Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Engagement, de thema's van de toekomst

‘Engagement van kapitaalverschaffers kan bedrijven aanzetten om concrete stappen te nemen.’ - Faryda Lindeman, Senior Responsible Investment Specialist

Om haar invloed als asset manager te maximaliseren, kijkt NN Investment Partners voortdurend naar de toekomst. Haar focus ligt nu al op verschillende ontwikkelingen en uitdagingen die in 2021 en later belangrijk worden in haar engagement.

De beste manier om mee aan een meer faire, duurzamere wereld te bouwen is volgens NN IP verantwoord beleggen. Dat biedt meteen ook een antwoord op de vraag van klanten naar een maatschappelijk verantwoord financieel rendement.

'Door een constructieve en regelmatige dialoog over ESG-factoren met bedrijven waarin we investeren, helpen we hen om een brede waaier issues aan te pakken', zegt Faryda Lindeman, Senior Responsible Investment Specialist. 'Het management is zich vaak bewust van de nood aan verandering. Het engagement van kapitaalverschaffers kan hen ondersteunen om ook concrete stappen te nemen.’

Advertentie

Drie engagementsthema’s  

Bij ESG lag de nadruk een decennium geleden op goed bestuur. Dat is daarna verschoven naar voornamelijk klimaat. Nu komt het sociale aspect meer onder de aandacht. 'Voor de nabije toekomst hebben we drie engagementsthema’s geïdentificeerd die ons nauw aan het hart liggen', zegt Lindeman.

‘Engagement van kapitaalverschaffers kan bedrijven aanzetten om concrete stappen te nemen.’

Faryda Lindeman
Senior Responsible Investment Specialist

Die identificatie gebeurt via een gedetailleerd selectieproces, waarbij gekeken wordt welk engagement bij welke uitdaging past. De uitdagingen worden onderzocht en gekwantificeerd, de regelgeving wordt nagekeken, en er wordt gescand welke regio’s en bedrijven betrokken zijn.

'Ons eerste thema is moderne slavernij, waaraan we werken via ons partnership met Sustainalytics', zegt Lindeman. 'Wereldwijd zijn er naar schatting nog 40 miljoen mensen die in slavernij leven. Kijk maar naar de wantoestanden die het WK voetbal in Quatar naar boven brengt, of de dwangarbeid van de Oeigoeren in de Chinese katoenindustrie.

Ten tweede is er de focus op engagement na de covidpandemie. Corona bracht sociale ongelijkheden op alle niveaus aan het licht. 'Waarom worden er riante dividenden en bonussen uitbetaald terwijl er talloze ontslagen vallen?', vraagt Lindeman. 'Veel van onze klanten zijn het daar niet mee eens.’

Een derde thema is engagement naar nationale overheden. Als grotere belegger in staatobligaties treedt NN IP in dialoog met nationale regeringen om de duurzaamheidsagenda vooruit te helpen. Vaak wordt samengewerkt met andere beleggers of met organisaties als PRI (Principles for Responsible Investment).

Eén van de engagementen in dit thema gaat specifiek over runderteelt en sojaproductie in Brazilië, wat ontbossing tot gevolg heeft. 'We hadden constructieve gesprekken met een aantal Braziliaanse parlementsleden', zegt Lindeman. 'Dat soort engagement willen we uitbreiden naar andere landen.’

Nauwgezette opvolging van de bedrijven

'Door een constructieve en regelmatige dialoog over ESG-factoren met bedrijven waarin we investeren, helpen we hen om een brede waaier issues aan te pakken.'

Faryda Lindeman
Senior Responsible Investment Specialist

Eens een thema ontwikkeld is, worden bedrijven gecontacteerd. Voor elk bedrijf worden doelstellingen opgesteld. In een verder contact wordt het onderwerp in detail besproken. Als de bedrijven voor de doelstellingen tekenen, worden ze nauwgezet opgevolgd en ondersteund waar mogelijk. Het proces is afgelopen als er voldoende vooruitgang is geboekt.

'Als de dialoog niet lukt, zijn er andere mogelijkheden', zegt Lindeman. 'We laten onze stem horen op de algemene aandeelhoudersvergadering, en als er echt niet geluisterd wordt, kunnen we een bedrijf uit onze portefeuille weren. We trachten dat te vermijden, want dan heb je helemaal geen impact meer’.

Engagementen in de cacaoteelt

In een engagementsgesprek in 2020 toonde cacaomaker Mondelez dat 66 procent van de gemeenschappen die hen cacao leveren, over systemen voor monitoring en remediëring van kinderarbeid beschikt. Doel is dit tegen 2025 in alle West-Afrikaanse gemeenschappen uit te rollen.

In 2020 was Mondelez een van de cacaobedrijven die een programma van de Jacobs Foundation onderschreven. Een van de objectieven is het ondersteunen van de toegang tot kwalitatief basisonderwijs voor vijf miljoen kinderen in de Ivoorkust. Het gemiddelde inkomen van boeren steeg door het programma met 6 procent en de opbrengsten in de gemeenschappen met 15 procent.

Toch ontbreekt een robuuste benadering om het inkomen van cacaotelers op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dat is meteen één van de belangrijkste aandachtspunten van de betrokkenheid van NN IP in de toekomst.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.