Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Brussel geeft circulaire en solidaire economie duwtje in de rug

©Dieter Telemans

De Brusselse regering hervormt haar subsidiebeleid voor ondernemers vanaf het najaar. Dat is een goede zaak voor starters en het geeft de solidaire en circulaire economie een extra impuls, zegt Dimitri Van Rossum, Head of Subsidia bij KBC Brussels.

‘Zowat de helft van de Brusselse ondernemers lopen subsidies mis omdat ze niet weten dat ze er recht op hebben’, zegt Dimitri Van Rossum, subsidie-expert van KBC Brussels. ‘Van de 50 procent die het wel weet, haakt nog eens de helft af omdat de weg ernaartoe te hobbelig is. Uiteindelijk dient maar een kwart van de rechthebbende ondernemers een aanvraag in.’ Toch is Van Rossum ervan overtuigd dat de subsidiepot van 30 miljoen euro een goede besteding is. Het is een uiting van de dynamiek die in de hoofdstad hangt.

‘Als je in het gewest een nieuwe vestiging opent kan je 7,5 procent extra krijgen’.
Dimitri Van Rossum
Head of Subsidia bij KBC Brussels

De hervorming die in het najaar in werking treedt, moet ervoor zorgen dat meer ondernemingen van de gewestelijke fondsen gebruikmaken. Het gewest verlaagt de minimumdrempel om een investeringssteundossier in te dienen. Ze verlaagt ook de subsidies, behalve voor projecten in de circulaire en sociale economie, leercontracten en ondernemingen binnen de zogenoemde ZEUS-perimeter, de Zone van Economische Uitbouw in de Stad die grofweg langs het Kanaal ligt.

Aanvullende steun

Sommige regels veranderen niet. Alleen investeringen in onroerend goed en meubilair (machines en uitrusting) komen in aanmerking voor een subsidie. Kosten voor bijvoorbeeld werkkapitaal en voorraden niet. ‘De subsidie kan je optrekken als je project aan bepaalde criteria voldoet’, zegt Van Rossum. ‘Als je in het gewest een nieuwe vestiging opent kan je 7,5 procent extra krijgen, een bedrijf dat jonger is dan vier jaar en een nieuwe werknemer aanvaardt, krijgt 2,5 procent extra. Als je deze percentages optelt, lopen de subsidies aardig op.’

De subsidies voor de zogenoemde ‘specifieke investeringen’ nemen toe. Bedrijven die aanpassingen doen om aan de Europese normen te voldoen kunnen rekenen op 45 procent subsidie. De installatie van kantoor- of winkelbeveiliging en energiebesparende maatregelen vergoedt het gewest tot 40 procent, met een plafond van 10.000 euro. ‘De subsidie voor opleidingen kan de helft van de totale kosten bedragen, met een maximum van 3.000 euro per opleiding. Net als consultancy, dat is erg populair bij starters. Brusselse bedrijven kunnen jaarlijks twee aanvragen indienen’, zegt Van Rossum.

Timing is cruciaal

‘Ondernemers zijn vaak niet op de hoogte van de administratieve regeltjes die komen kijken bij een subsidieaanvraag, denk maar aan de strikte deadlines. Het is belangrijk dat je jouw subsidieaanvraag indient voor je een bestelbon of offerte tekent, een factuur ontvangt of betaalt. Je hebt geen recht meer op financiële steun voor producten of diensten die je al besteld of gekocht hebt. Bovendien nam de verwerkingstijd van de aanvragen toe van vijftien dagen naar een maand. Ook die tijd moet je incalculeren in je planning.’

‘Als de subsidie ​​wordt toegekend, had je eerder 120 dagen om de investering te doen. Deze periode wordt verlengd tot zes maanden. 30 procent van de toegekende subsidie wordt gestort zodra je een akkoord krijgt en niet meer na de uitvoering van de investering, zoals nog het geval is.’

Van Rossum plaatst ook enkele vraagtekens bij de hervorming. ‘De subsidie voor vastgoed wordt twee tot drie keer lager, terwijl ons gewest gemiddeld duurder is dan andere gewesten. Een ondernemer zou ervoor kunnen kiezen te investeren in minder dure gemeenten waar de subsidies niet verlaagd zijn, zoals in Henegouwen.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie