Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Belgische elektriciteitsmix in maart 2019

©Shutterstock

Elk maand publiceert ELIA, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, de cijfers van onze elektriciteitsmix. Deze mix bevat het aandeel van de verschillende energiebronnen die voor België elektriciteit opwekken: gas, kernenergie, windenergie, zonne-energie. De voorbije maand maart was zowel qua temperatuur als productiemix erg gemiddeld.

Kernenergie is de belangrijkste koolstofarme energiebron

De voorbije maand kende gemiddelde temperaturen, wind en zonneschijn. Kernenergie leverde in maart het overgrote deel van alle elektriciteit (60%), en dit met een lage CO2-uitstoot. Wind produceerde 9% van de elektriciteit, zon 6%. Om de klimaatdoelstellingen op termijn te halen, zullen we alle bestaande CO2-arme oplossingen moeten gebruiken: kernenergie, wind, zon, en waterkracht.

De Belgische elektriciteitsmix van maart 2019 zag er als volgt uit:

Advertentie
De Belgische elektriciteitsmix en CO2-uitstoot van de maand maart 2019 (bronnen: Elia & IPCC).

Meer info: www.elia.be

Wat doen andere landen?

Verschillende landen van de EU kiezen voor verschillende opties. Sommige doen dat met kernenergie (Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, …), andere landen bouwen kernenergie af of hebben helemaal geen kerncentrales (Duitsland, Denemarken). Opvallende constante: landen die wel gebruik maken van kernenergie, hebben een veel lagere CO2-uitstoot (g CO2 per kWh) dan landen die het proberen zonder kernenergie. En dat ondanks belangrijke investeringen in hernieuwbare energie.

Neem nu het voorbeeld van Zweden en Denemarken. Beide hebben een elektriciteitsmix die voor de helft bestaat uit hernieuwbare energie. Maar Zweden, dat hernieuwbare energie combineert met kernenergie, heeft een veel lagere CO2-uitstoot dan Denemarken. Met andere woorden, niet zozeer hernieuwbare energie is een garantie voor een koolstofarme energiemix, wel de combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie die wordt gebruikt.

In de hele Europese Unie samen doen 14 van de 28 EU-lidstaten beroep op kernenergie. Kerncentrales vertegenwoordigen 25%van alle elektriciteit die in Europa wordt opgewekt, en 50 van alle CO2-arme elektriciteit in de Europese Unie. Ze zijn de belangrijkste koolstofarme technologie, naast wind, zon en waterkracht. 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.