Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Overstappen van tak 21 naar tak 23 is interessant, zowel voor de werknemer als voor de werkgever'

Bernard Fransolet, Advisor Tax & Legal bij NN Insurance Belgium nv

Genieten van vaak hogere rendementen, en toch een waarborg behouden: voor werknemers houdt de overstap van tak 21 naar tak 23 bij hun tweede pijler tal van voordelen in. De werkgevers hebben er ook belang bij, vertellen Bernard Fransolet, Advisor Tax & Legal bij NN Insurance Belgium nv en Corinne Merla, advocate-vennoot van het advocatenkantoor Younity.

Welke gevolgen heeft een overstap van tak 21 naar tak 23?

Bernard Fransolet: ‘Concreet wijzigt dit niets aan de pensioentoezegging van de werkgevers. Wanneer hun bijdrage aan de premies vooraf gedefinieerd werd, wordt deze dus niet gewijzigd. Wel zal hun financiering verbonden zijn aan beleggingsfondsen met een variabel rendement en is er geen rendementsgarantie vanwege de verzekeraar zoals bij tak 21. Maar dat betekent vooral op de lange termijn een voordeel, want historisch gezien heeft tak 23 betere rendementen dan tak 21.’

Het voordeel van tak 23 is dat de werknemer, wanneer de voorwaarden gunstig zijn en de pensioentoezegging dit voorziet, een hoger rendement kan behalen dan de rentevoet van 1,75 procent op de werkgeversbijdragen.

Corinne Merla
advocate-vennoot van het kabinet Younity
Advertentie

Corinne Merla: ‘Wanneer het rendement van de fondsen lager is dan 1,75 procent (de huidige rentevoet), moeten werkgevers een bijkomende storting verrichten, aangezien de wet hen verplicht deze minimale rentevoet op hun bijdragen te waarborgen. Het voordeel van tak 23 is dus dat de werknemers, wanneer de voorwaarden gunstig zijn en de pensioentoezegging dit voorziet, een hoger rendement kunnen behalen dan de rentevoet van 1,75 procent op de werkgeversbijdragen. Bij tak 21 is de rentevoet van de verzekeraar lager dan 1,75 procent (behalve voor oudere contracten).’

Vereist deze overstap van tak 21 naar tak 23 het akkoord van de werknemers?

Corinne Merla: ‘Een akkoord is noodzakelijk. Logisch, want in de praktijk verliezen de werknemers hun rendementsgarantie van de verzekeraar. Dit akkoord kan collectief of individueel zijn, afhankelijk van de omstandigheden. De wet vereist dat de leden van de ondernemingsraad in de analysefase van het project in bepaalde gevallen worden geraadpleegd. Hun advies heeft een adviserend karakter. Ze spreken zich ook uit over het beleggingsbeleid dat in tak 23 wordt gekozen: aan welk soort fondsen wordt de voorkeur gegeven? Werkgevers, die bijkomende bedragen moeten storten in geval van slechte prestaties van de gekozen fondsen, vertonen de neiging om de voorkeur te geven aan een voorzichtig beleggingsbeleid. Daarbij worden fondsen met uiteenlopende risicoprofielen gecombineerd, of zelfs een mix van tak 21 en tak 23.’

Wanneer een onderneming of een werknemer zich de vraag stelt over de keuze voor tak 21 of 23, stellen we verschillende scenario’s voor met becijferde vergelijkingen, zodat ze met volledige kennis van zaken kunnen beslissen.

Bernard Fransolet
Advisor Tax & Legal bij NN Insurance Belgium nv

Bernard Fransolet: ‘Bij NN bieden we tientallen fondsen aan met zeer uiteenlopende risicoprofielen. En natuurlijk ook MVO-producten, waarvoor de vraag zowel bij werknemers als bij werkgevers alleen maar blijft toenemen. Wanneer een onderneming of een werknemer zich de vraag stelt over de keuze voor tak 21 of 23, stellen we daarnaast verschillende scenario’s voor met becijferde vergelijkingen, zodat ze met volledige kennis van zaken kunnen beslissen.’

Is de overstap naar tak 23 interessanter voor alle betrokken partijen?

Bernard Fransolet: ‘Volgens mij kunnen we hier spreken van een win-winsysteem. De werknemer krijgt de mogelijkheid om, wanneer de pensioentoezegging dit voorziet, van betere rendementen te genieten met de garantie op een rentevoet van 1,75 procent voor de werkgeverbijdragen. Dankzij tak 23 kan de werkgever hopen op betere rendementen. Die zullen hem helpen zijn pensioentoezegging te financieren en eventueel om zijn personeel ervan te laten genieten, rekening houdend met het volatiliteitsrisico van de markten.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.