Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Naar duurzamer aluminium via betere inzameling en recyclage

Astrid Haas, technisch en kwaliteitsverantwoordelijke bij Nespresso België en Luxemburg

De recyclage van afval is al tientallen jaren een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid van Nespresso. Het bedrijf heeft een eigen netwerk gecreëerd voor de inzameling en recyclage van koffiecapsules, zowel voor klanten thuis als op kantoor. Onlangs lanceerde het de eerste capsules die voor 80 procent uit gerecycleerd aluminium bestaan.

‘Ons doel is alle koffiecapsules die wij op de markt brengen, zowel op kantoor als bij de consument, in te zamelen en te recycleren. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid’, benadrukt Astrid Haas, technisch en kwaliteitsverantwoordelijke bij Nespresso België en Luxemburg. Het bedrijf ontwikkelde tien jaar geleden een eigen circuit voor de inzameling en recyclage van capsules.

De gebruikers kunnen hun oude capsules bij de levering van nieuwe koffiecapsules aan de bezorger meegeven. Ze mogen ze ook brengen naar een van de 1.100 inzamelpunten. Voor professionele klanten zijn er aangepaste oplossingen via recyclagecontainers.

Advertentie

Collectief sorteersysteem

Sinds 2012 komen alle ingezamelde capsules in het recyclagecentrum van Nespresso in Lichtenvoorde in Nederland terecht. Het koffiegruis en het aluminium worden er gescheiden. Van het koffiegruis wordt biogas en compost gemaakt. Het aluminium gaat naar de recyclage-industrie. Daar wordt het gebruikt voor de vervaardiging van nieuwe voorwerpen zoals fietsen, balpennen, Zwitserse zakmessen en nieuwe capsules.

‘Ons doel is alle koffiecapsules die wij op de markt brengen, zowel op kantoor als bij de consument, in te zamelen en te recycleren. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid.’

Astrid Haas
Technisch en kwaliteitsverantwoordelijke bij Nespresso België en Luxemburg

‘Vandaag recycleren we zowat 30 procent van onze capsules’, becijfert Astrid Haas. ‘Dat percentage stijgt elk jaar en we gaan ervan uit dat dat cijfer nog sterker zal toenemen. Van bij het begin beschikken we al over de capaciteit om alle geconsumeerde capsules in België en Luxemburg te recycleren.’

De capsules mogen nog niet gesorteerd worden bij het pmd. ‘Tegen eind volgend jaar hopen we dat dit mogelijk zal zijn. We proberen de recyclage voor de gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Vandaar dat we mee willen investeren om de bestaande sorteerinstallaties aan te passen.’

Oneindig recycleerbaar

Aluminium speelt een belangrijke rol in de keten van duurzame materialen. ‘Het laat geen zuurstof, vocht of licht door waardoor het de perfecte bescherming biedt voor onze koffie’, zegt Astrid Haas.

‘Voor de recyclage van aluminium is 95 procent minder energie nodig dan voor de initiële productie ervan.’

Astrid Haas,
Technisch en kwaliteitsverantwoordelijke bij Nespresso België en Luxemburg

‘Bovendien is aluminium licht zodat onze CO2-voetafdruk tijdens het transport daalt. Het is een natuurlijk materiaal dat je oneindig kan recycleren. En voor die recyclage is 95 procent minder energie nodig dan voor de initiële productie ervan.

Karl Vrancken, onderzoeksleider duurzaam materialenbeheer bij VITO

‘Minder materiaal gebruiken betekent meer dan simpelweg inzamelen’, bevestigt Karl Vrancken, onderzoeksleider duurzaam materialenbeheer bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). ‘Het gaat erom zo veel mogelijk materiaal te hergebruiken. Bij VITO doen we onderzoek naar zulke cycli. De circulaire economie focust op lokaal beschikbare materialen, goederen en capaciteiten. Maar die circulaire economie kan alleen werken als we ze implementeren in een globale samenwerking, zowel binnen Europa als met landen uit het Zuiden. Circulariteit zit hem zowel in het gebruik van het gerecycleerd materiaal als in de manier waarop we de materialen- en productenketen structureren.’

Verantwoorde bevoorrading

Een holistische en globale visie op de productieketen is een must. En ook daar neemt Nespresso het voortouw. Sinds 2009 zet het bedrijf zich in om een tracingsysteem voor aluminium te implementeren. In 2012 later sloot de onderneming zich aan bij de International Union for Conservation of Nature (IUCN) om het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) te creëren, waar later het World Wildlife Fund (WWF) ook bij kwam.

‘Met deze prestatienorm willen we de bevoorrading van aluminium zo verantwoord mogelijk maken en de impact op het milieu en de maatschappij tot een minimum beperken’, verduidelijkt Astrid Haas. ‘De norm houdt rekening met de CO2-afdruk van het walsen, en ook met de lokale bevolking die rond de mijnen woont, met de bescherming van de biodiversiteit, het waterbeheer en een minimum aan afval gedurende het hele proces.’

‘Wij hebben een partnership ondertekend met de Engels-Australische producent Rio Tinto zodat ons aluminium een ASI-certificaat kon krijgen. De 100 procent-drempel is nog niet bereikt, maar we willen die halen tegen 2025. Tegelijk focussen we op een verhoging van de hoeveelheid gerecycleerd aluminium in onze capsules.’

80 procent gerecycleerd aluminium

In juli 2020 kwamen de eerste capsules op de markt die voor 80 procent uit gerecycleerd aluminium bestaan. ‘Hiervoor moesten we samen met onze leveranciers de aluminiumlegering van onze capsules veranderen en onze productielijnen aanpassen.'

Naar de toekomst toe heeft Nespresso de ambitie om zijn hele gamma te kunnen aanbieden uit gerecycleerde capsules. Bovendien bestaan de verpakkingsdozen van de nieuwe toestellen voor 95 procent uit gerecycleerde materialen. ‘Wij zijn al lange tijd bekommerd om de duurzaamheid van onze producten en stellen alles in het werk om de inzameling aan het einde van hun levensduur te vergemakkelijken en het recyclagepercentage te verhogen’, zegt Astrid Haas.

‘De langetermijndoelstelling is duurzame ontwikkeling. De circulaire economie is slechts een middel om dat te bereiken.’

Karl Vrancken
Onderzoeksleider duurzaam materialenbeheer bij VITO

‘De langetermijndoelstelling is duurzame ontwikkeling. De circulaire economie is slechts een manier om dat te bereiken’, besluit Karl Vrancken. ‘Een circulaire economie brengt ons niets bij als al deze initiatieven bij de minste tegenwind als een kaartenhuisje in elkaar storten.’

Duurzaamheid: win-win situatie voor iedereen

Iedereen wint bij duurzaamheid, dat is het besluit van een enquête die Vlaanderen Circulair en VITO in mei en juni bij 540 bedrijven en organisaties afnamen. ‘Met onze enquête wilden we de relatie onderzoeken tussen de circulaire economie, de veerkracht van bedrijven en hun prestaties tijdens een plotse crisis zoals de Covid-19-pandemie’, verduidelijkt Karl Vrancken (VITO). Het resultaat is veelzeggend: twee derde van de bedrijven die een meer circulaire strategie voeren, gaf aan geen enkele verstoring te hebben gevoeld. Van de andere bedrijven kende 98 procent logistieke problemen.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.