Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaamheid in de praktijk: normen als hulpmiddel

Johan Haelterman, CEO van NBN ©Frank Toussaint

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van bedrijven en organisaties wereldwijd. Normen kunnen helpen om duurzame doelstellingen te realiseren. Ze beschrijven de beste manier om een product te maken, een dienst te leveren of een proces te beheren. ‘Minder bekend is dat ze bedrijven kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen’, vertelt Johan Haelterman, CEO van NBN.

‘Als het op duurzaamheid aankomt weten vele bedrijven wel waar ze naartoe willen, maar ze ondervinden moeilijkheden om hun doelen in acties om te zetten’, steekt Johan Haelterman van wal. ‘Door normen te gebruiken, krijgen ze toegang tot een enorme bron van kennis waarmee ze hun duurzame transitie kunnen versnellen.’

Normen als bron van kennis

Normen zijn afspraken om dingen zo goed mogelijk te doen. Wereldwijd zijn er meer dan 40.000 normen, ontstaan uit de intensieve samenwerking van experts uit diverse bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Er zijn normen voor producten, diensten en processen. ‘Sommige normen zijn technisch en praktijkgericht, andere laten toe om bredere issues zoals milieu of energie, aan te pakken’, aldus Haelterman. ‘Ze helpen bedrijven om concrete oplossingen uit te werken voor alle soorten uitdagingen. Belangrijk is dat bedrijven deze normen vrijwillig kunnen toepassen.’

Advertentie

‘Door normen te gebruiken, krijgen bedrijven toegang tot een enorme bron van kennis waarmee ze hun duurzame transitie kunnen versnellen’

Johan Haelterman
CEO van NBN

NBN publiceert ook managementnormen en richtlijnen die bedrijven en organisaties helpen bij hun dagelijkse bedrijfsvoering. Die gaan over kerndomeinen zoals kwaliteit (ISO 9001), milieubeheer (ISO 14001), veiligheid en gezondheid op het werk (ISO 45001) of duurzaamheid (ISO 26000). ‘Met heel wat praktische richtlijnen die een rechtstreekse impact hebben op de duurzame ontwikkelingsdoelen, biedt ISO 26000 bedrijven een leidraad om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling’, zegt Haelterman.

Certificering en rapportering

Certificering ten aanzien van bepaalde normen kan een handig hulpmiddel zijn om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van je organisatie te bewijzen. Je toont aan dat een product of systeem voldoet aan de verwachtingen van je klanten of stakeholders. Voor sommige industrieën is certificering een wettelijke of contractuele vereiste. ‘De certificatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij die, wanneer je aan de norm voldoet,  een certificaat verstrekt. Je kunt het vergelijken met een bedrijfsrevisor die de financiële staten van een bedrijf controleert en bevestigt dat deze correct zijn.’

Over de concrete impact van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blijft Haelterman op de vlakte. ‘De CSRD vereist gedetailleerde rapportering over duurzaamheidskwesties en de invloed van de activiteiten van het bedrijf op mens en milieu. Daarbij zal deze Europese richtlijn door de EU-lidstaten omgezet moeten worden in nationale wetgeving. Vandaag staan de ISO managementsystemen los van CSRD. Samen met ISO werken we eraan om deze systemen op elkaar af te stemmen’, besluit hij.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.