Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe wordt u een duurzame obligatiebelegger?

©NN investment partners

Duurzaam beleggen en focussen op bedrijven met een hoge ESG-score (milieu, maatschappij en goed bestuur) wordt vaak in verband gebracht met aandelen. Maar deze focus kan ook op obligaties worden toegepast. ‘Je kunt overstappen van traditionele obligatiebeleggingen naar een duurzamere portefeuille en toch dezelfde portefeuillekenmerken behouden en dezelfde financiële rendementen nastreven.’

Iedereen ijvert vandaag voor meer duurzaamheid. Wat is als obligatiebelegger uw rol in dat debat? ‘Een belegger kan de juiste bedrijven financieren die positief bijdragen aan een duurzamere samenleving. De obligatiemarkt is groot en divers genoeg om de kredietkwaliteit, de duratie, het verwachte rendement en de diversificatie van je portefeuille te behouden. Als je nog een stap verder wil gaan, creëert een belegging in groene obligaties een belangrijke impact’, legt Petra Stassen uit, Client Portfolio Manager bij NN Investment Partners.

Neerwaarts risico vermijden

Bij obligatiebeleggingen worden de ESG-factoren lichtjes anders in het beleggingsproces opgenomen dan bij aandelen. ‘De eerste en belangrijkste doelstelling is het neerwaartse risico beperken. Dat is essentieel vanwege het conservatievere risicoprofiel van obligaties en hun kleinere opwaartse potentieel vergeleken met aandelen’, weet Petra Stassen.

Advertentie

Rekening houden met een groter aantal risico's, kan leiden tot uitsluiting: op basis van sectoren of landen, van bepaalde normen of van een bepaald gedrag of activiteit. ‘Dat is een belangrijk vertrekpunt voor een duurzame obligatieportefeuille, want het bepaalt welk type bedrijven of activiteiten je je niet wenst te financieren, zegt Petra Stassen. ‘Maar dan heb je nog niet de bedrijven geïdentificeerd waarin je wél wilt beleggen.’

Huiswerk maken

Daarom moet er ook een sterke focus op inclusie liggen, vindt Petra Stassen. ‘Bedrijven vinden met een positieve ESG-score, die waarde toevoegen aan de wereld waarin we leven, en inspelen op de financiële groeimotoren van morgen: dat is cruciaal in ons beleggingsproces. Externe gegevensverstrekkers als Sustainalytics geven daarbij waardevolle informatie. Maar het is van cruciaal belang dat we ook zelf ons huiswerk doen. Daarom gebruiken we de inzichten en competenties van onze ervaren portefeuillebeheerders.’

De groene obligatiemarkt groeit snel, en biedt dus steeds meer kansen.

Petra Stassen
Client Portfolio Manager bij NN Investment Partners
©NN investment partners

Een nog grondigere analyse van de portefeuille bekijkt hoe de opbrengst van een bepaalde obligatie wordt gebruikt en wat de impact is op milieu- en maatschappelijke factoren. ‘En daar komen groene, sociale en duurzame obligaties in het spel’, legt Petra Stassen uit. ‘Die obligaties streven specifiek een positieve, meetbare impact na, bijvoorbeeld op het milieu. De groene obligatiemarkt groeit snel, en biedt dus steeds meer kansen.’

Rendementen

Want terwijl traditionele sectoren krimpen, groeien duurzame sectoren. ‘Succesvolle bedrijven moeten businessmodellen uitdenken, gebruikmaken van nieuwe middelen en manieren vinden om bijvoorbeeld afval in waarde om te zetten. Die bedrijven zullen niet alleen overleven, maar bloeien. En daar vinden we beleggingsopportuniteiten die het verschil maken.’

Beleggen met een focus op duurzaamheid geeft dus geenszins lagere rendementen. ‘Onze duurzame obligatiefondsen hebben de laatste jaren zelfs beter gepresteerd dan de traditionele index van investment grade-obligaties[1]’, besluit Petra Stassen.

 

[1] In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.