Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

We gaan uit van een inhaalbeweging van de opkomende markten

Vincent Hamelink - Chief Investment Officer – Investment Management ©Candriam

Outlook H1 2019

Moeten we vrezen voor dalende markten in 2019?

De analyse van de macro-economische omgeving in verschillende mondiale regio’s spoort ons aan om vandaag voorzichtig te zijn: de prognoses van groei, inflatie, monetair beleid of toegang tot kredietfaciliteiten wijzen op een minder gunstige economische context voor de markten in 2019, en dit terwijl het beleid minder manoeuvreerruimte heeft (rente rond nul in de eurozone, recordhoogte van de Amerikaanse staatsschuld, ...). Terwijl bepaalde technische indicatoren tumultueuze markten lijken aan te kondigen voor 2019 (toenemende volatiliteit, steeds heftigere en snellere marktbewegingen, ...), liggen de waarderingen momenteel onder hun historische gemiddelde en vormen de actuele marktprestaties geen weerspiegeling van de groei van de bedrijfsopbrengsten. In deze omstandigheden gaat ons scenario uit van een gematigde stijging van de aandelenmarkten in hun geheel.

Mogen we een heropleving van de opkomende markten verwachten?

In 2018 waren er talrijke redenen voor de sterke daling op de opkomende markten: een stijging van de rente in de VS en van de dollar, de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten... Volgens ons zal 2019 veel beter starten. Het is natuurlijk wel zo dat de fundamentels van de Chinese economie in 2018 zijn verslechterd. Maar ze zijn beter dan in 2015 en China, de voornaamste drijvende kracht van de opkomende landen, neemt nu maatregelen om de vertraging te beperken, met als gevolg een monetaire en fiscale heropleving, die de consumptie of de investeringen kan ondersteunen. Een sterke vertraging van de Chinese groei of een ineenstorting van de Chinese munt – het grootste risico voor de opkomende markten – lijkt ons daarom weinig waarschijnlijk en wij gaan uit van een inhaalbeweging van de opkomende markten.

Welke trend voor Europa?

In een omgeving van zwakke groei begin 2019 reageren de internationale beleggers maar koeltjes op de risicovolle Europese activa. De waardeverlaging van de Europese aandelen in verhouding tot de Amerikaanse markt is deels gezichtsbedrog en de reacties op de huidige politieke onzekerheden – de brexit, de komende Europese verkiezingen en de krachtmeting tussen de Europese Commissie en de populistische Italiaanse regering – lijken vandaag de belangrijkste factoren waarop beleggers zitten te wachten voordat ze nieuwe posities zullen innemen op de markten. Positieve antwoorden op deze politieke belemmeringen zullen gunstige elementen vormen die een heropleving van de Europese markt mogelijk zouden moeten maken. In afwachting van die katalysatoren tekent zich nog geen enkele sterke trend af. Geduld, selectiviteit en flexibiliteit zijn in de tussentijd onze kernbegrippen.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.