Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Uniek dataweb geeft bedrijven groeikansen

Openthebox wordt gevoed door bedrijfsgegevens die publiek beschikbaar zijn (open data). Aan de hand van machinelearning worden waardevolle connecties gelegd.

Vijf jaar geleden richtte Niek Bartholomeus een platform op dat openbare data uit bronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België samenbrengt op één plek. ‘Ik voelde dat er nood was om bedrijfsinformatie toegankelijk te maken’, vertelt de ondernemer hierover. Vandaag ondersteunt zijn geesteskind openthebox, dat recent werd overgenomen door Mediafin, ondernemingen en professionals bij de uitbouw van hun bedrijf.

‘Ik werk al heel mijn carrière als freelancer in de IT-sector. Nadat ik een tiental jaar projecten voor grote bedrijven en banken had gedaan, wekten start-ups mijn nieuwsgierigheid. Ik voelde dat ik hen kon ondersteunen op technologisch vlak. Ik ging op zoek naar interessante bedrijven en werkte mee aan projecten rond data-integratie en machinelearning. Als ik er nu op terugkijk, werd daar het zaadje geplant van wat later openthebox zou worden.’

Wie is waar actief?

Wie informatie zoekt over bedrijven kan verschillende publieke bronnen raadplegen. Maar Bartholomeus bleef op zijn honger zitten. ‘Het is interessant om te zien wie de bestuurders zijn van een bedrijf. Maar zou het niet nóg boeiender zijn om te weten in welke bedrijven deze personen nog actief zijn? Ik vond dat er meer samenhang nodig was tussen de verschillende data.’

Ik wou een nuttig en waardevol product creëren met mijn passie voor technologie.

Niek Bartholomeus
oprichter openthebox

Hij broedde verder op dit idee, tot alles in een stroomversnelling kwam door een artikel dat hij las in De Tijd. ‘De journalist had een spinnenweb gemaakt van alle bestuurders van de Belgische beursgenoteerde bedrijven. Het triggerde mij: wat als ik dat zou kunnen doen voor álle Belgische bedrijven, niet enkel beursgenoteerde?’

Maak kennis met openthebox

Graaf dieper in je zakelijke netwerk, ontdek verbanden, creëer nuttige financiële inzichten en ontdek als eerste nieuwe opportuniteiten.

Zo gezegd, zo gedaan: Bartholomeus begon te bouwen aan een platform om de achterliggende structuren tussen bedrijven, vennootschappen en ondernemers visueel in kaart te brengen, en ook alle mandaten van politici.

Uniek in België

In juli 2017 maakte hij zijn platform publiek beschikbaar onder de naam openthebox en liet dit weten via een tweet. Een bevriende journalist retweette het, waardoor het nieuws werd opgepikt door andere journalisten, ondernemers en burgers.

‘Ik had op dat moment geen concreet plan – mijn focus lag op het technische aspect – maar doordat steeds meer mensen het platform begonnen te gebruiken, voelde ik dat er potentieel in zat. Eind 2018 besliste ik om fulltime voor openthebox te werken en nog geen jaar na de opstart draaide het platform break-even. Dit overtrof mijn verwachtingen. De druk viel weg en ik kon me volledig toeleggen op de verdere ontwikkeling.’

Niek Bartholomeus, oprichter openthebox

Openthebox wordt gevoed door bedrijfsgegevens die publiek beschikbaar zijn (open data). Aan de hand van machinelearning worden waardevolle connecties gelegd. ‘Gebruikers kunnen de naam van een persoon of bedrijf opzoeken, waarna ze een grafisch overzicht krijgen in de vorm van een spinnenweb van alle directe en indirecte connecties met andere personen en bedrijven. Met NLP (Natural Language Processing, een vorm van Artificial Intelligence) haalt het platform automatisch informatie uit openbare publicaties en linkt het alles aan elkaar. Dat maakt openthebox uniek, er is geen enkele andere database in België die dit kan’, aldus Bartholomeus.

Met de steun van Mediafin

En cours de route kreeg Bartholomeus veel aanzoeken van geïnteresseerde partners. ‘Ik voelde nooit een match, tot Mediafin op mijn pad kwam. Het aanbieden van bedrijfsdata – de kern van openthebox – is complementair met de missie van Mediafin: ondernemers en professionals inzicht geven in het Belgische bedrijfsleven en hen ondersteunen bij de uitbouw van hun bedrijf.’

Zo kwam het tot een overname in mei 2022. De data van openthebox worden verrijkt met artikels van De Tijd en L’Echo. Andersom kunnen de redacties informatie van het platform raadplegen en gebruiken in hun artikels.

Met Natural Language Processing haalt openthebox automatisch informatie uit openbare publicaties en linkt het alles aan elkaar.

Niek Bartholomeus
oprichter openthebox

Ook voor de oprichter, die aandeelhouder blijft bij openthebox, biedt de overname kansen. ‘Ik kan mijn product verder ontwikkelen en sneller inspelen op evoluties dan wanneer ik alles alleen deed. Voor mij is de cirkel rond. Mijn inspiratie haalde ik jaren geleden tijdens het lezen van een artikel in De Tijd. Ik ben blij dat ik nu onder de vleugels van Mediafin mee kan helpen aan de verdere uitbouw van openthebox.’

Europees potentieel

Ondanks het succes van openthebox vindt Bartholomeus het moeilijk om zichzelf een ondernemer te noemen. ‘Je hoort veel verhalen van entrepreneurs die op een dag wakker worden met een idee en een pad zoeken om hun droom te verwezenlijken, met vallen en opstaan. Dat was bij mij niet het geval. Ik ben in het ondernemerschap gestruikeld, zeg ik altijd. Ik heb nauwelijks stress of financiële zorgen gehad. Wat ik wou, was mijn technologische kennis gebruiken om iets nuttigs en waardevols te creëren voor de eindgebruiker. Zo heb ik mijn eigen pad gebouwd. Tegelijk besef ik goed wat de sterkte van het platform is en ben ik overtuigd dat er veel mogelijkheden zijn om uit te breiden. Ik heb nu een echte ondernemers-mindset’, lacht hij.

Voor de expansie van het platform worden extra mensen aangeworven. De focus ligt momenteel op België. ‘Mediafin is een Belgisch bedrijf met veel kennis van de Belgische markt dus het is logisch dat dit onze prioriteit is. Maar er zit veel potentieel in andere Europese landen en het is een meerwaarde voor de gebruikers om een groter geografisch gebied te coveren. Elk land heeft een eigen datastructuur, formaten en regels. Het wordt een grote technische uitdaging om alles te standaardiseren, maar ik geloof erin.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.