Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarderingen zijn weer aantrekkelijk geworden

Marc Danneels - Chief Investment Officer ©Beobank

Outlook H1 2019

Wordt het eerste kwartaal van 2019 stabiel of eerder volatiel ?

Na een uitzonderlijk kalm 2017, werd de belegger in 2018 geconfronteerd met de terugkeer van volatiliteit op de wereldwijde markten. De verwachting is dat deze volatiliteit verder aanhoudt in 2019. Enerzijds door de verwachting van verdere normalisatie van de monetaire politiek, in de loop van 2019 ook in Europa. Ook kan de aanhoudende tendens van protectionisme en handelsspanningen, in het bijzonder tussen de US en China, en de onzekerheid bij de verdere evolutie van politieke uitdagingen zoals het Brexit proces naar eind maart toe en de budgetsituatie in Italië, de financiële markten blijven beroeren. Na een moeilijk beursjaar 2018, zijn waarderingen dan weer opnieuw aantrekkelijk geworden. Maar selectiviteit blijft cruciaal, en we verwachten dat defensievere aandelen met sterke cashflowstromen en stabiele dividenden opportuniteiten bieden in de huidige late fase van economische expansie.

Na een moeilijk beursjaar 2018, zijn waarderingen dan weer terug aantrekkelijk geworden, maar selectiviteit blijft cruciaal.
Marc Danneels
Chief Investment Officer

Groeimarkten : waar ziet u de beste kansen ?

We verwachten dat de komende jaren de economische groei in de opkomende markten verder zal aantrekken. Opkomende markten zitten, in tegenstelling tot de ontwikkelde markten, nog in een vroeg stadium van de economische cyclus, terwijl economische fundamenten er in het algemeen positief voor staan en de inflatie er steeds beter onder controle blijft. Ook lijken de waarderingen – zowel van aandelen als obligaties – er aantrekkelijk geworden. Echter, groeimarkten zijn geen homogeen blok: economische drivers en politieke stabiliteit verschillen sterk tussen bijvoorbeeld Latijns America, Oost-Europa en Azië, maar ook tussen de landen onderling. Belangrijk bij de selectie binnen de opkomende markten, is de mate waarin een land weerbaar zal zijn tegen de grootste risico’s voor deze regio, namelijk handelsspanningen, een (te) sterke dollar en de Amerikaanse rente.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.