Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom ook de ‘S' en de ‘G' in ESG belangrijk zijn

©NN Investment Partners

Verantwoord beleggen brengt financieel rendement op én brengt een duurzamere wereld dichterbij. Wie duurzaam wil beleggen, volgt de ESG-criteria nauwgezet en moet consistent milieudoelen combineren met maatschappelijke en bestuurlijke factoren. Toch focussen duurzame beleggers vandaag vooral op de groene factor.

Assetmanager NN Investment Partners ondervroeg 290 institutionele beleggers uit verschillende Europese landen. Het onderzoek richtte zich onder meer op hun perceptie van verantwoord beleggen. Wat blijkt? Professionele beleggers willen maatschappelijk en financieel rendement effectief combineren. Ze  hechten daarentegen wel een verschillende waarde aan de factoren Environmental, Social en Governance bij hun beleggingsbeslissingen. 72,5 procent van de Belgische professionele beleggers meent dat milieufactoren (E) het meeste potentieel hebben om rendement te kunnen genereren. Slechts 47,2 procent ziet rendementspotentieel in bestuurlijke factoren (G) en amper 12,4 procent in maatschappelijke factoren (S).

'Volgens 92 procent van de Belgische institutionele beleggers heeft energietransitie, naast een positieve impact, een aanzienlijk rendementspotentieel.'

Adrie Heinsbroek
Principal Responsible Investment bij NN Investment Partners
©NN Investment Partners

Die donkergroene perceptie op verantwoord beleggen is eenvoudig te verklaren. ‘Milieukwesties staan hoog op de economische en politieke agenda. Klimaatverandering en vervuiling zijn bovendien thema’s die zich dicht bij ons afspelen. Hitterecords, smog, afname van de biodiversiteit, de buren die hun gevel inpakken met isolatiepanelen… Het klimaat is een hot issue: in de politiek, in de media, in je eigen straat’, vertelt Adrie Heinsbroek, Principal Responsible Investment bij NN Investment Partners. ‘Daarnaast zijn cijfers heel belangrijk voor beleggers. En milieuaspecten zijn heel meetbaar in graden Celsius, kilowatt elektriciteit of ton CO2. Daardoor zien institutionele beleggers milieufactoren als een prominente beleggingsopportuniteit.’ Volgens 92 procent van de Belgische institutionele beleggers heeft energietransitie, naast een positieve impact, een aanzienlijk rendementspotentieel, gevolgd door klimaatverandering (88%) en vervuiling (84%).

Advertentie

Groene bril

‘E’ is dus voor institutionele beleggers de belangrijkste letter in ESG. Maar een groene bril opzetten als je kiest voor verantwoord beleggen: houdt dat geen gevaar in? ‘Het is broodnodig dat institutionele beleggers mee de transitie ondersteunen in energie, mobiliteit, afvalbeheer, enzovoort. Omdat ze over kapitaal beschikken, hebben ze krachtige hefbomen om die transitie te versnellen’, zegt Heinsbroek.

‘Uit het oogpunt van portefeuillediversificatie, maar ook met verschillende maatschappelijke thema’s in het achterhoofd die we samen willen aanpakken, moet je ook kijken naar de mogelijkheden van maatschappelijke en bestuurlijke factoren’, geeft Adrie Heinsbroek aan. ‘Beleggers zien de ‘E’ vaak als een opportuniteit en de ‘S’ en ‘G’ als af te dekken risico’s. Dan ontstaat het gevaar dat beleggers de verbanden tussen die drie onderschatten. In onze ogen zien beleggers de ‘S’ en de ‘G’ nog niet voldoende als waardige duurzaamheidsfactoren.

Culturele bias

Institutionele beleggers in bepaalde landen kennen een heel ander gewicht toe aan ‘E’, ‘S’ en ‘G’, zo blijkt nog uit het onderzoek van NN Investment Partners. De factor voor ‘E’ (52%) krijgt in Frankrijk een lagere waarde dan de factor ‘G’ (56%), en de ‘S’-score (35%) ligt bij onze zuiderburen vele malen hoger dan bij ons. ‘Dat betekent niet dat institutionele beleggers in het ene land “beter verantwoord

Meer info op verantwoord.nnip.be

 

beleggen” dan in het andere land’, beklemtoont Adrie Heinsbroek. ‘Maar het vertelt wel iets over de maatschappelijke en culturele bias. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld heel sterke vakbonden, waardoor beleggers meer gewicht aan de ‘S’ toekennen. Het milieu is belangrijk, maar zorg dragen voor mens, medewerker en maatschappij is dat evenzeer. Hoe noordelijker je trekt, hoe makkelijker beleggers over die ‘S’ heen kijken.’

Bestaat er dan zoiets als de ideale verhouding tussen ‘E’, ‘S’ en ‘G’? ‘Je moet vooral de samenhang zien’, vindt Heinsbroek. ‘Het onderzoek geeft duidelijk aan dat daar nog veel kansen liggen. Kleine stappen zijn ook stappen, mits ze maar in de goede richting gaan.’

‘Bij NN Investment Partners vinden we dat de opname van E- én S- én G-criteria in de beleggingsanalyse het risicomanagement verbetert en tot een meer complete beleggingsaanpak leidt. Tal van onderzoeken bevestigen overigens dat de integratie van ESG-criteria bijdraagt aan het verbeteren van het risicogewogen rendement in een aantal beleggingscategorieën, terwijl het tegelijkertijd een bijdrage levert aan de samenleving’, besluit Adrie Heinsbroek. 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.