Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Koffieboeren steunen is de beste manier om de beste koffie te krijgen'

Sterke koersschommelingen, de klimaatverandering, … Koffieboeren kampen met talloze uitdagingen.

Sterke koersschommelingen, de klimaatverandering, … Koffieboeren kampen met talloze uitdagingen. Kwetsbare gemeenschappen steunen die van de koffieteelt afhankelijk zijn, is de beste manier om de hoge kwaliteit in stand te houden. Met een omvattend programma zet Nespresso daarop in.

‘Onze drie belangrijkste doelen zijn: de bevoorrading van koffie van de hoogste kwaliteit verzekeren, de ecosystemen beschermen en ze zelfs te herstellen, en de leefomstandigheden van de koffieboeren en hun gemeenschap verbeteren’, zegt Astrid Haas, technisch en kwaliteitsverantwoordelijke bij Nespresso België en Luxemburg. ‘We stelden vast dat er geen enkel label bestond dat de eisen in zowel duurzaamheid als kwaliteit combineerde. Daarom beslisten we in 2003, samen met de Rainforest Alliance, ons eigen programma op poten te zetten.  Het AAA-programma werd uitgerold bij 110.000 koffieboeren in veertien landen. We willen geen nieuw label afleveren, maar nagaan of de activiteiten ter plekke overeenstemmen met onze eisen. In de eerste plaats willen we een reële impact hebben op de levenskwaliteit van de families van de koffieboeren.’

‘Met het AAA-programma van Nespresso konden 1.500 koffieboeren in Colombia een pensioenfonds oprichten.’ - Astrid Haas, technisch en kwaliteitsverantwoordelijke bij Nespresso België en Luxemburg
Advertentie

Maya Sermeno, verantwoordelijk voor de strategische koffie-accounts bij de Rainforest Alliance, is het daar volledig mee eens. ‘Via het AAA-programma combineren we de koffie-expertise van Nespresso met onze kennis van alles wat te maken heeft met duurzaamheid en best practices in de landbouw. Door de handen in elkaar te slaan met de lokale gemeenschappen van koffieboeren garandeert het programma de continue bevoorrading van koffie van een zeer hoge kwaliteit. Dit is een inspirerend voorbeeld voor alle bedrijven die zich willen inzetten voor een betere wereld.’

Vrijwillige aansluiting

Het programma berust op 39 duurzaamheidscriteria die zijn samengesteld door het Sustainable Agriculture Network en de Rainforest Alliance. Het omvat een grote waaier aan domeinen: van het optimaal gebruik van waterbronnen tot biodiversiteit tot de gelijke behandeling van arbeiders. Elke koffieboerderij die zich wil aansluiten moet milieuvriendelijke landbouwpraktijken toepassen en bovendien uitstekende werkomstandigheden garanderen. Elke aansluiting gebeurt op vrijwillige basis. Geen enkel contract verplicht de producenten om eerst aan Nespresso te verkopen. Een team van 400 landbouwkundigen is op het terrein aanwezig en staat de koffieboeren bij. In 2019 bezochten ze 170.000 boerderijen. Daarna boden ze de boerderijen geavanceerde tools aan waardoor ze hun werking permanent kunnen optimaliseren.  

‘De koffieboeren die deelnemen aan het AAA-Programma krijgen ook opleiding.'

Concreet genieten de boeren financiële steun in de vorm van investeringen in hun gemeenschap, een prijs voor de bonen die 30 tot 40 procent hoger ligt dan de marktprijs, premies voor koffie van de beste kwaliteit en ze verzekeren oogsten tegen slechte weersomstandigheden. ‘In Colombia heeft het programma onder meer 1.500 koffieboeren in staat gesteld een pensioenfonds op te richten. Met bovendien steun aan de overdracht van boerderijen van de ene generatie op de volgende waardoor we werkgelegenheid voor jongeren konden creëren’, gaat Astrid Haas voort.

De adviesraad voor duurzaamheid van Nespresso houdt toezicht op deze initiatieven. Heel wat gespecialiseerde partners maken deel uit van die raad, waaronder Fairtrade International, dat sinds 2013 participeert. ‘Wij delen dezelfde waarden als Nespresso: een sterk engagement voor sociale gelijkheid, inclusie en mensenrechten zodat alle producenten en werknemers een redelijk inkomen hebben’, zegt Charles Snoeck, head of public relations and advocacy bij Fairtrade Belgium. ‘Wij verbeteren bijvoorbeeld hun sociale zekerheid, garanderen hen een eerlijke prijs en premies voor de koffie, en bieden hen tot slot een pensioenprogramma aan. Die inspanningen zijn essentieel om hun activiteiten te bestendigen en hen een inkomen op lange termijn te garanderen.’

‘De koffieboeren die deelnemen aan het AAA-Programma krijgen ook opleiding’, zegt Astrid Haas trots. ‘Financiële en technische hulp waardoor ze de kwaliteit, de duurzaamheid en de productiviteit van hun teelten continu kunnen verbeteren.’

Koffie om getroffen streken nieuw leven in te blazen

Nespresso moedigt het herstel aan van de koffieteelt en de daaraan verbonden economische activiteiten in streken waar zich conflicten hebben voorgedaan en in gebieden die getroffen zijn door milieurampen of economische crisissen. Dankzij het Reviving Origins-programma werd de koffieproductie intussen al heropgestart in Oeganda, Zuid-Soedan, Colombia en Zimbabwe.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.