Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

mypension.be: nieuwe simulaties om beter voorbereid te zijn op uw pensioen

‘Hoe dichter je bij je pensioendatum komt, hoe nauwkeuriger de raming op mypension.be meestal wordt.’ - Benoit Dégremont, attaché bij de Federale Pensioendienst

De website mypension.be stelt regelmatig nieuwe functies voor aan toekomstig gepensioneerden. Dankzij de simulaties kunnen toekomstige gepensioneerden gemakkelijk bekijken wat de impact van veranderingen in situatie, loon of statuut op hun pensioen zullen hebben. Twee medewerkers van de Federale Pensioendienst (FPD) vertellen er meer over.

Studieperioden afkopen, is dat interessant voor mij?

'De laatste maanden hebben we veel gepraat over deze mogelijkheid”, zegt Benoit Dégremont, attaché bij de Federale Pensioendienst en ambassadeur van mypension.be. “Dankzij de simulator op mypension.be krijg je een idee van de kostprijs van de afkoop van studieperioden en zie je de impact ervan op het pensioenbedrag. Want op de pensioenleeftijd heeft het sowieso geen invloed', aldus Benoit Dégremont. Wie studieperioden afkoopt binnen de 10 jaar na het behalen van een diploma, kan dat tegen een voordeliger tarief doen. Dat voordeel werd op 1 december 2020 uitgebreid naar alle burgers om meer mensen aan te moedigen om gebruik te maken van de afkoopmogelijkheid.

Advertentie

Ik ga meer verdienen of ik ga deeltijds werken. Welke gevolgen heeft dat voor mijn pensioen?

'De simulator geeft hier heel eenvoudig een antwoord op', zegt Eileen Dixon, attachee bij de FPD. 'Natuurlijk blijft een simulatie altijd een indicatie en moet je deze relativeren. Maar hoe dichter je bij je pensioendatum komt, hoe nauwkeuriger de raming meestal wordt.'

Een loonsverhoging leidt in principe tot een pensioenverhoging. Maar er is wel een plafond: boven de 60 026,75 euro per jaar komt wat de burger extra ontvangt, niet in aanmerking voor de berekeningsgrondslag. Denk er ook aan dat ramingen voor veranderingen in het percentage van je werkregime – bijvoorbeeld 30 %, 50 % of 80 % - geen rekening houden met de tijdelijke aard van die veranderingen. Als je bijvoorbeeld halverwege je loopbaan halftijds gaat werken, berekent de simulator het effect daarvan op het geheel van de rest van de loopbaan.

Doet ouderschapsverlof mijn toekomstig pensioen sterk dalen?  

De onderlinge verbinding van de diensten die instaan voor onze pensioenen vordert gestaag, en dus worden de ramingen altijd maar nauwkeuriger. Zo leidt elke pensioenaanvraag automatisch ook tot het extralegale pensioen, ook al is het afhankelijk van een ander stelsel en valt het niet onder het toepassingsgebied van de simulaties van de FPD. 'De RVA-gegevens over werkloosheid zijn bijvoorbeeld al geïntegreerd in de simulaties', zegt Benoit Dégremont. 'We gaan samenwerken met onze collega’s van de RVA om ervoor te zorgen dat de thematische verloven en loopbaanonderbrekingen ook meegenomen worden in de simulaties op mypension.be. We hopen deze dienst te lanceren in 2022.'

Ik was zelfstandige en ik word nu werknemer. Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

'De simulator op mypension.be omvat 3 balken die een loopbaan weergeven: werknemer, ambtenaar en zelfstandige', legt Eileen Dixon uit. 'Elke periode van activiteit wordt in het blauw weergegeven. Als je een nieuwe job als werknemer begint, volstaat het om het percentage of het aantal uur, het brutomaandbedrag en de eventuele jaarlijkse bonussen (zoals vakantiegeld) te vermelden. De simulator geeft je onmiddellijk een raming van de impact op je toekomstig pensioen. Als je na een periode in het buitenland in België aan het werk gaat als werknemer, vul je die periode in het buitenland in. Dat wordt dan gecontroleerd bij de organisaties in het betrokken land op het moment dat je met pensioen gaat.’

Ik wil nu stoppen met werken, dus vóór mijn wettelijke pensioendatum. Wat gebeurt er?

'De simulator geeft je een raming van je pensioenbedrag op je vroegst mogelijke pensioendatum. Want je kunt pas een pensioen ontvangen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet of als je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt (65 jaar tot 1 januari 2025, 66 jaar van 1 februari 2025 tot 1 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030”, zegt Benoit Dégremont. “Zo kom je te weten hoeveel je verliest als je vóór deze datum stopt met werken. Omgekeerd, als je langer wilt werken, berekent de simulator de positieve impact die deze bijkomende bijdragen op je pensioen zullen hebben.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.