Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De werkplek is een verlengstuk van onszelf'

Anne Warnotte, Armand Stuivenwold en Femke Aerts

Wat doet een medewerker elke dag opnieuw met plezier en volle overgave aan de slag gaan? Drie HR-experts bespreken tijdens een panelgesprek de veranderende relaties tussen werknemer en bedrijf. ‘Almaar meer medewerkers vinden het belangrijk dat de waarden van het bedrijf waarvoor ze werken overeenstemmen met die van henzelf.’

De relatie tussen werkgevers en medewerkers wordt almaar persoonlijker en duurzamer, door de schaarste aan talent en de opmars van de zogenaamde ‘purpose economy’, of de ‘betekeniseconomie’. ‘Mensen verwachten vandaag dat de missie van hun organisatie nauw aansluit bij hun individuele waarden en doelstellingen’, ervaart Femke Aerts, Senior Manager HR Consulting bij PwC België. ‘Ze hebben nood aan zelfontplooiing, ze willen het beste uit zichzelf kunnen halen. Wat zijn mijn doelen en hoe maak ik een verschil met het werk dat ik doe? In die zin zijn purpose en waarden meestal sterk met elkaar verbonden.’

Purpose & waarden

Voorbeelden? Wie ecologie belangrijk vindt, kiest bijvoorbeeld voor een organisatie die hernieuwbare energie produceert, onderzoek doet naar de technologie voor elektrische wagens of technieken voor het zuiveren van water. Iemand die een wereld wil met betere leiders die ethische keuzes maken, werkt eerder voor een organisatie die aan leiderschapsontwikkeling doet. Zo zijn er tal van redenen waarom iemand vandaag een carrière uitbouwt bij organisatie X of Y. Het is dus belangrijk dat een werkgever duidelijk uitdraagt waarvoor de organisatie staat. ‘Ook de sociale aspecten zijn daarbij belangrijk’, meent Armand Stuivenwold, Sales Director Belgium bij vastgoedspecialist IWGPLC.COM. ‘Persoonlijke doelen weerspiegeld zien bij een werkgever is vandaag voor veel mensen doorslaggevend.’ Als het plaatje helemaal klopt, voelen mensen zich hechter verbonden met hun werkgever.

Employer brand, motivatie en retentie

De coronacrisis heeft het belang van aansluitende waarden tussen organisaties en talenten op korte tijd nog verder vergroot. ‘De komende maanden en jaren zullen mensen nog gerichter voor een werkgever kiezen op basis van de waarden die deze vertegenwoordigt’, gelooft Anne Warnotte, Senior HR Business Partner bij koffiebedrijf Nespresso. ‘Want die waarden zijn rechtstreeks verbonden aan de identiteit van mensen. Talenten zoeken organisaties waarmee hun waarden overeenkomen. Dat is cruciaal voor de motivatie: het is één van dé redenen waarom iemand met plezier en trots aan de slag gaat én blijft.’

Doordachte sociale maatregelen

Daarnaast kunnen ondernemingen de motivatie en de toewijding van hun medewerkers verhogen door in te spelen op verschillende dimensies. ‘Het is belangrijk dat organisaties hun medewerkers voldoende autonomie geven’, vindt Femke Aerts. ‘Zo kunnen zij voor een deel zelf invulling geven aan hun functie en invloed uitoefenen op beslissingen die genomen worden.’ Ook voldoende erkenning en een gevoel van eerlijkheid zijn onmisbaar. Net zoals ruimte maken voor groei en ontwikkeling, zorgen voor mentale wendbaarheid, het verhogen van het aanpassingsvermogen van medewerkers en attent zijn voor tekenen van burn-out. In de steeds digitalere wereld is het voor werkgevers meer dan ooit belangrijk om aandacht te geven aan deze verschillende dimensies.

Assistentie en opleiding

Nespresso werkt sinds kort met een nieuw extern assistentieprogramma voor medewerkers. Anne Warnotte: ‘Medewerkers die een moeilijke periode doormaken of advies nodig hebben over welk onderwerp dan ook, kunnen terecht bij een externe partner zonder dat wij betrokken worden. Dat vinden wij een bijkomende manier om hen te ondersteunen.’ Daarnaast schenkt het bedrijf ook extra aandacht aan het optimaal uitbalanceren van het werk- en privéleven. ‘Wie bijvoorbeeld net moeder of vader geworden is, krijgt enkele weken extra tijd om bij zijn of haar kind te zijn.’

‘Talenten zoeken organisaties waarmee hun waarden overeenkomen.’ - Anne Warnotte, Senior HR Business Partner bij Nespresso

Ook een intern of extern opleidingsaanbod dat op de persoonlijke noden afgestemd wordt, is onmisbaar om de kwaliteiten, competenties en de vaardigheden van medewerkers optimaal te ontwikkelen of breder inzetbaar te maken. ‘Maar ook leidinggevenden moeten gericht begeleid worden’, zegt Femke Aerts. ‘Zo kunnen zij hun teamleden optimaal omkaderen, zeker nu er meer virtueel gewerkt wordt.’

Anne Warnotte: ‘Bij Nespresso houden we individuele gesprekken tussen werknemers en hun leidinggevenden over hun ontwikkeling en de volgende stappen die ze willen zetten in hun carriere. Dat laat toe om de juiste trainingen te voorzien of hen de kans te geven ervaring op te doen door soms tijdelijk een project bij een ander departement op te volgen.’

Kantoorinrichting weerspiegelt de bedrijfswaarden

‘Het toegenomen thuiswerk zal de nood aan kleinere en goedgelegen kantoren dicht bij de thuisplek van medewerkers vergroten.’ - Armand Stuivenwold, Sales Director Belgium bij IWGPLC.COM

Tot slot hangt ook de inrichting van de werkplek almaar strakker samen met de waarden van een bedrijf. Armand Stuivenwold: ‘Enkele jaren geleden merkten we dat kantoren nog grotendeels op elkaar leken. Maar dat klassieke one-size-fits-all concept is vandaag compleet achterhaald.’ Het ene bedrijf vindt een stilteruimte ontzettend belangrijk, het andere biedt relaxmogelijkheden voor de werknemers, legt de focus op groen of heeft brainstormruimtes. ‘Kantoren sluiten aan bij wat bedrijven vertegenwoordigen’, zegt Femke Aerts. ‘Niet elke medewerker is dezelfde, sommigen hebben nood aan een kalme en afgesloten werkplek, anderen begeven zich liever in een gezellige drukte. Ook de inhoud van het werk heeft een invloed. Zo kan een bepaalde taak veel concentratie vergen en een andere veel creativiteit. Dit kan aangepakt worden door middel van activity-based working.’

Zelfs de locatie en de grootte van bedrijfsgebouwen veranderen. Organisaties verhuizen vaak naar plekken die beter of vlotter bereikbaar zijn via diverse vervoersmiddelen, zoals in de buurt van treinstations of een afrittencomplex. Of ze openen kleinere satellietkantoren op die plekken. ‘En Covid-19 brengt dat in een stroomversnelling’, besluit Armand Stuivenwold. ‘Het toegenomen thuiswerk zal de nood aan kleinere en goedgelegen kantoren dicht bij de thuisplek van talenten alleen maar vergroten. Ook dát bevordert de work-lifebalance.’

Het belang van koffie op de werkvloer

Informele gesprekken tijdens koffiepauzes of in de buurt van de koffiemachine: voor de meeste werknemers en bedrijven zijn ze zinvol en onmisbaar. ‘Koffie drinken is een mooie manier om de werkdag te starten, te sparren met collega’s en zelfs samen problemen op te lossen,’ weet Anne Warnotte, Senior HR Business Partner bij Nespresso ‘Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat medewerkers kwaliteitskoffie ervaren als een persoonlijk voordeel én een vorm van erkenning. Ook bij thuis- en telewerk worden koffiepauzes onder collega’s via video georganiseerd, zodat die momenten kunnen behouden worden.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.