Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Technologie is het makkelijke deel van een transformatie, de mens het meest uitdagende’

Heleen Cocu, CHRO bij Alliander

Bij digitale veranderingstrajecten is het ontwikkelen van de best passende technologie een belangrijke maar niet de grootste uitdaging. ‘De bijhorende cultuuromslag realiseren is veel moeilijker’, zeggen Heleen Cocu en Bart Haedens in de tweede episode van Chats of Change.

Een digitale tweeling van het fysieke elektriciteits- en gasnetwerk: ziedaar een van de speerpunten van het digitale verandertraject dat het Nederlandse energienetwerkbedrijf Alliander gestart is. ‘Met een slim net kunnen we vraag, aanbod en pieken van diverse energiebronnen, waaronder groene stroom van zonnepanelen en windmolens, nog beter met elkaar in balans brengen, zegt Heleen Cocu, Directeur bij Alliander. 

Verandering verankeren

Alliander wordt bij dit traject ondersteund door IT-consultancybedrijf Ordina. ‘Digitale transformatie is een mindset die voortdurend vooruitgang en verandering mogelijk maakt’, zegt Bart Haedens, Business Director bij Ordina.

‘De best passende technologische oplossing vinden en bouwen is het makkelijkste gedeelte. De bijbehorende verandering verankeren in een organisatie is het moeilijkste. Mensen betrekken bij verandering, uitleggen waarom die nodig is, hen leren werken met nieuwe tools. Dat zijn de grootste uitdagingen.’

‘Van een technologiepartner verwachten we dat die onze manier van werken begrijpt, en inziet waar we naartoe willen.'

Heleen Cocu
CHRO bij Alliander

Haaks op bedrijfscultuur

Bij Alliander werken 1.200 mensen aan de digitalisering van de organisatie. Zij bedenken gloednieuwe innovaties. ‘Dat zijn spannende uitdagingen, want de energietransitie is nieuw en heeft nooit eerder plaatsgevonden’, beklemtoont Cocu.

Bart Haedens, Business Director bij Ordina

Baanbrekende oplossingen ontstaan door voortdurend te experimenten en nieuwe dingen uit te proberen. ‘Maar laat trial & error nu net haaks staan op onze bedrijfscultuur die al jarenlang steunt op betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en veiligheid.’

Verandering vraagt tijd

Om dergelijke situaties aan te pakken, focust Ordina ook sterk op de cultuuromslag die bedrijven willen realiseren. ‘Van een technologiepartner verwachten we inderdaad dat die onze manier van werken begrijpt en inziet waar we naartoe willen’, zegt Cocu.

‘Want verandering vergt tijd. Focus op enkel de technologie leidt in mijn ervaring niet tot de gewenste transformatie en business benefits blijven dan meestal uit.”

Constante feedback

Organisaties die dat begrijpen en tegelijk luisteren naar de noden en wensen van hun medewerkers, leveranciers en klanten, hebben alle troeven in handen om van hun digitale transformatie een succesverhaal te maken.

'Digitale transformatie is een mindset die voortdurend vooruitgang en verandering mogelijk maakt.’

Bart Haedens
Business Director bij Ordina

‘Via constante feedback kunnen bedrijven al die informatie integreren in hun business’, benadrukt Haedens. ‘Uiteraard dient een bedrijf een langetermijnvisie te hebben gebaseerd op data en marktevoluties, maar het moet ook rekening houden met menselijke feedback als bij het uitstippelen van het beleid.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.