Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wie volatiliteit zegt, zegt opportuniteit

Pol Pierret - CEO AXA IM België & Luxemburg

Outlook H1 2019

Wordt het eerste kwartaal van 2019 stabiel of eerder volatiel?

De fase van de meer geavanceerde conjunctuurcyclus waarin de centrale banken trachten hun monetaire politiek te normaliseren is nog niet ten einde, vooral niet in de VS. Zonder dat dat echt ongewoon is voor dit stadium van de cyclus, zou zich dat moeten vertalen in volatiele markten, temeer daar andere meer technische of tijdelijke factoren (politiek/geopolitiek) zouden kunnen opduiken. Toch gaat het volgens ons niet om een bruuske wijziging in de visie op de economische toekomst. Vanuit het oogpunt van de fundamentals denken wij dat de groei in de ontwikkelde economieën in overeenstemming met zijn potentieel zal blijven.

Waar ziet u kansen?

Ondanks de verwachte turbulentie, zet de weerstand die de wereldwijde economie biedt ons ertoe aan een neutrale aandelenpositie te behouden in onze portefeuilles, met nog steeds een voorkeur voor Amerikaanse aandelen. Na de correctie de voorbije weken zijn aandelen nu aantrekkelijker geprijsd: de verwachte koers-winstverhouding van de wereldwijde aandelen op 12 maand is met meer dan 2 punten gedaald tot 15x, wat lager is dan hun gemiddelde op lange termijn. Voorzichtigheid blijft evenwel geboden want deze neerwaartse herwaardering wordt gedeeltelijk verklaard door de stijging van de risicopremies in een complexe politieke omgeving (Amerikaanse verkiezingen, Brexit, Italiaanse begroting en handelsoorlog).

Advertentie

Vanuit het oogpunt van de fundamentals zal de wereldwijde groei goed blijven maar minder synchroon verlopen en de bedrijfswinsten blijven ondersteunen. Met de aan de gang zijnde normalisatie van het monetaire beleid, zou de marktvolatiliteit evenwel moeten toenemen hetgeen mogelijkheden creëert voor lange termijnbeleggers.

Pol Pierret
CEO AXA IM België & Luxemburg

Stijging van de rente : wat is uw aanpak?

De stijging van de lonen versnelt wereldwijd en zou de inflatie moeten ondersteunen. Vandaar de noodzaak om een globaal onderwogen positie te handhaven in obligaties en in termen van duur. In het obligatie-universum blijven we ook onderwogen in Europese bedrijfsobligaties van Investment Grade kwaliteit. De spreads hiervan lijken ons immers onvoldoende om het risico op een rentestijging en de volatiliteit van de perifere obligaties te compenseren. Inzake diversificatie zijn we constructiever geworden wat Amerikaans schatkistcertificaten betreft: de tienjaarrente hierop bedraagt ongeveer 3.25% en ze kunnen aantrekkelijk zijn door de vlucht naar kwaliteit waarvan we getuige zullen zijn in geval van crisis.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.