Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Kernenergie en hernieuwbare energie: de logische mix voor het klimaat

©Shutterstock

De onvoorspelbaarheid en het weinig continue karakter van hernieuwbare energie vraagt een betrouwbare partner. Kernenergie bewijst vandaag in België al dat het complementair. Is de mix van kern- en hernieuwbare energie dan niet de meest logische, als we de klimaatdoelstellingen willen halen?

De huidige elektriciteitsmix in België is al voor bijna 75 procent koolstofarm. Kernenergie produceert ongeveer 50 procent van onze elektriciteit. Wind en zon produceren samen tussen de 10 à 15 procent elektriciteit.

Deze energiebronnen produceren onze stroom met een zeer lage CO2-uitstoot. De rest van onze elektriciteit komt er dankzij fossiele brandstoffen, die meer CO2 uitstoten.

Een andere hernieuwbare energiebron kan hydro-elektriciteit zijn, maar het matige reliëf van ons land beperkt deze mogelijkheid. Dat betekent dat België voor hernieuwbare energie vooral aangewezen is op wind en zon. Maar die bieden allebei hoge pieken en dalen in stroomopbrengst – ook in onze buurlanden, waar we die energie gedeeltelijk uit importeren.

Perfect compatibel

Het is een mythe dat kernenergie niet flexibel genoeg zou zijn om die productieschokken op te vangen. Een studie van de Universiteit Gent uit 2015 leert ook dat het behoud van de nucleaire capaciteit geen verhoogd risico op overproductie inhoudt. Zelfs niet wanneer 50 procent van de stroom tegen 2027 opgewekt wordt door hernieuwbare energiebronnen.

Kernenergie vormde de voorbije jaren in ons land de belangrijkste koolstofarme energiebron

De studie stelt daarbij wel als voorwaarde dat hernieuwbare energie flexibeler inzetbaar moet zijn dan vandaag. Een geoptimaliseerde afstemming tussen elektriciteitsvraag en -aanbod, in een model met hernieuwbare energie, vereist dus niet per definitie een afbouw van kernenergie.

Klimaatlogica

Hoe kunnen we hernieuwbare energie en kernenergie op elkaar afstemmen? Door nieuwe technologie in energieopslag, en door kerncentrales van de nieuwste generatie. Kerncentrales kunnen zo ontworpen worden dat ze de energievraag mee volgen (load following, nvdr). Zo vangen ze de energievraag met nog meer flexibiliteit op. En dat zonder de nood aan fossiele energie als flexibele buffer.

Kernenergie vormde de voorbije jaren in ons land de belangrijkste koolstofarme energiebron. Dat bevestigt de compatibiliteit van kernenergie met hernieuwbare energiebronnen. Ook met het oog op de klimaatdoelstellingen is deze mix dus de meest logische.

Langetermijndenken

De energietransitie is zonder twijfel een van de belangrijkste uitdagingen voor de nabije toekomst. De vier Belgische energieministers nemen voor die uitdaging het klimaatakkoord van Parijs, en de Europese doelstellingen voor klimaat en energie in 2030 als leidraad.

België heeft de ambitie om zijn volledige energie- en elektriciteitsbevoorrading koolstofarm te maken. Een optimale en complementaire mix van hernieuwbare energie en kernenergie vormen daarbij een solide piste. Uiteraard gekaderd in een totaalaanpak: met verbeterde opslagtechnologie en energie-efficiëntie, slimme netten, vraagsturing, isolatie en een vermindering van de energievraag.

Meer info over de mix kernenergie en hernieuwbare energie? www.nucleairforum.be

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.