Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Onbeperkt bijverdienen na uw pensioen

Jean-Yves Malherbe van de Federale Pensioenendienst (FPD)

Uw beroepsleven hoeft niet te eindigen op uw pensioendatum. Sommige mensen blijven werken, voor hun plezier of uit noodzaak. En dat mag ook, want de overheidsfinanciën winnen er alleen maar bij als u blijft bijdragen. U bouwt wel geen extra rechten op. Jean-Yves Malherbe van de Federale Pensioenendienst (FPD) geeft tekst en uitleg.

‘Ik kan hier de grote lijnen uitleggen, maar elke situatie is wel uniek’, waarschuwt Jean-Yves Malherbe, adviseur van de FPD. ‘De pensioenwetten voor ambtenaren beslaan duizend bladzijden, voor werknemers zijn dat er nog eens 800. En dan zwijg ik nog over die voor zelfstandigen.’

Malherbes advies? Raadpleeg de website van de FDP of bel 1765 als u daar geen precies antwoord vindt over uw specifieke situatie. ‘Neem ook zelf initiatief als uw situatie verandert. Want als u pensioen opbouwt zonder daar recht op te hebben, zal de administratie het te veel betaalde bedrag opeisen en terugvorderen. Opnieuw, dat is de algemene regel, voor sommige toeslagen of sociale uitkeringen gelden andere regels, zoals de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of het gegarandeerd minimum voor ambtenaren. De enige uitkering die altijd en voor onbepaalde tijd kan worden gecumuleerd is de overgangsuitkering, die iemand 12 of 24 maanden na het overlijden van een echtgenoot ontvangt.’

Er zijn dus grenzen aan de combinatie van pensioen en arbeidsinkomen. Wat zijn die precies?

‘U mag dus werken en tegelijkertijd een rust- of een overlevingspensioen krijgen. Maar boven een bepaald plafond zal de FPD het equivalent van de overschrijding procentueel aftrekken van uw pensioen. Ligt uw beroepsinkomsten bijvoorbeeld 20 procent hoger dan het plafond? Dan zal de FPD 20 procent van uw pensioen inhouden. Dat kan tot heel verschillende resultaten leiden. De FPD zal dus geen 200 euro intrekken als u het plafond met 200 euro overschrijdt.’

Maakt mijn leeftijd een verschil?

‘Ja. Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 wordt, kunt u uw inkomen onbeperkt combineren met uw rustpensioen. Dus zelfs als u een miljoen euro per maand verdient met uw baan, behoudt u uw volledige pensioen. Als u jonger bent dan 65, zijn er wel beperkingen. Die gelden voor iedereen, behalve voor mensen die al 45 jaar werken.’

Wat zijn de fiscale gevolgen van werk en pensioen combineren?

‘Daar moet u heel voorzichtig mee zijn. De FPD gaat ervan uit dat u alleen uw pensioen ontvangt: op basis daarvan worden belastingen berekend, uiteraard rekening houdend met andere gegevens, zoals kinderen ten laste. Maar als u ook werkt, en u deelt uw werkgever niet mee dat u een pensioen ontvangt, zal de werkgever de voorheffing inhouden alsof uw loon uw enige inkomen is. Om te vermijden dat u aan het einde van het belastingjaar grote bedragen moet betalen, is het beter om transparant te zijn met het sociaal secretariaat van uw werkgever. U bent niet verplicht om bewijzen voor te leggen of de aard van de inkomsten die u ontvangt te vermelden. Maar door het bedrag te vermelden kan het sociaal secretariaat uw bedrijfsvoorheffing aanpassen. Zelfstandigen moeten hun boekhouder op de hoogte brengen.’

Hoe zit dat voor mijn man of vrouw?

‘Als u een gezinspensioen ontvangt, of een supplement gewaarborgd minimum als ambtenaar, wordt ook rekening gehouden met de beroepsinkomsten van uw echtgenoot.’

Meer weten?

Meer weten? Hier vindt u meer uitleg en een tabel met een overzicht van de drempels


 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.