Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groeipartner van bedrijven zweert bij compleet dataplatform

Joëll De Smet, Equals Three

Equals Three ondersteunt ondernemers en ondernemingen in hun groeiambities via een uniek begeleidingspakket. ‘De combinatie van de verschillende functionaliteiten en inzichten binnen openthebox leiden tot groei voor onze klanten.’

De geschiedenis van Equals Three gaat terug tot in 2012. Het bedrijf werd toen opgericht om ondernemingen te ondersteunen bij het realiseren van impact en commercieel succes. ‘Onze dienstverlening focuste initieel op vier pijlers: strategie, merkcreatie, productontwikkeling en go-to-market’, zegt partner Joëll De Smet. ‘Maar doorheen de jaren werd steeds duidelijker dat organisaties en ondernemers ook nood hebben aan financiële begeleiding binnen hun groeitraject.’ 

Dat besef leidde in 2022 tot een uitbreiding van de dienstverlening. Vandaag staat het bedrijf garant voor een unieke, holistische benadering die focust op enerzijds een niet-financieel luik (innovatie en design) en anderzijds een pakket aan financiële services (financiering, fusies en overnames, ...). ‘Door deze synergieën omschrijven we onszelf als ‘your plus one for growth’’, licht De Smet toe.  

Advertentie

Nood aan ondersteunend platform 

Samen met de overstap naar een ruimere dienstverlening groeide de nood aan een ondersteunend platform. " legt De Smet uit. ‘We hebben meerdere oplossingen onder de loep genomen, maar openthebox sprong eruit op het vlak van flexibiliteit, transparantie en de snelheid waarmee je de juiste beslissingen in functie van de groei kan maken. Alle publieke bedrijfsdata zijn er netjes gecentraliseerd op één plek.’ 

Openthebox springt eruit op het vlak van flexibiliteit, transparantie en de snelheid waarmee je de juiste beslissingen in functie van de groei kan maken.

Joëll De Smet
Partner Equals Three

Joëll De Smet en zijn team gebruiken openthebox vandaag dagelijks. ‘Vooraleer we op intakegesprek bij een prospect gaan, screenen we hiermee zijn bedrijfsstructuur en de historiek van zijn cijfermateriaal’, illustreert hij. ‘We doen ook aan voorafgaand marktonderzoek. Een goede voorbereiding maakt onze dienstverlening beter en schept sowieso vertrouwen. Maar ook wat betreft bestaande klanten is openthebox een handige tool voor onder meer het vervullen van administratieve verplichtingen, de opmaak van opdrachtbrieven en andere taken in het kader van het ‘know your customer’-principe.’ 

‘Als compagnon de route van ondernemingen en hun ondernemers bouwen we een langetermijnrelatie met hen op. Het is dan ook onze ambitie om in de toekomst nog vaker de follow-functie van openthebox te gebruiken. Zo blijven we op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen binnen de onderneming. De spiderweb-functie is bovendien erg nuttig om de connecties met andere organisaties en personen in beeld te brengen. Het is vooral de combinatie van al deze nuttige functionaliteiten die het platform compleet maakt.’  

Data exporteren naar interne tools  

Equals Three exporteert ook financiële data vanuit openthebox naar interne tools. Joëll De Smet: ‘Dat zijn voornamelijk Excel-spreadsheets waarin we met een paar klikken specifieke output kunnen genereren en rapporten kunnen aanmaken. Op die manier kunnen we allerlei publiek toegankelijke gegevens makkelijk en quasi automatisch omzetten in bruikbaar cijfermateriaal voor een breed scala aan financiële analyses. Die integratie vormt voor ons een belangrijke meerwaarde.’ 

Door de exportfunctie kunnen we de data omzetten in bruikbaar cijfermateriaal voor een breed scala aan financiële services.

Joëll De Smet
Partner Equals Three

‘Maar ook de flexibele manier van ‘parametrisatie’ is een grote troef. Wanneer een klant bijvoorbeeld wil groeien door een investering in of een acquisitie van een bepaald type onderneming, dan biedt openthebox ons de mogelijkheid kandidaten te zoeken op basis van allerlei variabelen: sector, regio, grootte. En ook bij de begeleiding van een uitstapscenario kunnen we zo potentiële overnemers in kaart brengen op basis van diverse parameters. Op die manier vinden we de meest geschikte partij voor elke case, en zijn we niet beperkt tot de zoektocht binnen ons eigen netwerk.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.