Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van nice to have naar must

©NN Investment Partners

Vandaag zitten we op een scharniermoment van ‘beleggen’ naar ‘verantwoord beleggen’. Jeroen Bos en Edith Siermann van NN Investment Partners over de trends en uitdagingen in de snelgroeiende wereld van duurzaamheid: ‘Het wordt meer een must dan een nice to have.’

Wat zijn de trends in verantwoord beleggen?

Jeroen Bos, Head of Specialised Equities & Responsible Investing bij NN Investment Partners: ‘ESG-integratie wordt steeds meer de standaard voor verantwoord beleggen. Bij die aanpak hanteer je, naast traditionele beleggingsmaatstaven, ook criteria rond milieu (Environmental), samenleving (Social) en goed bestuur (Governance) om beleggingsbeslissingen te maken. Die aanpak gaat een stuk verder dan louter uitsluitingscriteria toepassen, waarbij je beleggingen in bijvoorbeeld steenkool of wapens uit je beleggingsportefeuille gaat schrappen.’

‘ESG-integratie is steeds meer een “must” dan een “nice to have”. Beleggers eisen het nadrukkelijker van hun fondsbeheerders. Wie het niet doet, dreigt aan de kant geschoven te worden. En dat is terecht. Ten eerste: als je rekening houdt met ESG-factoren heb je simpelweg betere en completere inzichten in het risico- en rendementsprofiel van een belegging. Je kan dus betere beleggingsbeslissingen maken terwijl je sterkere en duurzamere resultaten bereikt voor je klanten en voor de samenleving als geheel. En ten tweede: een onderneming die gericht is op het verbeteren van ESG maatstaven laat gemiddeld genomen ook betere rendementen zien.’

Meer info op verantwoord.nnip.be

 

‘Enkele voorbeelden? In een bedrijf dat bezorgd is om het welbevinden van zijn medewerkers wordt de kans op sociale onrust kleiner, en krijg je minder kosten door werkonderbrekingen en zelfs beter gemotiveerde werknemers welke weer de productiviteit bevordert. Een onderneming die haar uitstoot terugdringt, kan op de goedkeuring van de consument rekenen en dus meer verkoop genereren. En een bedrijf dat netjes belastingen betaalt, riskeert minder boetes en maatschappelijke tegenwind.’

‘NN Investment Partners past op 66 procent van zijn beheerd vermogen al consistent ESG-criteria toe. En we zijn druk bezig om dat percentage op te krikken. ESG-factoren zijn belangrijk, maar kunnen in isolement niet de toekomstige prestaties vaststellen. Daarom mogen we ook de traditionele financiële factoren niet uit het oog verliezen. We integreren ESG-gegevens in onze analyse, en bij beleggingsbeslissingen bekijken we natuurlijk wel het hele plaatje.’

Advertentie

Hoe zit het met impact investing? Omarmen beleggers deze vorm van duurzaam beleggen stilaan ook?

Jeroen Bos: ‘Vooral de jongste vijf jaar is impact investing aan een opmars bezig. Hierbij telt niet alleen de financiële winst, maar ook de menselijke, maatschappelijke en milieuwinst. Met impact investing zet je de stap van negatieve impact mijden naar positieve impact nastreven. Dat gaat dan bijvoorbeeld over beleggingen in ondernemingen die oplossingen maken om de afvalberg te verkleinen of alternatieve zoetstoffen ontwikkelen in de strijd tegen overgewicht. Deze bedrijven engageren zich om hun maatschappelijke en milieudoelstellingen meetbaar te maken.’

‘Parallel aan impact investing zijn ook themabeleggingen aan een opkomst bezig. Hierbij beleg je in één specifiek thema. Dikwijls zijn dat onderwerpen die aanleunen bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zoals proper water, gendergelijkheid en de energietransitie. Zo kan een themafonds specifiek beleggen in bedrijven die duurzame oplossingen aanreiken voor klimaatverandering of voor kwalitatief onderwijs.’

Breekt de trend van verantwoord beleggen ook stilaan door naar andere activaklassen?

Edith Siermann, Head of Fixed Income bij NN Investment Partners: ‘Voor impact investing doet dezelfde trend zich voor bij obligaties. Dat zie je duidelijk in het verhaal van green bonds of groene obligaties. Met een green bond investeer je rechtstreeks in tastbare, duurzame projecten. Dat kunnen leningen voor energiezuinig vastgoed zijn, investeringen in openbaar vervoer of fietsinfrastructuur, de aanleg van windmolenparken, duurzaam water- en afvalbeheer, enzovoort. Die markt komt zowel voor bedrijfs- als overheidsobligaties fors op.’

‘Terwijl de focus bij groene obligaties vooral op milieu en klimaat ligt, kun je ook een volledige ESG-integratie hanteren voor obligaties. Als je criteria voor milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur kunt toepassen en analyseren op aandelen, dan kan dat evengoed op bedrijfsobligaties én staatsobligaties. Bij NN Investment Partners doen we dat vandaag al, onder meer met behulp van eigen ontwikkelde duurzaamheidsindicatoren.’

Het aanbod van duurzame oplossingen breidt elke dag uit.

Edith Siermann: ‘De jongste jaren nam het aanbod aan duurzame beleggingen fors toe. Beleggers vinden het moeilijk een onderscheid te maken. Het is belangrijk dat vermogensbeheerders klanten inzicht geven in hun duurzaam productaanbod. Bij NN Investment Partners hanteren we vandaag al strikte duurzaamheidsindicatoren en -definities om elke beleggingsanalyse te maken en te documenteren. We hebben een strikte definitie van ESG-integratie ontwikkeld, waarbij in elke beleggingsanalyse alle drie de factoren (E, S en G) moeten worden opgenomen. Bovendien dient dit op een consistente manier aantoonbaar en gedocumenteerd te zijn.’

Hoe vertalen jullie de nieuwe ontwikkelingen rond duurzaamheid naar jullie beleggingsbeleid?

Edith Siermann: ‘Naarmate bedrijven en overheden meer kennis en informatie delen, sturen we onze analyses bij. Bij NN Investment Partners doen we ook een beroep op academische onderzoekspartners en ESG-dataverstrekkers. Dit helpt ons ESG-geïntegreerde onderzoeksproces bij de identificatie van een breed en wereldwijd gamma aan duurzame beleggingsmogelijkheden. Hierdoor kunnen we aantrekkelijke beleggingsoplossingen aan onze klanten aanbieden.’

‘We trekken daarbij de kaart van actief beheer. Door stemrechten uit te oefenen, in dialoog te gaan met bedrijven, … gaan we ver in ons engagement om verantwoord te beleggen. Daarnaast werken we ook voort aan de ontwikkeling van semipassieve oplossingen en impact-themafondsen.’

Hoe zien jullie duurzaam beleggen evolueren de komende jaren?

Jeroen Bos: ‘Verantwoord beleggen staat in veel markten nog in zijn kinderschoenen. Maar de trend zal zich verder verspreiden. De klemtoon ligt vandaag nog sterk op het klimaat. Niet alleen door de terechte aandacht voor het milieu, maar ook omdat het onderwerp heel meetbaar is: het energie- en waterverbruik, de CO2-uitstoot, de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, het grondstofverbruik, … Dat kan allemaal makkelijk in kubieke meter, kilowatt of ton uitgedrukt worden. Rond maatschappelijke impact en deugdelijk bestuur is er nog een inhaalbeweging te maken. Maar met de toename aan data en informatie verwachten we dat duurzaamheid zich ook steeds meer richting sociale onderwerpen zal ontwikkelen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.