Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Financiële planning stopt niet bij uw pensioen

Charles de Peñaranda de Franchimont pensioenexpert bij NN Insurance

Uw netto wettelijk pensioen ligt doorgaans merkelijk lager dan uw laatste nettoloon. Uit de NN Financiële Gemoedsrust Barometer blijkt dat bij 28% van de gepensioneerden het wettelijk pensioen te laag is om essentiële uitgaven zoals eten, drinken en woonlasten te bekostigen. Charles de Peñaranda de Franchimont van NN Insurance geeft concrete tips en wijst terecht op het feit dat financiële planning niet alleen belangrijk is in de opbouw van het vermogen richting het pensioen, maar ook eens u met pensioen bent.

Financiële producten waarmee u tijdens uw loopbaan extra pensioenkapitaal opbouwt, zoals een groepsverzekering, VAPZ of pensioensparen zijn geen overbodige luxe. Vanaf uw pensionering zal u dit opgebouwde kapitaal willen aanspreken om uw inkomen maandelijks aan te vullen. Maar hoe begint u hieraan? Dat is immers verre van eenvoudig. Aangezien we gemiddeld langer leven, bestaat bovendien het gevaar dat we ons vermogen overleven. Dit zogenaamde langer-leven-risico kan nog versterkt worden door stijgende inflatie, het overlijden van een partner of het feit dat mensen onbewust te veel uitgeven.  

Aanvullende pensioeninkomsten 

Sommige mensen zoeken hun heil in vastgoed om hun pensioen mee aan te vullen. Dat blijft een goede investering, maar vaste maandelijks huurinkomsten zijn niet gegarandeerd. ‘U moet bijvoorbeeld rekening houden met de kans dat het pand tijdelijk niet verhuurd is, en dat er van tijd tot tijd grote renovatiekosten zijn’, weet Charles de Peñaranda de Franchimont, pensioenexpert bij NN. ‘Ook kan de wetgever roet in het eten gooien door in de toekomst huurinkomsten of meerwaarden te belasten.’ 

U kan uiteraard ook (deeltijds) blijven werken of bijklussen via een flexi-job tijdens uw pensioen. Dit is altijd een goed plan, niet alleen uit financieel, maar ook uit sociaal oogpunt. De vraag is enkel hoelang u dat fysiek aankan.  

Tot slot kan u ook opteren voor renteproducten. Klassiek denken we dan aan de lijfrente. Maar deze producten bestaan veelal uit een klassieke tak 21-levensverzekering met afstand van kapitaal. ‘Dit laatste is voor velen een te grote gok op hun eigen leven: als u de dag nadat u zo’n lijfrente gekocht hebt, overlijdt, bent u alles kwijt en ontvangen uw nabestaanden niets.’ Bovendien zijn tak 21-producten momenteel geen ideale oplossing, omdat de gewaarborgde rentevoeten veel lager liggen dan de inflatie.  

Gelukkig bestaat er een moderne lijfrente-oplossing waarmee u in een tak 23-beleggingsfonds kan stappen en waarbij het resterend kapitaal bij overlijden naar de erfgenamen gaat. ‘Een investering in tak 23 is interessant, omdat u op die manier mogelijk uitzicht krijgt op een hoger rendement’, zegt Charles de Peñaranda de Franchimont. ‘De rente kan na een evaluatie verhoogd worden, waardoor u ook gedeeltelijk gedekt bent tegen inflatie’.

Gepensioneerden in goede gezondheid met een doordachte en toekomstgerichte kapitaalplanning voor en tijdens hun pensioen genieten de hoogste financiële gemoedsrust.
Charles de Peñaranda de Franchimont
Pensioenexpert bij NN Insurance

De kracht van rente-uitkeringen 

Een moderne renteoplossing biedt een gegarandeerd levenslang maandelijks extra inkomen bovenop het wettelijk pensioen: ongeacht wat er op de beurzen gebeurt en hoe lang mensen leven. Er wordt wel eens gedacht dat rente-uitkeringen in se beleggingen zijn, maar dat klopt niet. Charles de Peñaranda de Franchimont: ‘Klassieke beleggingen zoals aandelen en fondsen hebben de ambitie om kapitaal maximaal te doen groeien. Rente-uitkeringsproducten mikken op inkomstenbehoeften, via het genereren van een vast maandelijks extra inkomen. Daar zitten bij een moderne oplossing inderdaad, en gelukkig maar, fondsen achter, maar die staan ten dienste van de rente-uitkeringen: de strategie en het beheer van rente-uitkeringsproducten werken dus compléét anders dan bij traditionele beursbeleggingen.’ Bij renteverzekeringen kunnen mensen bovendien een begunstigde aanduiden bij overlijden, als een slim alternatief voor een testament.  

Financiële gemoedsrust 

Kortom: het volstaat niet om voldoende pensioenkapitaal op te bouwen, u zal vanaf uw pensionering dit kapitaal ook slim moeten aanwenden wil u nog vele jaren zorgeloos door het leven gaan. ‘Gepensioneerden in goede gezondheid met een doordachte en toekomstgerichte kapitaalplanning voor en tijdens hun pensioen genieten de hoogste financiële gemoedsrust’, besluit Charles de Peñaranda de Franchimont. 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.