Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Onstabiel evenwicht

Isabelle Mateos y Lago - Global Macro Strategist ©Blackrock

Outlook H1 2019

Zal het eerste kwartaal van 2019 stabiel of eerder volatiel zijn?

2019 zal starten met een redelijk sterk groeimomentum in alle regio’s, maar ook met heel wat onopgeloste onzekerheden: zal de Amerikaanse Federal Reserve in 2019 zijn kwartaalrenteverhogingen op pauze zetten? Zullen er zich opnieuw handelsspanningen tussen de VS en de EU voordoen? Zal een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China blijvend worden afgewend? Zal de patstelling tussen Italië en de Europese Commissie tot een einde komen? De markten hebben al heel wat zorgen ingecalculeerd tijdens de laatste maanden, en als sommige ervan onterecht zouden blijken, kan dat voldoende zijn voor de markt om opnieuw aansluiting te zoeken bij de fundamentele parameters. Dat is inderdaad ons uitgangsscenario. Maar het zwakke marktsentiment en de beperkte liquiditeit betekenen dat de volatiliteit wellicht niet opnieuw zo extreem laag zal worden als in 2017.

Brazilië: welke gevolgen zal de verkiezing van Jair Bolsonaro hebben voor beleggers?

De overwinning van Bolsonaro kondigt grote veranderingen aan voor Brazilië, waar de economie kwetsbaar blijft, ondanks het herstel van de recessie van 2015-2016. De Braziliaanse aandelen veerden aanzienlijk op na Bolsonaro’s verkiezing. Verdere winst zal afhangen van de geboekte vooruitgang. Er zijn hervormingen nodig om de Braziliaanse schulddynamiek aan te pakken. Het is een goed teken dat Bolsonaro werd verkozen op basis van een verkiezingsprogramma gericht op de hervorming van het pensioenstelsel, het halveren van het aantal overheidsministeries, het uitbreiden van privatiseringen. Het is echter niet duidelijk of er genoeg steun zal worden gevonden voor voldoende ambitieuze hervormingen. Een neerwaarts risico? Als de ingrepen van Bolsonaro schadelijk zouden zijn voor de instellingen, zoals sommigen vrezen, zou dit langetermijnrisico’s met zich kunnen meebrengen voor de aantrekkelijkheid van Brazilië op het vlak van investeringen en groei.

Advertentie

Stijgende rente: hoe pakt u dit aan?

De rente zit in de lift. Het tempo en het eindpunt zijn onzeker, maar de tendens tekent zich duidelijk af. Dit is nadelig voor bedrijven en centrale overheden met een hogere schuldenlast ten opzichte van die met betere balansen. Bij stijgende rente moet je ook meer focussen op het totale rendement, niet alleen op coupons. Onze voorkeur gaat uit naar obligaties met hogere liquiditeit én kwaliteit, en naar obligaties waarvan de prijs reeds ingrijpend werd bijgesteld in de voorbije maanden.

De markten verkeren in een onstabiel evenwicht tussen sterke, maar vertragende, macro-economische kerngegevens en een negatief sentiment dat wordt gevoed door een grotere onzekerheid over groei, een minder ondersteunend monetair beleid en geopolitieke risico’s. We blijven waakzaam voor de risico’s, maar richten ons meer dan ooit op veerkracht, die voortvloeit uit gezonde balansen, stabiele groei en een hogere toewijzing aan veilige activa, vooral op de iets kortere termijn.

Isabelle Mateos y Lago
Global Macro Strategist

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.