Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nieuw leven in de aandeelhoudersvergadering

‘We constateren dat milieu- en sociale kwesties niet structureel verankerd zijn in de huidige aandeelhoudersvergaderingen.' ©Nattakorn - stock.adobe.com

Als verantwoord vermogensbeheerder stemt NN Investment Partners op aandeelhoudersvergaderingen. Faryda Lindeman, Senior Responsible Investment Specialist, legt uit wat er sinds corona veranderd is en hoe het nog beter kan.

Hechten jullie veel belang aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen? 

Advertentie

Faryda Lindeman: ‘Natuurlijk. We gebruiken onze invloed bij het stemmen om verantwoordelijkheid en duurzaamheid te stimuleren. Als we bijvoorbeeld niet tevreden zijn met de voortgang van het engagement van een bedrijf, kunnen we tégen bestuursleden stemmen of tégen de aanbevelingen van het management.

Een belangrijk onderdeel van ons stembeleid is het actief steunen van voorstellen van aandeelhouders over milieu- en sociale kwesties die van belang zijn voor de toekomst van het bedrijf en al zijn stakeholders.

We gebruiken ook reguliere agendapunten om een duidelijke boodschap over duurzaamheid te sturen. Als er bijvoorbeeld onvoldoende diversiteit in het bestuur is, of als een bedrijf weigert zijn CO2-uitstoot bekend te maken, stemmen we tegen de benoeming van bestuursleden. Dat heeft impact, maar in het huidige formaat is er geen eenduidig mechanisme om aan te geven wat echt belangrijk voor ons is.’

Welke veranderingen en opportuniteiten zien jullie sinds de corona-crisis? 

‘De crisis bracht andere onderwerpen naar voren. Er was veel aandacht voor gezondheid, veiligheid en werkzekerheid van werknemers. De strategie van de bedrijven tijdens de crisis zorgde voor heel veel vragen. Door de pandemie hebben we ook wat strenger gestemd over verloningsvoorstellen en bonussen.

‘Milieu- en sociale kwesties zouden structureel verankerd moeten worden in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.'

Faryda Lindeman
Senior Responsible Investment Specialist

Ook de manier van werken is veranderd. Toen COVID-19 uitbrak in 2020, werden veel jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen uitgesteld of virtueel gehouden. In eerste instantie leek het moeilijker om deel te nemen aan discussies en interactie met het bedrijfsmanagement. Er is ook niet altijd de mogelijkheid om live te stemmen. Je standpunten moeten dus op voorhand vastliggen. Langs de andere kant zorgden deze beperkingen net voor intensievere dialogen met bedrijven, voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.’

Wat kan er er nog beter?  

‘We constateren dat milieu- en sociale kwesties niet structureel verankerd zijn in de huidige aandeelhoudersvergaderingen. Maar in 2020 zagen we voor het eerst een bedrijf dat vrijwillig zijn klimaattransitieplan op de agenda zette voor een formele goedkeuring door aandeelhouders. Intussen gaan een aantal olie- en gasbedrijven als Shell en Total, maar ook voedingsconcerns als Nestlé en Unilever dezelfde weg op.

Het is zinvol om belangrijke duurzaamheidsonderwerpen structureel op te nemen in de vergadering. Zeggenschap over verloning is op veel gebieden verplicht geworden en maakt gestructureerd contact met bedrijven mogelijk. Wij zijn voorstander om het zeggenschap over milieu- en sociale topics als standaard-agendapunt op te nemen.

Het management kan zo beter reageren op zorgen van aandeelhouders. Dat zou een formele manier kunnen zijn om de steun van investeerders of het gebrek daaraan te laten horen. Zeker als het gaat over ESG-integratie op lange termijn.’

Dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Wat kunnen jullie in de tussentijd doen?

‘We streven ernaar onze invloed te maximaliseren door onze engagement- en stempraktijken op elkaar af te stemmen. We werken ook samen in engagement-partnerships. Met ons gezamenlijk stemrecht kunnen we dan bijvoorbeeld onze boodschap versterken en verantwoord ondernemingsgedrag stimuleren. We geloven sterk dat de trend naar meer gedetailleerd zeggenschap op aandeelhoudersvergaderingen een blijver is.’ (T)

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.