Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom kernenergie onze belangrijkste koolstofarme energiebron blijft

©Shutterstock

Zonder kernenergie halen we onmogelijk op tijd de Europese klimaatdoelstellingen, meent het Internationaal Energieagentschap. We kunnen onze elektriciteitsbevoorrading alleen waarborgen door hernieuwbare energie te combineren met een koolstofarme, stabiele energiebron.

De uitstoot van de transportsector verminderen, gebouwen beter isoleren en landbouw anders organiseren. Er zijn verschillende grote inspanningen nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar de belangrijkste oorzaak van de CO2-uitstoot blijft wel de elektriciteitsproductie.

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, becijferde dat maar liefst 60 procent van alle broeikasgasemissies in de EU-zone van de energiesector komt. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet over 35 jaar 80 procent van de elektriciteit op wereldschaal koolstofarm zijn, volgens het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) – de afdeling van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met de klimaatproblematiek. Vandaag halen we 30 procent.

Advertentie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet over 35 jaar 80 procent van de elektriciteit op wereldschaal koolstofarm zijn

Vergelijkbare cijfers

 De keuze van de elektriciteitsmix is dus essentieel. Willen we de beoogde CO2-uitstootvermindering halen, dan blijft kernenergie onmisbaar. Want hernieuwbare energie en kernenergie hebben een vergelijkbare CO2-uitstoot, zo berekende het IPCC, ook als we naar de volledige levenscyclus van een kerncentrale bekijken – inclusief de winning van de grondstoffen, het transport, de bouw en ontmanteling van centrales en de opslag van het afval. Oftewel: een CO2-uitstoot van 11 gram per kilowattuur voor windmolenparken, 12g/kWh voor kerncentrales en 27g/kWh voor zonnepanelen.

Zonder kernenergie meer CO2 

Die opmerkelijke resultaten bewijzen dat kernenergie als koolstofarme energiebron op grote schaal blijvend kan worden ingezet om wereldwijd tot een snelle decarbonisatie te komen. Zeker in België: met een aandeel van 90 procent in de Belgische koolstofarme elektriciteitsmix, is kernenergie ons belangrijkste instrument in de klimaatuitdagingen.

Want hernieuwbare energie garandeert niet de klok rond koolstofarme elektriciteit. Daarvan is Duitsland het beste voorbeeld. Ondanks de massale uitbouw van hernieuwbare energiebronnen is de CO2--uitstoot van Duitsland tien keer hoger dan die van Frankrijk. De reden? Fossiele brandstoffen hebben de plaats ingenomen van kernenergie en leveren elektriciteit op momenten dat wind en zon het laten afweten.

Conclusie

Alleen met het behoud van kerncentrales kan ons land zijn CO2-emissies voldoende verminderen, om tegen 2050 de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom pleit het IPCC voor meer investeringen in hernieuwbare energie én kernenergie de komende jaren.

Meer info over de rol van kernenergie in het klimaatdebat? www.nucleairforum.be

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.