Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

mypension.be al meer dan 24 miljoen keer geraadpleegd

‘mypension.be helpt de burger én de pensioenadministratie.’- Giselda Curvers, Productmanager mypension.be ©Dann

mypension.be, de site van de federale overheid, werd de voorbije vijf jaar 24.399.107 keer bezocht. In 2020 raadpleegden 1.920.894 burgers het online pensioenportaal. ‘Sinds de raming van het pensioenbedrag beschikbaar is, kent onze tool een enorme populariteitspiek.’

mypension.be is de voorbije jaren getransformeerd in een gebruiksvriendelijk online portaal dat een breed overzicht biedt op alles wat met pensioenen te maken heeft. Dankzij de samenwerking tussen Sigedis, RSVZ en de Federale Pensioendienst vinden de werknemers, zelfstandigen en ambtenaren er onder meer de ingangsdatum van hun wettelijk pensioen, horen ze of een vervroegd pensioen mogelijk is, en kunnen ze simulaties maken over het pensioenbedrag dat ze mogen verwachten. mypension.be geeft bovendien een globaal overzicht van hun aanvullend pensioen. De Federale Pensioendienst en zijn partners ambiëren één oplossing waarmee de burger álles te weten komt over zijn of haar wettelijk en aanvullend pensioen.

Sneller, veiliger en makkelijker

Advertentie

‘In het begin was onze tool was vooral gemaakt voor pc of laptop’, vertelt Giselda Curvers, die als productmanager binnen de Federale Pensioendienst verantwoordelijk is voor de uitbouw van mypension.be. ‘Intussen zijn we mee met onze tijd en hebben we de site ook aangepast voor een beter mobiel gebruik. Ook het inloggen zelf is veel laagdrempeliger, onder meer dankzij itsme, de digitale ID waarmee burgers snel, veilig en makkelijk hun identiteit kunnen aantonen en transacties bevestigen.’

Vaak gestelde vragen over mypension.be

1. Houden simulaties rekening met de waarde van de euro of de inflatie?

‘Neen. De pensioenbedragen die je ziet, zijn niet aangepast aan een toekomstige stijging van de levensduurte of aanpassingen aan de index. Dat is een bewuste keuze. Internationaal onderzoek raadt aan om altijd in de termen te communiceren die burgers vandaag kennen. Anders worden simulaties te hypothetisch en verwarrend.’

2. Wat met de nieuwe regering die misschien nieuwe maatregelen treft: hoe kunnen die mypension.be beïnvloeden?

‘Onze tool becijfert het wettelijk pensioen altijd volgens de huidige pensioenwetgeving. Bij toekomstige aanpassingen worden de berekeningen op mypension.be zo snel mogelijk aangepast.’ 

3. Iemand wil 4/5e beginnen te werken: kan mypension.be de impact daarvan op het pensioen simuleren?

‘Dat zit in de pijplijn. Deze zomer lanceren we een simulatiemodule waarmee je de invloed op het pensioenbedrag kunt zien, als iemand meer of minder gaat werken, meer of minder gaat verdienen. Je zal dan loopbaankeuzes kunnen ingeven. Voorlopig enkel als werknemer, maar in de komende jaren blijven we mypension.be verder uitbreiden.’

3.360.576 mensen hebben mypension.be bezocht tussen 2016 en vandaag. Op een populatie van 11 miljoen inwoners – onder wie 2,5 miljoen kinderen – mag dat gerust een groot succes genoemd worden, vindt Giselda Curvers. ‘De meest gebruikte functie van de tool is de pensioenraming. We zien een opmerkelijke verschuiving in de leeftijd van onze gebruikers: 44 procent van de bezoekers is tussen de 25 en 55 jaar. De interesse van de jongere generaties in hun pensioen stijgt: mypension.be is zeker niet alleen een tool voor bijna gepensioneerden.’

Onvolledige pensioendossiers

Niet elk pensioendossier is volledig. Het vaakst ontbreken informatie van mensen die een tijdje in het buitenland hebben gewerkt en data over de legerdienst bij mannen. Giselda Curvers: ‘Ook van ambtenaren die op 1 januari 2011 niet meer vastbenoemd waren, ontbreken dikwijls historische gegevens.’ Handig is dat burgers ontbrekende informatie makkelijk kunnen signaleren of doorgeven via mypension.be.

Advertentie

‘Onze diensten nemen dan contact op met Defensie, de buitenlandse pensioendiensten of de werkgever’, weet Giselda Curvers. ‘Daarna baseert de raming zich op de meest complete gegevens. Wij roepen iedereen op om ons op de hoogte te brengen van onvolledigheden in zijn of haar pensioendossier. Dat maakt de behandeling van de uiteindelijke pensioenaanvraag later alleen maar gemakkelijker. Zo helpt mypension.be de burger én de pensioenadministratie.’

Meer simulatiemogelijkheden

mypension.be blijft voortdurend in beweging. (zie tijdslijn) ‘De komende jaren willen we gebruikers nog veel meer simulatiemogelijkheden bieden, besluit Giselda Curvers. ‘Wat is de impact op de pensioendatum en het pensioenbedrag van een loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, een omschakeling van werknemer naar zelfstandige en andere levenskeuzes? Zo wordt mypension.be een nog vollediger kompas waarmee burgers hun loopbaan kunnen oriënteren.’

mypension.be: voortdurend in beweging

2010: Ontstaan van MyPension. De tool was toen beperkt tot een overzicht van het dossier voor de werknemerspensioenen en de betalingen van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen.

2015: MyPension wordt mypension.be. Gemeenschappelijk voor de drie wettelijke pensioenstelsels. Het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ wordt toegevoegd.

20 januari 2016: Pensioendatum berekenen wordt mogelijk.

6 december 2016: Krijg nu ook het overzicht van uw aanvullend pensioen.

20 november 2017: Bereken uw pensioenbedrag. De website krijgt een make-over en wordt responsive.

Juli 2018: Simuleer het einde van uw tewerkstelling.

December 2018: Simuleer de regularisatie van uw studieperiode.

Mei 2019: Simuleer het vrij aanvullend pensioen voor werknemers.

Maart 2020: Simuleer een andere pensioendatum. De simulatiemodule krijgt ook een make-over en is klaar voor de toekomst.

Zomer 2021: Meer of minder werken als werknemer? Een nieuw job starten als werknemer? Simuleer het via mypension.be.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.