Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Maximale integratie van openthebox via eigen API

Thomas Machtelinckx en Arne Coeman, VGD (© Marco Mertens)

Als financiële kennispartner begeleidt VGD dagelijks bedrijven en hun ondernemers in allerlei domeinen. ‘Het feit dat openthebox alle relevante bedrijfsdata centraliseert, geeft ons in één oogopslag een globaal, actueel en accuraat beeld.’

Meer weten over openthebox?

Klik hier!

Al meer dan veertig jaar staat VGD ondernemingen bij op het vlak van onder meer accountancy, fiscaliteit, audit, overnames, subsidieaanvragen, milieuvergunningen, successie en vermogensplanning. Daarvoor staan een 400-tal medewerkers, verspreid over 14 werkplekken in heel Vlaanderen, elke dag paraat. ‘We hebben een brede waaier aan uiteenlopende diensten’, zegt Arne Coeman, partner van VGD. ‘Voorbeelden zijn onze CFO Services, die bedrijven begeleiden vanuit financieel oogpunt, en onze HR Services, die zowel de harde als de zachte kant van human resources benaderen.’

‘Onze klanten zijn vaak familiale bedrijven en hun ondernemers. Maar iedereen is welkom bij VGD: eenmanszaken en kmo’s, grote bedrijven en multinationals, vrije beroepen, verenigingen en vzw’s, ... In samenwerking met accelerators Birdhouse en RecAp ondersteunen we ook start-ups en scale-ups met specifiek, praktijkgericht advies. We zijn dus van elke ondernemer de financiële rechterhand in de ruime betekenis van het woord. En voor al onze diensten kan die steeds terecht bij één vertrouwd aanspreekpunt.’

Spiderweb versnelt het KYC-proces

‘Bij het aanvaarden van nieuwe klanten moeten we bepaalde wettelijke verplichtingen nakomen’, zegt Thomas Machtelinckx, IT-manager van VGD. ‘Dat houdt in: allerlei data opvragen. Zo’n KYC-proces (know your customer, nvdr) is tijdrovend en administratief, maar sinds 2019 kunnen we gelukkig terugvallen op openthebox. Deze oplossing helpt ons onze eigen gegevens te verrijken met data uit verschillende publieke bronnen. Zo krijgen we snel een totaalbeeld van de klant, en hoeven we niet van een blanco blad te vertrekken.’

We exporteren publieke data uit openthebox in een Excelspreadsheet en laten daar dan ons eigen waarderingsmodel op los.

Arne Coeman
partner van VGD

Openthebox brengt ook de onderlinge verbanden tussen bedrijven en ondernemers grafisch in kaart. Deze Spiderweb-functie is volgens Arne Coeman een belangrijke meerwaarde binnen de due diligence-dienstverlening van zijn organisatie. ‘Wanneer we een bedrijf beoordelen voor een potentiële koper, zien we via het Spiderweb meteen of er verbonden ondernemingen zijn die een impact kunnen hebben. Dat laat ons toe eventuele normalisaties op te sporen.’

‘Een bijkomend voordeel is het feit dat openthebox niet enkel een momentopname toont, maar ook toelaat om de historiek van een onderneming te bekijken’, stelt Thomas Machtelinckx. ‘Binnen het Spiderweb kan je bovendien bepaalde gegevens filteren. Dat is een extra troef.’

Hulp bij overnames en waarderingen

Vanuit de business zelf gebruikt VGD openthebox dagelijks in het kader van onder meer overnamebegeleidingen en waarderingen. ‘We exporteren publieke data uit openthebox in een Excelspreadsheet en laten daar dan ons eigen waarderingsmodel op los’, illustreert Arne Coeman. ‘Zo krijgen we meteen een eerste inzicht, zonder al te veel manuele handelingen.’

‘Maar ook de uitgebreide zoekmogelijkheden en filteropties binnen openthebox zijn handig. Wanneer een klant bijvoorbeeld een collega wil overnemen die aan bepaalde criteria (wat betreft structuur, aantal werknemers, omzet, regio, ...) moet voldoen, dan worden alle relevante bedrijfsdata netjes gecentraliseerd op één plek. Zonder deze tool zou onze corporate finance-afdeling elke jaarrekening handmatig moeten openen.’

Openthebox toont niet enkel een momentopname, maar laat ook toe om de historiek van een onderneming te bekijken.

Thomas Machtelinckx
IT-manager van VGD

‘Die centralisatie beschouwen we als één van de grootste troeven van openthebox, samen met de toegankelijkheid van de gegevens en het feit dat je in één oogopslag een globaal, actueel en accuraat beeld van de financiële situatie van een bedrijf krijgt.’

Eigen API legt brug naar andere software

Met het oog op een maximale integratie van het openthebox-platform ontwikkelde VGD zelfs een eigen backend applicatie, genaamd Walter. Die vormt de brug tussen de achterliggende database en de verschillende softwarepakketten op de werkvloer. ‘We importeren alle beschikbare gegevens in een centrale datalaag’, verduidelijkt Thomas Machtelinckx. ‘Walter visualiseert deze datalaag, zodat al onze interne softwareprogramma’s daarvan gebruik kunnen maken. Onze zelf ontwikkelde API vormt zo de toegangspoort naar alle andere applicaties binnen onze organisatie.’

‘Bovendien helpt deze tool ons om makkelijker inconsistenties bij klanten op te sporen. Stel dat ons facturatiepakket een adres vermeldt dat niet overeenkomt met het adres in de database van openthebox, dan ontvangt de gebruiker daarvan een notificatie.’

De troeven van openthebox volgens VGD
  • Geeft snel een totaalbeeld van de (financiële) situatie van bedrijven.
  • De gegevens zijn toegankelijk, actueel en accuraat.
  • Toont niet enkel een momentopname, maar ook de historiek.
  • Er zijn uitgebreide zoekmogelijkheden en filteropties.
  • Het Spiderweb brengt alle verbanden tussen bedrijven en ondernemers in kaart.
  • De achterliggende databank kan geconsulteerd worden door externe API’s.
Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.