Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

ESG is meer dan een afvinkoefening

‘We vertrekken van de visie dat een ESG-focus bijdraagt aan rendement.’ - Petra Stassen, Senior Responsible Investment Specialist ©Getty Images

NN Investment Partners wil in 2023 80 procent van het beheerd vermogen volgens stringente ESG-criteria beleggen. Petra Stassen, Senior Responsible Investment Specialist, legt uit waarom ESG meer is dan een afvinkoefening.

Vanwaar komt jullie focus op ESG? 

Petra Stassen: ‘Dat is op natuurlijke wijze gegroeid. Sinds 2000 zijn we op een informele manier met duurzaamheid bezig. Dat heeft te maken met onze Nederlandse wortels, met de waarden van NN, ons moederbedrijf, en met de drijfveer voor klimaat en sociale aspecten van onze medewerkers. In 2019 hebben we een raamwerk neergezet, met criteria die goed aansluiten bij de EU Taxonomie voor duurzame activiteiten en de Sustainable Finance Disclosure Regulation.

We vertrekken van de visie dat een ESG-focus bijdraagt aan rendement. In het verleden vroegen klanten of we dat konden bewijzen, vandaag vragen ze vooral hoe we dit concreet vormgeven. Als vermogensbeheerder met 300 miljard euro in beheer, hebben we een grote verantwoordelijkheid.’

Advertentie

 Hoe ziet jullie ESG-benadering eruit?

‘Wij streven ernaar duurzaamheid te integreren in ons beleggingsproces: van ideevorming tot analyse, over portefeuille-opbouw, actief aandeelhouderschap, stembeleid en klantenrapportage. Dat vraagt een genuanceerde analyse, een kritische benadering van gegevens en een diepgaand inzicht in de materiële factoren die het rendement bepalen of een negatief effect kunnen hebben. In de praktijk integreren we nu ESG-factoren in 74 procent van ons beheerd vermogen.’

‘We vertrekken van de visie dat een ESG-focus bijdraagt aan rendement.’

Petra Stassen
Senior Responsible Investment Specialist

Vroeger lag de focus van ESG vaak exclusief op deugdelijk bestuur. Het accent is nu verschoven naar het milieu, maar zeker aan de sociale kant is er nog werk aan de winkel. Voor ons moet ESG-integratie alle drie de factoren omvatten. Daarvoor moet je systematisch te werk gaan. Bedrijven binnen dezelfde sector moeten op dezelfde manier bekeken worden; verschillende activaklassen vragen een aparte aanpak.

De kwaliteit van de data die aangeleverd worden door externe providers, is gelukkig sterk verbeterd. Maar data bieden een terugblik op het verleden, en dat is niet voldoende. We bestuderen ook hoe een bedrijf, sector of land in de toekomst zal presteren.

Is voor 100 procent ESG-beleggen haalbaar? 

‘In het verleden vroegen klanten of we onze ESG-focus konden bewijzen, vandaag vragen ze vooral hoe we dit concreet vormgeven.’

Petra Stassen
Senior Responsible Investment Specialist

‘Als we onze strikte definitie met strenge criteria willen behouden, is dat praktisch niet haalbaar op korte termijn. We willen ook niet aan greenwashing doen. Er zijn verschillende obstakels. Soms zijn de data niet beschikbaar. Er zijn ook producten met derivaten die aandelenkorven volgen waarin aandelen zitten die je niet zelf hebt gekozen of hebt geanalyseerd, of producten gebaseerd op hypotheken met daarin nog oude leningen waarover weinig informatie beschikbaar is. Maar voor ons is de focus op de totale ESG-kwaliteit van ons beheerd vermogen belangrijker dan één cijfer.’

Hoe zien jullie de vraag van de klant evolueren?

‘De vraag groeit snel, maar er zijn grote regionale verschillen. In België, Nederland en de Nordics is duurzaam beleggen al lang een belangrijk onderwerp. Andere Europese landen pikken die trend nu op.

Om aan de vraag van de klant te beantwoorden, bieden we drie strategieën aan die ESG-criteria integreren. De hoofdmoot daarvan zijn onze ESG-geïntegreerde strategieën, waarvoor we de beleggingsoplossingen volgens onze eigen strenge criteria samenstellen. Bij de duurzame strategieën leggen we de lat wat hoger. We werken met extra uitsluitingen en restricties: we weren ook sectoren als gokken, wapens en schalieolie en -gas, de eisen zijn strikter en we maken bewuste keuzes waar we dan wél in beleggen zodat een positieve bijdrage wordt geleverd op het gebied van duurzaamheid. Voor onze impactstrategieën gaan we op zoek naar heel specifieke thema’s en naar een meetbare impact, vaak gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.’

ESG-Materiality Framework

Petra Stassen: ‘Onze ESG-aanpak begint met het vinden van de belangrijkste langetermijnproblemen en kansen waarmee bedrijven in elke sector te maken kunnen krijgen. Zo kan bijvoorbeeld energietransitie een bedreiging vormen voor traditionele energieleveranciers. Door deze factoren te vinden en te beoordelen hoe bedrijven zich aanpassen, focussen we ons op verantwoord beleggen met aandacht voor financieel rendement.’

 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.