pensioendienst (FPD)

Duiding en communicatie

‘Die complexiteit vertalen we op een begrijpbare manier naar de burger. Een helder en duidelijk taalgebruik is daarbij cruciaal: zowel online als bij telefonische ondersteuning en persoonlijke gesprekken. Dankzij deze digitale transformatie zullen onze medewerkers extra tijd vrij krijgen voor het uitvoeren van taken waarin mensen beter zijn dan computers. Denk aan het communiceren met burgers, het beantwoorden van persoonlijke vragen, het begeleiden en objectief adviseren van mensen en het opvolgen van complexe pensioendossiers. Onze strategie focust op digital by default. Online bereiken we de meeste mensen. Maar we blijven ook inzetten op een flankerende dienstverlening, bijvoorbeeld voor wie geen toegang heeft tot digitale kanalen of met specifieke vragen worstelt. Binnen die visie willen we iedereen in de toekomst ook een zicht bieden op zijn of haar pensioen via partnerorganisaties. Ze zouden daarvoor dan terechtkunnen bij bijvoorbeeld de mutualiteit of op het gemeentehuis.’

Eén pensioenproces

‘Achter ons heldere communicatieluik schuilt een ingewikkelde backoffice. Daarin zitten nog vaak aparte computer- en datasystemen. Die willen we de komende jaren nog beter op elkaar afstemmen, doen interageren en samenvoegen tot één pensioenproces. We zetten daarbij sterk in op automatisering. Vandaag handelen we tien procent van alle pensioendossiers volledig automatisch af. Van de berekeningen tot de uitbetalingen is er geen menselijke tussenkomst meer nodig. Onze ambitie is om dat de komende drie jaar op te trekken naar 15 procent. Dat is geen vanzelfsprekendheid, want het aantal pensioendossiers neemt elk jaar met twee à drie procent toe. En we moeten loopbaangegevens tot meer dan 45 jaar terug in de tijd op een kwalitatieve en correcte manier kunnen verwerken.’

‘Dankzij onze digitale transformatie zullen medewerkers extra tijd vrij krijgen voor het uitvoeren van taken waarin mensen beter zijn dan computers’

Stijn De Wilde
adviseur-generaal Managementondersteuning bij de Federale Pensioendienst (FPD)

Dynamische organisatie

‘Bij al onze activiteiten vervullen onze medewerkers nog steeds een sleutelrol. Onze organisatie is dynamisch en heeft een sterke mensgerichte bedrijfscultuur waarin iedereen zijn of haar talenten volop kan ontplooien. Via hun job vinden talenten bij ons maatschappelijke betekenis want ze bouwen mee aan de financiële toekomst van anderen. We bieden hen daarbij flexibele takenpakketten, doorgroeimogelijkheden en de kans om mee te werken aan uitdagende projecten en vernieuwingsprocessen. De digitale transformatie houdt ons daarbij voortdurend in beweging. Want in tegenstelling tot wat sommigen misschien denken, is een digitale transformatie nooit afgerond. Het is een mindset die ons permanent en optimaal doet inspelen op nieuwe noden en uitdagingen. Wij zijn alvast klaar voor morgen.’

Stijn De Wilde, adviseur-generaal Managementondersteuning bij de Federale Pensioendienst (FPD)

Meer weten?

Meer weten over de pensioenen in België? Check pensionstat.be

Meer weten over jouw pensioen? Check mypension.be

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.