Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe meet u de impact van duurzame beleggingen?

©NN investment partners

Duurzaam beleggen wordt de norm – daarover is iedereen het eens. Maar wat is dan precies de daadwerkelijke impact van beleggingen op maatschappij en milieu? En hoe meet u die?

Een positieve impact op mens en milieu houdt bedrijfsmodellen beter houdbaar voor de langere termijn. En dat is ook gunstig voor de waarderingen en risico-rendementskenmerken van beleggingsportefeuilles. ‘De methodes om de impact van beleggingen te meten zijn nog volop in ontwikkeling’, zegt Jeroen Bos, Head of Equities bij NN Investment Partners.

Beleggers, toezichthouders en niet-gouvernementele organisaties stellen portefeuillemanagers vragen over de CO2-uitstoot van de portefeuille, de gevolgen op het broeikaseffect, de waterefficiëntie, de bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, enzovoort. Al die systemen tonen nog uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data en het gebrek aan standaardisatie. ‘Dat maakt het moeilijk om rapportages van verschillende asset managers of beleggingen goed met elkaar te vergelijken’, zegt Jeroen Bos, ‘en om op basis van die vergelijkingen harde conclusies te maken.’

Advertentie

CO2-voetafdruk

Tot voor kort werd de impact van beleggingen vooral gemeten op basis van de CO2-voetafdruk van de portefeuille. Ofwel: hoeveel CO2 stoten de bedrijven in een beleggingsportefeuille uit? ‘De belangstelling voor dit soort metingen is sterk toegenomen sinds de Klimaatconferentie van Parijs’, weet Jeroen Bos. ‘In de praktijk zijn er wel nog altijd verschillende methodes om een CO2-voetafdruk te meten, maar de sector maakt mooie stappen om dit dichter bij elkaar te brengen.’

‘In de praktijk zijn er wel nog altijd verschillende methodes om een CO2-voetafdruk te meten, maar de sector maakt mooie stappen om dit dichter bij elkaar te brengen.’

Jeroen Bos
Head of Equities bij NN Investment Partners
©NN investment partners

 

Ook de watervoetafdruk van een portefeuille kan gemeten worden. ‘Dat onderwerp zal zeker meer aandacht krijgen, omdat de discussies over wereldwijde waterschaarste verhevigen.’

Ook het maatschappelijk perspectief weegt op de impact: het aantal mensen dat microfinanciering kreeg, dat makkelijker aan medicijnen komt, dat een betere levenskwaliteit kreeg. ‘Ook op dit vlak is beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van maatschappelijke informatie nog een uitdaging. Maar door bedrijven actief aan te moedigen om hierop te rapporteren zien wij ook hier verbeteringen’, zegt Jeroen Bos.

Voorzichtig met fondsscores

‘Beleggers kunnen bedrijven actief aanmoedigen om hun impact op de samenleving of het milieu op te schroeven’, weet Jeroen Bos. ‘Dat beleggersengagement tilt de financiële prestaties naar een hoger plan, zo blijkt uit studies. Daarom is het een krachtig instrument voor positieve verandering en impact. Maar vandaag kijken de meeste meetmethodes voor de ESG-scores nog niet objectief naar actief aandeelhouderschap.’

Hetzelfde geldt voor intentionaliteit, de vraag in hoeverre bedrijven van plan zijn om goed te doen. ‘Ook intentionaliteit en ambitie ontbreken nog altijd in de ESG- en impactbeoordelingen van ratingbureaus. Nochtans dragen die ook bij tot de houdbaarheid van het bedrijfsmodel op de langere termijn. En dragen ze bij aan betere portefeuillerendementen.’

Positieve verandering

Impact meten is de eerste stap in een lang traject, besluit Jeroen Bos. De markt zal er de komende jaren nog veel over discussiëren. ‘Zullen beleggers specifieke doelen stellen voor de CO2-uitstoot van hun beleggingen? Neemt de druk toe om de grootste vervuilers in een beleggingsuniversum uit te sluiten? Of komt de focus op samen met bedrijven streven naar positieve verandering? Ik vermoed dat het een combinatie van deze drie zal zijn. Bij NN Investment Partners zullen we hierbij een leidende rol blijven spelen om zo een positieve impact te hebben op financiële rendementen en de maatschappij.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.