Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Middelmatige groei, markten nerveus

Links : Toby Nangle - Global Head of Asset Allocation - Recht : Maya Bhandari - Fund Manager Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real Return Fund

Outlook H1 2019

Waar ziet u kansen

Voor 2019 is ons centraal economisch scenario een vertraging van de wereldwijde economische groei, een verkrapping van het monetair beleid door de centrale banken en blijvende groei van de bedrijfswinsten. De waarderingen zijn daarentegen aantrekkelijk, met betere risicopremies na de beurscorrectie in het laatste trimester van 2018.

Met deze kansen en uitdagingen in het achterhoofd, gaan we 2019 in met een voorkeur voor aandelen boven obligaties. Met name de Japanse aandelenmarkt, die gekenmerkt wordt door een sterke groei van de bedrijfswinsten en de economie, beiden hoger dan de consensus. We verwachten een goede groei van de bedrijfswinsten in zowel de Aziatische als de Europese aandelenmarkten. We hebben dan ook onze bloostelling aan deze markten verhoogd.

Oplopende rentetarieven: hoe zou u het aanpakken?

Het mondiale monetaire beleid is aan het verkrappen met als risico een stijging van de rente. Vandaar dat onze gemengde fondsen een korte duratie hebben.

Als alternatief kijken we naar kortlopende bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (Investment Grade), kortlopend staatspapier en cash om op deze manier de volatiliteit van de portefeuille te verlagen.

Obligaties: waar vindt u een goed rendement?

In 2018 zijn de kredietspreads zowel in de Verenigde Staten als in Europa gestegen. Vanuit een waarderingsperspectief zijn bepaalde bedrijfsobligaties interessant, met name de hoogrenderende (High Yield) Europese bedrijfsobligaties. Een correcte economische groei en bedrijfswinsten en een beperkt debiteurenrisico ondersteunen de Europese bedrijfsobligaties.

Europese bedrijfsobligaties hebben dan ook het voordeel dat ze van betere kwaliteit zijn en een kortere duratie hebben dan de Amerikaanse.

Een correcte economische groei en bedrijfswinsten en een beperkt debiteurenrisico ondersteunen de Europese bedrijfsobligaties.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.