Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wetenschaps- en klimaatorganisaties pleiten voor kernenergie

©Shutterstock

Gerenommeerde wetenschapsorganisaties wijzen in recente rapporten op het belang van kernenergie in de elektriciteitsmix van morgen. Want kernenergie kan de wereld helpen om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Kerncentrales spelen een onmiskenbare rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Daarover heerst een opvallende consensus onder wetenschappers en experts. Kernenergie is een belangrijke bron van koolstofarme energie, die complementair is met hernieuwbare energie van windmolens en zonnepanelen.

Het Energy Initiative van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) berekende dat de klimaatdoelstellingen halen fors duurder wordt, wanneer kernenergie uit de mix van CO₂-arme energiebronnen verdwijnt. ‘Onze analyse toont aan dat kernenergie essentieel is voor een CO₂-vrije toekomst’, stelt Jacopo Buongiorno, Associate Director van het departement Nuclear Science and Engineering van het MIT.

Verenigde Naties

Ook het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties is formeel. Als we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering willen stoppen, zijn er dringend drastische maatregelen nodig. Kernenergie speelt daarin een essentiële rol, volgens de analyses van het IPCC.

Onze analyse toont aan dat kernenergie essentieel is voor een CO₂-vrije toekomst

Jacopo Buongiorno
Associate Director van het departement Nuclear Science and Engineering van het MIT

‘De komende jaren worden extreem belangrijk’, stellen de klimaatexperts in een nieuw rapport. ‘De beslissingen die we nu en de volgende jaren nemen, hebben een blijvende impact op de volgende generaties. Gezien de urgentie en de omvang van het probleem, hebben we alle koolstofarme oplossingen nodig.’

Ook in ons land hebben tal van experts uit de academische wereld, opiniemakers en CEO’s zich de voorbije weken pro kernenergie uitgesproken. Denk aan econoom en Econopolis-oprichter Geert Noels, vicerector van de KULeuven Gerard Govers, Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen en ook Paul De Grauwe van de London School of Economics.

Europese Commissie

Publicatie in Science

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science berekende dat de omschakeling naar koolstofarme elektriciteit twaalf keer sneller gebeurt met kernenergie dan met zon en wind. Volgens Science is kernenergie in staat om snel de vereiste hoeveelheid koolstofarme elektriciteit op te wekken.

 

In december 2018 pleitte ook de Europese Commissie expliciet voor kernenergie. De visietekst Vision for a Climate Neutral Economy, met aanbevelingen van Europa om onze economie tegen 2050 klimaatneutraal te maken, is zeer positief over kernenergie: ‘De enige CO₂-arme energiebronnen die we momenteel ter beschikking hebben, zijn hernieuwbare energie en kernenergie. Kernenergie is een erg belangrijke koolstofarme technologie, met een bewezen staat van dienst.’

Ook de volgende jaren en decennia blijft kernenergie een belangrijke rol spelen in de klimaatdoelstellingen. Dan kan zijn via kernsplijting of via kernfusie, een proces waarbij geen langlevend radioactief afval of broeikasgassen vrijkomen.

Meer info over de rol van kernenergie in het klimaatdebat? www.nucleairforum.be

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.