Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verantwoord beleggen: binnenkort het nieuwe normaal?

©NN Investment Partners

Als verantwoord beleggen het nieuwe normaal wil worden, dan moet het aanbod ruimer en diverser. Dat zeggen 4 op de 10 professionele beleggers in België. Welke drempels zien zij nog op de weg naar meer verantwoord beleggen?

Assetmanager NN Investment Partners voerde onderzoek naar verantwoord beleggen bij professionele beleggers. ‘We zien dat de vraag naar verantwoorde beleggingsoplossingen stevig in de lift zit. Dat is erg bemoedigend. Bovendien groeit ook het aanbod aan oplossingen gestaag. De wereld van verantwoord beleggen verandert snel en hoewel het tempo per geografische regio en beleggingscategorie kan verschillen, is de richting duidelijk. Op termijn zal verantwoord beleggen ‘klassiek beleggen’ overschaduwen en wordt het de standaard’, vertelt Jeroen Bos, Head of Specialised Equities & Responsible Investing bij NN Investment Partners.  Vroeger klonk het dat duurzaam beleggen rendement kostte – wat door verschillende studies en onderzoek wordt weerlegd -, maar de markt evolueert zo dat niet-duurzaam beleggen nu al regelmatig als een hoger risico wordt gezien. Ondanks deze positieve ontwikkelingen ervaart een deel van de beleggers tezelfdertijd enkele obstakels in hun shift naar verantwoord beleggen.’

'De wereld van verantwoord beleggen verandert snel en hoewel het tempo per geografische regio en beleggingscategorie kan verschillen, is de richting duidelijk. Verantwoord beleggen zal ‘klassiek beleggen’ overschaduwen en het wordt de standaard.’

Jeroen Bos
Head of Specialised Equities & Responsible Investing bij NN Investment Partners
©NN Investment Partners

Zo vindt bijna 4 op de 10 van de Belgische professionele beleggers dat het aanbod ruimer en diverser moet. Pas dan kan verantwoord beleggen mainstream worden. Dat resultaat verrast Jeroen Bos enigszins, al beklemtoont hij dat 6 op de 10 beleggers wél al voldoende mogelijkheden zien in het huidige aanbod van duurzame beleggingsfondsen. ‘Of je het aanbod voldoende vindt of niet, kan liggen aan de definitie die je hanteert. Betekent duurzaam beleggen voor jou alleen het toepassen van uitsluitingscriteria? Is duurzaamheid synoniem voor ESG-integratie? Of spreek je pas over duurzaamheid als het gaat om impact investing? In de praktijk zal de ene strategie complexer zijn dan de andere. Dat is een reden waarom een deel van de institutionele beleggers het aanbod aan oplossingen nog onvoldoende vindt.’

Advertentie

Bovendien zijn verantwoorde beleggingsstrategieën nog niet in alle activaklassen even ver ontwikkeld als bij aandelen, zegt Jeroen Bos. ‘Bij NN Investment Partners passen we bij twee derde van onze beleggingen al ESG-integratie toe. Een derde van onze beleggingsoplossingen kunnen we vandaag nog niet ESG-geïntegreerd noemen, omdat sommige activaklassen complexer zijn om ESG-criteria op toe te passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fondsen die derivaten gebruiken. Ook dat kan verklaren waarom een deel van de institutionele beleggers het aanbod nog onvoldoende vindt.’

Informatie en onderzoek

7 op de 10 professionele beleggers in België vinden dan weer dat er voldoende onderzoeksdata en informatie beschikbaar zijn over verantwoorde beleggingsmogelijkheden. ‘Maar dat betekent ook dat nog een deel van de beleggers vindt dat er nog te weinig onderzoek en data voorhanden zijn’, vervolgt Jeroen Bos. ‘Ondernemingen communiceren de jongste jaren steeds opener over hun governance, en hun ecologische en sociale voetafdruk, denk aan info over emissies, energieverbruik, afvalproductie, diversiteit, welzijn van medewerkers, ... Die inspanningen zijn al lovenswaardig. Maar er is inderdaad nog veel ruimte voor verbetering. Niet alleen bij bedrijven, maar zeker ook bij overheden die obligaties uitgeven.’

Meer info op verantwoord.nnip.be

 

Ook fondsbeheerders moeten de hand in eigen boezem steken, vindt Bos. ‘Wij moeten als industrie ook extra inspanningen leveren, bijvoorbeeld door transparanter te communiceren over de wijze waarop we ESG-criteria integreren en daarover rapporteren’, stipt hij aan. 

Risicobeheersing

Nog uit het onderzoek blijkt dat net niet de helft (47%) van de Belgische institutionele beleggers vindt dat risicobeheersing bij duurzaam beleggen moeilijker is dan bij traditionele oplossingen. ‘Het beeld dat ESG-criteria leiden tot een beperkter beleggingsuniversum kan een van de redenen zijn. Maar bij NN Investment Partners zijn we net van mening dat ESG-criteria in de beleggingsanalyse het risicomanagement juist verbeteren en tot een meer complete beleggingsaanpak leiden. Tal van onderzoeken bevestigen dat de integratie van ESG-criteria bijdraagt aan het verbeterde risicogewogen rendement in een aantal beleggingscategorieën’, nuanceert Jeroen Bos. ‘Ons eigen onderzoek toont bovendien aan dat bedrijven met controversieel gedrag uitsluiten ook de prestaties ten goede kan komen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.